Aktuální článek
Syndrom chronického zvracení v důsledku užívání konopí

Syndrom chronického zvracení v důsledku užívání konopí

 • Konopí jsem užívala jako lék na nevolnost a vůbec jsem si přitom neuvědomovala, že by mohlo být její příčinou. Syndrom chronického zvracení z konopí (cannabis hyperemesis syndrome neboli CHS) byl objeven poměrně nedávno a jedná se o zatím málo probádanou chorobu, která by údajně měla být způsobena dlouhodobým užíváním velkého množství konopí.

Akutní fáze je charakteristická zvracením, nevolností, poruchami trávení a přejídáním, může jí nicméně přecházet delší období provázené ranními nevolnostmi, nutkáním na zvracení a bolestmi břicha.

Nečekané zjištění

O tomto zdravotním problému jsem se poprvé dočetla ve studii z roku 2011 a získané informace mi vyrazily dech. Konopí užívám přibližně pět let jako lék na nevolnost a bolesti břicha. Na mysl mi vytanul rozhovor s bývalým přítelem, který byl zarputilým zastáncem teorie, že právě konzumace konopí je příčinou mých problémů.

Tomu jsem samozřejmě odmítala věřit. Konopí bylo to jediné, co mi pomáhalo, jak by tedy mohlo být zdrojem obtíží? Střih, o rok později. Zapředla jsem řeč se svou dealerkou, která právě procházela akutní fází onemocnění.

Na radu lékaře vyřadila konopí ze svého denního režimu a za několik málo týdnů se zcela uzdravila. Příznaky se u ní projevovaly mnohem drastičtěji než v mém případě a mě proto vůbec nenapadlo, že bychom mohly trpět stejnou chorobou.

Konopí bylo to jediné, co mi pomáhalo, jak by tedy mohlo být zdrojem obtíží?

Dalo mi hodně práce nashromáždit dostatek vědecky podložených informací, které mě přesvědčily, že podobná nemoc vůbec existuje. Výzkum syndromu chronického zvracení z konopí – nejstarší studie, kterou jsem k tématu objevila, pochází z roku 2004 a stojí za ní australští vědci. Ti si u mnoha pacientů trpících opakovaným zvracením povšimli společného jmenovatele: chronického užívání konopí.

U sedmi z deseti účastníků pokusu došlo po vysazení konopí k úplnému odeznění symptomů, u zbylých tří se abstinence nijak neprojevila. V následujících letech byly zveřejněny závěry několika dalších menších výzkumů a vzorec se opakoval.

 

Případová studie z roku 2009 ve Velké Británii zaznamenala u dvaadvacetiletého pravidelného konzumenta konopí úplné odeznění všech příznaků po přerušení užívání. Ve stejném roce byly zdokumentovány další dvě obdobné případové studie. Prudké symptomy úplně odezněly už po 24 až 48 hodin trvající abstinenci.

A v další případové studii z Velké Británie byla choroba diagnostikována dvaačtyřicetiletému chronickému uživateli konopí, který se po vysazení též zcela uzdravil. Informace o chorobě jsem se snažila získat u několika lékařů, kteří konopí předepisují, zdálo se ale, že žádný z nich nemá o tomto druhu obtíží povědomí.

Důvodem je zřejmě i to, že zmínky o syndromu chronického zvracení z konopí jsou v odborné literatuře velmi vzácné. Proč tomu tak je? Tento syndrom byl objeven a pojmenován teprve nedávno, a navíc je často zaměňován za syndrom cyklického zvracení (cyclical vomiting syndrome– CVS).


 

Jaké jsou symptomy syndromu chronického zvracení z konopí?

Podle již zmíněné studie z roku 2011 spadá většina pacientů, u nichž byla nemoc diagnostikována, do skupiny mladých dospělých s dlouhou historií užívání. Prakticky ve všech případech byla pozorována několikaletá prodleva mezi iniciací konzumace konopí a výskytem prvních příznaků. Za chronické se považuje dlouhodobé užívání konopí nejméně třikrát až pětkrát denně.

Vědci rozdělili průběh CHS do třech fází:

1. Prodromální stádium

V měsících a letech předcházejících úplnému propuknutí choroby pacienti nejčastěji trpěli následujícími příznaky:

 • ranní nevolnost
 • bolest a nepříjemné pocity v oblasti břicha
 • nutkání na zvracení

V tomto stádiu nemá choroba žádný vliv na chuť k jídlu, nicméně konzumenti mají tendenci užívat zvyšující se dávky konopí, aby se vypořádali s nevolností.

 

2. Fáze chronického zvracení

Akutní fáze choroby se projevuje zintenzivněním všech předchozích symptomů:

 • přetrvávající nevolnost a zvracení, které odeznívají až po několika hodinách
 • časté a opakované říhání až pětkrát za hodinu
 • bolesti břicha
 • úbytek na váze
 • dehydratace
 • nutkavá potřeba se koupat nebo sprchovat

Jak s ostatními příznaky souvisí poslední bod? Vysoká teplota a vlhkost mírní nevolnost a nutkání na zvracení. Zatím není zcela zřejmé, proč tomu tak je, předpokládá se ale, že horká koupel obnovuje konopím narušenou rovnováhu termoregulační soustavy umístěné v hypotalamu.

Na základě dnes dostupných dat není možné určit, proč a zda vůbec je konopí příčinou symptomů syndromu nadměrného zvracení a nevolnosti.

Studie z roku 2014 nabízí i další možná vysvětlení. Mozek může reagovat na změnu tělesné teploty způsobenou hypotermickými účinky THC. Potřeba horké koupele může být také důsledkem aktivace receptorů CB1 v hypotalamu prostřednictvím THC nebo jiné aktivní složky konopí a nemusí tedy nutně být odpovědí organismu na změnu tělesné teploty.

3. Ozdravná fáze

Po přerušení užívání konopí, které je u CHS jedinou možnou formou léčby, dochází k úplnému odeznění symptomů zpravidla v řádu dní, týdnů, nejdéle několika měsíců. Nevolnost ustává, vrací se chuť k jídlu a tělesná váha i hygienické návyky se vrací k normálu.

 

Proč je konopí příčinou rozvoje CHS?

Vědci z univerzity Temple ve Filadelfii, kteří provedli několikrát zmiňovanou studii z roku 2011, se domnívají, že našli několik vodítek, avšak přetavení teorie v prokazatelné závěry je zatím hudbou budoucnosti.

V některých případech může konopí působit jako lék proti nevolnosti, protože aktivuje specifické oblasti centrální nervové soustavy. Co se ale děje se soustavou trávicí? Podle autorů studie může aktivace receptorů CB1 pomocí konopí vést k následujícím jevům: 

 • zvýšené vylučování žaludečních kyselin
 • nižší aktivita jícnového svěrače
 • změna pohybů střev
 • bolest břicha
 • zpomalené vyprazdňování střev

Všechny tyto symptomy se skládají v teorii, která ještě nebyla plně formulována, nicméně se zde vyjevuje zajímavý paradox – dlouhodobá konzumace THC působí proti nevolnosti regulací funkce mozku, může ale současně způsobovat nevolnost v důsledku negativního vlivu na trávicí soustavu.

Studie zmiňuje také složitý systém interakcí mezi dvěma dalšími kanabinoidy – CBD a CBG. U zvířat se vliv CBD na zvracení vyvolané toxiny liší podle množství užité látky. V malých dávkách působí jako lék, ve vyšších ale zvracení vyvolává.

Příčinou toho, že u citlivějších jedinců se podobné jevy mohou při dlouhodobém užívání objevit, budou nejspíše pesticidy a další škodlivé látky.

Kanabigerol (CBG) je nepsychotropní kanabinoid, který působí protikladně k receptorům CB1 a 5-HT1A. V důsledku toho se redukují léčivé schopnosti malých dávek CBD. Účinky velkých dávek CBD a CBG mohou hrát roli při výskytu silné nevolnosti a zvracení spojených s CHS.

Zdůrazňuji, že se jedná o pouhou teorii, která není podložena žádnými „tvrdými“ daty z rozsáhlých klinických výzkumů. Myšlenka vychází z několika menších a většinou případových studií prováděných na zvířatech nebo na malém počtu lidských subjektů. Výzkum vědců z Austrálie a Spojených států a související případové studie je proto třeba brát s rezervou.

 

Lékaři jsou v otázce existence syndromu skeptičtí

Vědci předkládané návrhy a teorie jsou sice působivé, někteří lékaři ale nejsou o existenci syndromu chronického zvracení z konopí zdaleka přesvědčeni.

Autoři rešerše vydané v roce 2006 nešetřili na adresu výše citované australské studie z roku 2004 kritikou a uvedli, že výzkum byl proveden špatně a mylně přičetl růst spotřeby konopí na vrub liberálnějším zákonům.

„Historie užívání konopí sahá hluboko do minulosti a v současné době ho pravidelně konzumují miliony lidí po celém světě,“ napsali autoři. „Bylo by s podivem, kdyby podobné obtíže spojené s jeho užíváním nebyly doposud zaznamenány ani uživateli, ani odborníky.“

Za chronické se považuje dlouhodobé užívání konopí nejméně třikrát až pětkrát denně.

Obrátila jsem se proto na pracovníky konopné kliniky Green Leaf Health Care v americkém Seattlu a zeptala se na původní australský výzkum z roku 2004. Odpověď tamějších lékařů byla do jisté míry skeptická a zmiňovala jiné možné vysvětlení: „Domníváme se, že příčinou obtíží mohou být chemikálie užívané při pěstování konopí. Naše zkušenosti naznačují, že například v Indii a mnoha dalších asijských zemí, kde má kouření konopí staletou tradici a je neoddělitelnou součástí společenského i náboženského života, se s podobnými problémy nesetkávají.

Nelze proto vyloučit, že u citlivějších jedinců se podobné jevy mohou při dlouhodobém a nadměrném užívání vyskytovat, jejich příčinou budou ale spíše přítomné pesticidy a další škodlivé látky, jimiž jsou rostliny kontaminovány, nikoli samotné konopí a látky v něm obsažené.“

Na základě dnes dostupných dat není možné určit, proč a zda vůbec je konopí příčinou symptomů syndromu nadměrného zvracení a nevolnosti. Z jednotlivých případů ale víme, že některým lidem prospívá omezení konzumace nebo úplná abstinence.

Je pouhou shodou okolností, že mé trávicí obtíže odezněly, když jsem vysadila konopí? A co je přesně důvodem, proč se mé kamarádce tyto problémy vrací pokaždé, když se k užívání konopí vrátí? Na odpovědi na tyto otázky si zřejmě budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Prozatím je důležité, aby uživatelé věděli, že může existovat souvislost mezi užíváním konopím a trávicími problémy.

Zdroje:

 • A. Byrne a kol.: „,Cannabinoid hyperemesis‘ causation questioned,“ Gut 2006.
 • J. A. Galli a kol.: „Cannabinoid Hyperemesis Syndrome,“ Current Drug Abuse Reviews 2011.
 • J. H. Allen a kol.: „Cannabinoid hyperemesis syndrome: cyclical hyperemesis association with chronic cannabis abuse,“ World Journal of Gastroenterology 2004.
 • greenleafhealthcare.org
Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!