Aktuální článek
Lze se konopím léčit ze závislosti na tvrdých drogách?

Lze se konopím léčit ze závislosti na tvrdých drogách?

  • Lidé léčící se ze závislosti sice bývají odrazováni od užívání jakýchkoli psychotropních látek, v poslední době se ale ukazuje, že konopné extrakty by pro ně mohly být mnohem bezpečnější než například léčba opioidy.

Když mi někdo poprvé řekl, že konopí lze užívat, aniž by se přitom člověk „zhulil“, jen jsem se nad tím pousmála. Tou dobou jsem už pět let nepila a moje kamarádka, tehdy začínající abstinentka, mi pověděla o „speciálním“ druhu konopí. Podle všeho měl přinášet úlevu od úzkosti a bolesti – a to bez omamných stavů, které navozují odrůdy „tradiční“.

Mou drogou je alkohol

Já tomu ale nevěnovala moc pozornosti. Zaprvé jsem ke konopí nikdy neměla kdovíjaký vztah – ani pozitivní, ani negativní –, protože mojí drogou byl alkohol. Zadruhé mi představa konopí, jež má léčivé účinky, aniž by bylo psychotropní, připadala jako pouhé zbožné přání někoho, kdo se zrovna začal léčit ze závislosti.

Je důležité, aby organizace jako Anonymní alkoholici braly v potaz potenciální výhody, které může konopí přinést odvykajícím.

Každému, kdo někdy zažil setkání Anonymních alkoholiků, se nejspíš vybaví situace, kdy se nováček ve skupině zeptá, jestli může dál hulit, pokud přestane pít (popřípadě užívat jiné drogy). Odpověď na tuto zcela běžnou otázku je takřka s jistotou vždy stejná – nejdřív následuje dobrosrdečné zasmání a pak pevné, jednohlasné NE.

 

Bez abstinence to prý nejde

Většina odvykacích programů staví na abstinenci. To obvykle znamená, že účastníci programu nesmí rekreačně užívat žádné psychoaktivní látky. Rekreační užívání konopí je podle Anonymních alkoholiků (i dalších organizací založených na jejich dvanáctibodovém odvykacím programu) stejné jako pití alkoholu nebo užívání jakýchkoli jiných drog.

Návykové látky podle nich dávají člověku možnost úniku z reality, což je přesně ten důvod, proč si ten či onen člověk vypěstoval závislost. Proto tyto spolky konopí tak nekompromisně odmítají.

Mnoho vyléčených se k léčebnému využití konopí staví automaticky odmítavě.

Hranice už ovšem nejsou tak zřejmé, jde-li o užívání návykových látek pro léčebné účely, přičemž řada farmaceutických léčiv, třebaže předepsaných lékařem po řádném zvážení, je silně návyková. Sami závislí se k takovým způsobům léčby staví velmi opatrně, což je vcelku logické. Neměl by se snad člověk, který se léčí ze závislosti na heroinu, obávat užívání léků obsahujících stejnou aktivní látku?

Zotavující se závislé, kteří trpí chronickými bolestmi, úzkostmi či jinými potížemi běžně léčenými potenciálně návykovými léky, to samozřejmě staví do prekérní situace. Buď mohou žít v neustálých bolestech, potažmo s chorobnou úzkostí, nebo riskovat, že si znovu na něčem vybudují závislost.


Za ideálních podmínek by měla taková rozhodnutí zůstat jen mezi lékařem a pacientem. Avšak to, jak se k celé věci staví podpůrná skupina, léčícího se abstinenta nevyhnutelně ovlivní. Právě proto je tak důležité, aby organizace jako Anonymní alkoholici braly v potaz potenciální výhody, které může konopí přinést závislým (ať už abstinujícím nebo o abstinenci usilujícím), kteří se chtějí léčit.

 

Brány do světa vědy se otevírají

Díky celospolečenské změně v přístupu ke konopí a lepší dostupnosti vědecky ověřených informací mohlo dojít k legalizaci hned v několika státech a další se postupně přidávají.

Zpočátku se jednalo pouze o léčebné využití, v posledních pár letech se – především ve Spojených státech – začíná legalizovat i rekreační užívání. Výzkumy svědčící o výhodách konopné léčby jsou přijímány stále větším počtem lékařů i samotných pacientů.

Konopí samozřejmě nebude ideální pro všechny závislé, kteří se chtějí pokud možno bezbolestně vyléčit. 

V roce 2016 ukázal průzkum Quinnipiacké univerzity v Connecticutu, že užívání léčebného konopí schvaluje 89 procent Američanů.

Toto číslo přitom během posledních dvaceti let neustále roste. I tak ale mohu říci – coby člověk, jenž má se závislostmi dlouhodobou „aktivní zkušenost“ a ve dvanáctibodových odvykacích programech strávil posledních devět let svého života – že mnoho vyléčených se k léčebnému využití konopí staví automaticky odmítavě.

 

Obavy zůstávají

Například v článku pro server Substance.com citoval Tony O’Neill, muž léčící se ze závislosti na heroinu mimo jiné konopím, ze své komunikace s pracovníkem Anonymních narkomanů (Narcotic Anonymous – obdoba Anonymních alkoholiků).

Reakce, které se O’Neillovi dostalo, dobře dokumentuje obecný přístup převládající v odvykacích spolcích: „Když jsem se Marka ptal, zda by mu vadilo, kdyby si některý z jeho svěřenců občas trochu zahulil, rázně odpověděl: ‚To by mi teda sakra vadilo!‘“

V březnu 2016 byla NIDA mezi sponzory odborného setkání neurovědců zaměřeného na výzkum konopí a kanabinoidů. 

Mnozí adiktologové s tímto odmítavým postojem stále souhlasí. Tak třeba Anne Lewisová, klinická psycholožka a licencovaná poradkyně pro závislé, minulý listopad sdělila novinám U. S. News, že „když jsou léčící se jedinci intoxikováni konopím, vykazují větší tendenci užít znovu drogu, na které byli původně závislí (případně začít zneužívat alkohol). Přijdou o zábrany a je jim to jedno. Je-li člověk zkouřený nebo opilý, tak zkrátka nečiní správná rozhodnutí.“

 

Léčba bez rauše

Ale co kdyby konopí žádnou intoxikaci nebo omámení nezpůsobovalo? Jak se ukazuje, střízlivost a užívání konopí se navzájem nevylučují.

Z konopí lze extrahovat přes sto kanabinoidů, přičemž těmi nejzastoupenějšími jsou jednak psychoaktivní THC, a jednak CBD, které naopak psychoaktivitu svého kolegy dokáže tlumit. Některé diagnózy vyžadují kombinaci THC a CBD (například tlumení bolesti je značně efektivnější při užití odrůd, ve kterých jsou obě látky ve vyšším množství), ale CBD samo o sobě prokazatelně mírní například úzkostné stavy a záchvaty.

Možná, že je pro mé soukmenovce – lidi, kteří mají k návykovým látkám příliš silný vztah – prostě jen obtížné si představit, že cílem užívání konopí nemusí být nutně omámení a únik z reality.

Výtažky s vysokým obsahem CBD významně pomáhají dětem, které trpí epileptickými záchvaty. Díky tomu není v mnoha případech nutno nasazovat benzodiazepiny či jiná silná sedativa. Tyto děti ale po světě nechodí zkouřené a omámené – berou zkrátka lék, který nemá téměř žádné vedlejší účinky a významně jim usnadňuje život s vážnou nemocí.

Odrůdy obsahující vysoké množství CBD navíc poskytují úlevu bez psychotropních účinků, aniž by bylo třeba je kombinovat s léky, které jsou samy vysoce návykové.

 

Zbavit se úzkostných stavů

Důkazy, podle kterých je CBD účinný v boji proti úzkostným poruchám, jsou obzvláště přesvědčivé. Momentálně patří k nejčastěji předepisovaným lékům proti úzkosti (nejen u odvykajících) již zmiňované benzodiazepiny jako Xanax, Valium či Klonopin. Kromě rizik, která pro léčící se představují (vybudování nové závislosti, popřípadě nebezpečné abstinenční příznaky), hrají tato léčiva hlavní roli i v mnoha případech předávkování.

Konopí samozřejmě nebude ideální pro všechny závislé, kteří se chtějí pokud možno bezbolestně vyléčit. Na mnoho symptomů zkrátka odrůdy obsahující jen CBD nestačí, a je tedy zapotřebí kombinace s THC, čímž ovšem konopí získává psychoaktivní účinky.

 

Ledy tají

V červnu 2015 publikoval americký Národní institut pro výzkum zneužívání návykových látek (NIDA – National Institute on Drug Abuse) zprávu, v níž ředitelka Nora Volkowová opatrně potvrdila potenciální výhody léčby pomocí CBD: „CBD je podle všeho bezpečným léčivem, které není návykové. Předběžná data nasvědčují tomu, že by mohlo být relevantní při léčbě řady nemocí.“

V roce 2016 ukázal průzkum Quinnipiacké univerzity v Connecticutu, že užívání léčebného konopí schvaluje 89 procent Američanů.

V březnu 2016 byla NIDA dokonce mezi sponzory odborného setkání neurovědců zaměřeného na výzkum konopí a kanabinoidů. To sice ani v nejmenším neznamená, že by snad dnes tento institut, který dlouhé roky konopí pouze očerňoval, ho najednou přijímal bez výhrad. Nicméně před nějakými deseti lety by pro lékaře byla účast na akci zkoumající léčebný potenciál kanabinoidů zcela nemyslitelná.

Prohlubující se znalosti lékařů ovšem automaticky nevedou k odstranění stigmatu, které se s konopím pojí. Politizace celé problematiky a roky šíření dezinformací mají za následek, že ve společnosti nadále zůstávají zakořeněny nepravdivé stereotypy o tom, jak lze léčebné konopí užívat.

 

Předsudky do léčby nepatří

Už jen nedostatek odbornosti a předsudky vůči konopí na straně terapeutů vždy nevyhnutelně ovlivní to, jaké povědomí budou mít členové skupiny o možnostech kanabinoidní léčby. Možná, že je pro mé soukmenovce – lidi, kteří mají k návykovým látkám příliš silný vztah – prostě jen obtížné si představit, že cílem užívání konopí nemusí být nutně omámení a únik z reality. Vědeckých důkazů ale stále přibývá a je načase, aby je lidé vedoucí odvykací programy začali brát na zřetel.

Pokud se tak nestane, budeme odvykajícím trpícím chronickými bolestmi či úzkostí tvrdit, že mají jen dvě možnosti: brát vysoce návykové a často velmi nebezpečné léky, nebo si celou léčbu protrpět v abstinenční agónii. Ve skutečnosti je zde však i třetí možnost, podstatně méně riziková a podle všeho dokonale funkční.

Zdroj: rollingstone.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!