Aktuální článek
Výzkumy opakovaně potvrzují, že uživatelé konopí řídí bezpečně

Výzkumy opakovaně potvrzují, že uživatelé konopí řídí bezpečně

  • Vliv konopí na schopnost ovládat motorové vozidlo je objektem zájmu vědců již několik desetiletí. Odborné studie a průzkumy přitom konzistentně potvrzují, že užívání konopí v běžných mezích schopnost řízení buď vůbec neomezuje, nebo jen zanedbatelně.

Úřady by se proto měly zaměřit na skutečnou hrozbu za volantem, kterou představuje alkohol. Konopí omezuje schopnost řízení jen při požití velké dávky – mnohem větší, než jeho uživatelé běžně berou. Kdyby řidiči, kteří holdují alkoholu, přešli na konopí, na silnicích by bylo bezpečněji.

Níže naleznete shrnutí 25 let výzkumů, které dosvědčují, že uživatelé konopí nejsou nebezpečnými řidiči:

V roce 1992 nechalo americké ministerstvo dopravy vypracovat studii, jež spočívala v analýze krve řidičů, kteří byli smrtelně zraněni při dopravních nehodách. Cílem bylo zjistit, jaký podíl na nich nesou drogy a alkohol. Závěr studie zní: „U řidičů s přítomností pouze THC v krvi byla míra zavinění nižší než u řidičů bez přítomnosti drog v organismu. I když rozdíl nebyl statisticky významný, nic nenaznačuje tomu, že konopí jako takové by mělo být příčinou smrtelných havárií.“

Pokud chceme mít spravedlivé dopravní zákony, potom bychom měli odstranit nahodile určené limity na povolené množství THC v těle.

O rok později výzkumníci tento závěr potvrdili v další odborné práci, která byla provedena s využitím simulátorů řízení: „Nepříznivé účinky THC na řízení se zdají být relativně malé.“ Další velká studie z roku 1995, provedená australským institutem pro studium dopravy Australia Road Research Unit, zkoumala účinky konopí na řízení.

Australané zjistili, že „vliv THC na schopnost přímé jízdy po silnici po požití dávky až 300 µg/kg nikdy nepřesáhl účinky alkoholu při množství v krvi 0,8 promile. Účinky THC se nijak nelišily od účinků mnoha běžných druhů léčiv.“
Výzkumníci také poznamenali: „Zdá se, že THC se svou podstatou od mnoha jiných drog odlišuje. Uživatelé se totiž při řízení pod jeho vlivem dokáží lépe vyrovnat s nežádoucími účinky drogy.“

V rámci studie z roku 1997, publikované v odborném časopise Journal of Accident Analysis and Prevention, která zkoumala charakteristické rysy nehod a zranění obětí, bylo zjištěno, že alkohol představuje na silnicích větší problém než všechny nelegální drogy dohromady.  „Alkohol představuje jednoznačně drogu nejvíce spojovanou s vážnými haváriemi a těžkými zraněními. Účastníci dopravních nehod, u nichž testy prokázaly přítomnost nelegálních drog (konopí, opiátů a kokainu) v krvi, přičemž před jízdou nepožili alkohol, byli účastníky podobných nehod jako lidé bez alkoholu či drog v krvi. Tyto drogy nebyly spojovány se závažnějšími nehodami či zraněními.“

 

Sněmovna lordů také ví

V roce 1998 vydala komise britské Sněmovny lordů pro otázky vědy a technologie zprávu o konopí v souvislosti s řízením. Komise zjistila, že „zhoršení řidičských schopností se nejeví být vážné, a to i těsně po požití konopí, přičemž subjekty byly testovány na simulátoru řízení.“

V roce 1998 vypracovala Alison Smileyová, výzkumnice z Torontské univerzity, „meta analýzu“ studií, které se zabývaly konopím v souvislosti s řízením. Svoji analýzu uzavírá konstatováním: „Nedávné výzkumy faktorů omezujících schopnost řídit a zpráv o dopravních nehodách z řady zemí ukazují, že konopí samotné, užívané v menším množství, nijak výrazně nezvyšuje riziko, že řidič způsobí dopravní nehodu – na rozdíl od alkoholu.“ Smileová si také neodpustila poněkud kousavý komentář: „Existuje jakýsi předpoklad, že jelikož je konopí nezákonné, musí nutně zvyšovat riziko nehody. Měli bychom se ale raději držet faktů.“

Možné zhoršení schopnosti řízení způsobené konopím lze řešit stejně jako v případě léčiv, tedy upozorněním umístěným na obalu produktu a tradičními silničními kontrolami řidičů.

Jiná studie o roli konopí při haváriích motorových vozidel, publikovaná roku 1999 v periodiku Epidemiologic Reviews, zjistila, že uživatelům konopí dokonce hrozí menší riziko dopravních nehod. Autoři z toho vyvozují závěr, že „neexistuje důkaz pro tvrzení, že konzumace konopí zvyšuje u uživatele riziko zapříčinění dopravních nehod s následkem vážných zranění či smrti. Je dokonce možné, že naopak toto riziko snižuje.”

Při dalším výzkumu z roku 2002 o vlivu konopí a alkoholu při nehodách motorových vozidel vyšlo najevo, že u uživatelů konopí nehrozí o nic větší riziko, že způsobí dopravní nehodu, než u lidí, kteří konopí nekonzumují. „V případech, kdy byl v krvi přítomný ze všech drog pouze tetrahydrokanabinol, se míra zavinění nijak výrazně nelišila od případů bez přítomnosti drog.“

 

Zjištění kanadského senátu

Kanadský senát vydal v roce 2002 rozsáhlou zprávu o veškerých aspektech konopí. K řízení se ve zmíněné zprávě píše, že „konopí vede k opatrnějšímu stylu jízdy“. Kanadští senátoři také poznamenali, že „samotné konopí, zejména v malých dávkách, má nepatrný vliv na úkony potřebné při řízení automobilu.“

V roce 2007 přezkoumal odborný časopis Canadian Journal of Public Health několik studií, které se zabývaly vlivem konopí na řízení. Jejich závěr zní: „Závažné dopady pití alkoholu na řidičské schopnosti dalece přesahují účinky konopí.“

Zákonné limity na množství konopí před jízdou jsou stanoveny nahodile a nemají základ ve vědeckých poznatcích.

Studie z roku 2010 o vlivu konopí a řízení, otištěná v časopise Journal of Psychoactive Drugs, ukázala, že „v režimu běžné jízdy i situacích, kdy šlo o zamezení nehodě, nebyly zjištěny žádné rozdíly,“ a uzavírá slovy: „Nebyla zjištěna korelace mezi intoxikací konopím a kvalitou jízdy.“

Při dalším výzkumu, provedeném v roce 2012 vědci z Journal of Analytical Toxicology, vyšlo najevo, že konopí i při velkých dávkách zhoršuje schopnosti řidiče méně než legální množství alkoholu.
Autoři výzkumu zmiňují, že při dávce tetrahydrokanabinolu 700 µg/kg byly zjištěny pouze „nepatrné rozdíly ve schopnosti soustředění a při úkonech vyžadujících rozdělení pozoronosti. Tyto výsledky potvrzují dřívější zjištění, podle kterých u dlouhodobých uživatelů konopí, kteří je kouří denně, dochází jen k minimálnímu omezení psychomotorických úkonů souvisejících s řízením.“

V roce 2013 vznikla studie o konopné legislativě, smrtelných dopravních nehodách a konzumaci alkoholu, která byla publikována v periodiku Journal of Law and Economics. Demonstrovala, že legální konopí znamená bezpečnější silnice. Autoři zjistili, že „během prvního úplného roku poté, co legalizace vstoupila v platnost, je spojována s 8–11% snížením počtu smrtelných dopravních nehod.“ Také poznamenali, že „legalizace je rovněž spojována s prudkým poklesem spotřeby alkoholu, což naznačuje, že řada uživatelů nahradila alkohol konopím.“

Legalizace znamená méně nehod

Studie z roku 2016American Journal of Public Health potvrdila, že legální dostupnost konopí znamená méně dopravních nehod: „Legalizace léčebného konopí byla spojována s okamžitým snížením počtu dopravních nehod se smrtelnými následky. S poklesem smrtelných nehod jsou dávány do souvislosti i prodejny s konopím, a to konkrétně v případě řidičů ve věku 25 – 44 let.“

THC se svou podstatou od mnoha jiných drog odlišuje.

Pracovníci amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) v roce 2015 odhalili, že konopí omezuje schopnosti řidiče mnohem méně než alkohol. Výzkumníci k tomu podotýkají, že „právě alkohol, nikoli konopí, při výzkumu vedl ke zvýšení případů, kdy řidič vybočil z pruhu i rychlosti, ve které k tomu docházelo.“ NHTSA také analyzoval vzorce nehod a zjistil, že „u řidičů, kteří byli testováni na konopí s pozitivním výsledkem, nebylo riziko nehody vyšší než u těch, kteří před jízdou nepožili drogy či alkohol.“

V roce 2016 prostudovala Americká automobilová asociace data o vztahu konopí a řízení a její závěr zní, že „neexistuje korelace mezi koncentrací THC v krvi a výskytem znaků indikujících různá omezení řidičských schopností. Zákonné limity na množství konopí před jízdou jsou stanoveny nahodile a nemají základ ve vědeckých poznatcích.“

Pokud chceme mít spravedlivé dopravní zákony, měli bychom se zbavit právě těchto nahodile určených limitů na povolené množství THC v těle. Možné zhoršení schopnosti řízení způsobené konopím lze řešit stejně jako v případě léčiv, tedy upozorněním na produktu a tradičními kontrolami řidičů. Veškeré důkazy zatím naznačují, že legalizace konopí by mohlabezpečnost na silnicích jedině zlepšit.

Zdroj: cannabisculture.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!