Aktuální článek
Odkazujeme: Ekodomov

Odkazujeme: Ekodomov

  • Poslední tip jarního žebříčku zasvěcujeme našemu oblíbenému kolektivu ze společnosti Ekodomov. Právě díky téhle partě se například Million Marihuana March pyšní titulem jednoho z nejekologičtějších festivalů v republice.

Sami zástupci Ekodomova k tomu dodávají: „Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin.

Aktivity Ekodomova jsou podporovány několika granty, soukromým sektorem i uvědomělými jednotlivci.

V Dětském klubu Šárynka a v ekologických kroužcích Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování.

Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.“ Aktivity Ekodomova jsou podporovány několika granty, soukromým sektorem i uvědomělými jednotlivci. Pokud vás zajímá, kdo se o životní prostředí v rámci letošního MMM vlastně stará, neváhejte vyťukat: 

www.ekodomov.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!