Aktuální článek
Důkazy mluví jasně: Konopí pomáhá léčit závislosti a rozhodně ho nelze považovat za vstupní drogu

Důkazy mluví jasně: Konopí pomáhá léčit závislosti a rozhodně ho nelze považovat za vstupní drogu

  • Lidé závislí na kokainu, opiátech a dalších lécích na předpis se mohou své závislosti snáze zbavit s pomocí konopí.

Je nejvyšší čas, aby se politici po celém světě přestali ohánět tvrzením, že konopí představuje vstupní drogu vedoucí k užívání jiných nelegálních substancí – tuto teorii nepodporuje ani moderní věda, ani empirické výzkumy. 

Nepřestupní droga

Více než 60 procent dospělých Američanů uvádí, že konopí někdy vyzkoušeli, ale naprostá většina z nich nikdy nezkusila žádnou jinou nelegální drogu. Kromě toho chemické složení konopí nepozměňuje lidský mozek tak, aby byli náchylnější k experimentování s jinými drogami. Proto uznávaná vědecká tělesa jako Institute of Medicine a Rand Corporation’s Drug Policy Research Center došly k závěru, že „konopí nemá žádný kauzální vliv na užívání tvrdých drog.“

Naproti tomu neustále přibývá důkazů, které ukazují něco zcela jiného – že pro mnoho lidí je konopí cestou, jak přestat užívat nebezpečnější látky, jako jsou alkohol, tabák, opioidy i další léky na předpis nebo třeba kokain.

Pacienti, kteří žijí ve státech s dostupným konopím k léčbě, utrácejí za léky na předpis o miliony méně než pacienti se stejnými onemocněními ve státech, kde konopí legální není.

Například v amerických státech, kde je léčba konopím legální, vědci opakovaně potvrdili pokles v užívání opioidních léků a výrazně méně smrtelných předávkování těmito léčivy. Podle údajů zveřejněných v odborném časopise Journal of the American Medical Association klesl počet úmrtí způsobených opiáty na předpis a heroinem krátce po legalizaci v průměru o 20 procent a během šesti let o 33 procent.

Celkově došli autoři této studie k následujícímu závěru: „Státy s legálním konopím k léčebnému využití mají o 24,8 procent nižší průměrnou každoroční úmrtnost na předávkování ve srovnání s těmi americkými státy, které obdobné zákony nemají.“ Údaje zveřejněné v dubnu v žurnálu Drug and Alcohol Dependence zase uvádějí dramatické snížení počtu lidí hospitalizovaných kvůli opiátům po legalizaci konopí.

 

Méně léčiv i drog se závažnými vedlejšími účinky

Užívání jiných léků na předpis ve státech s legálně dostupným konopím také kleslo. Nově zveřejněná data ze Spojených Států a Kanady potvrzují, že po užívání lékařského konopí se u pacientů snižuje užívání antidepresiv, léků proti úzkostem a léků na spaní, což lze vyčíslit i penězi utracenými za tyto léky. Podle vědců z Univerzity v Georgii pacienti, kteří spadají do programu Medicare a žijí ve státech s dostupným konopím k léčbě, utrácejí za léky na předpis o miliony méně než pacienti se stejnými onemocněními ve státech, kde konopí legální není. Množství peněz, které za podobné služby utratili pacienti v programu Medicaid, je také výrazně nižší ve státech s dostupným lékařským konopím.

Ve státech, kde je léčba konopím legální, vědci opakovaně potvrdili pokles v užívání opioidních léků a výrazně méně smrtelných předávkování těmito léčivy.

Nové údaje také naznačují, že užívání této rostliny je spojeno se snížením užíváním kokainu. V odborném magazínu Addictive Behaviors uvádějí vědci z Univerzity Britské Kolumbie a z Montrealu, že subjekty se závislostí na cracku aplikovali méně této drogy poté, co začali užívat konopí. Závěr byl následující: „Vypozorovali jsme, že období vědomého užívání konopí bylo spojeno s následnými obdobími sníženého rizika užívání cracku [kokainu]. S ohledem na výraznou celosvětovou morbiditu a mortalitu připisovanou užívání cracku společně s nedostatkem efektivních metod farmakoterapie voláme po rigorózním experimentálním výzkumu kanabinoidů jakožto potenciální léčby závislosti na cracku.“

Tyto závěry replikují závěry dříve provedené brazilské studie, která také zjistila, že terapeutické užívání konopí zmírňuje bažení po cracku a jeho konzumaci. Výsledky těchto studií podporují i empirická data, konkrétně užívání kokainu se v Americe v posledních letech dramaticky snížilo a zároveň se zvýšil počet dospělých lidí, kteří přiznávají, že užívají konopí.

Substituce alkoholu a tabáku

Závěry odborných prací také naznačují, že konopí může u některých lidí zmírnit chuť na alkohol a tabák. Například při klinických testech ve Velké Británii se nedávno zjistilo, že subjekty, kterým byl podán kanabidiol (CBD) rostlinného původu, omezili kouření cigaret o 40 procent ve srovnání s účastníky, kteří dostávali placebo. Údaje zveřejněné na začátku tohoto roku v žurnálu International Journal od Drug Policy ukazují, že více než 10 procent kanadských pacientů užívajících konopí k léčbě tvrdí, že jim pomáhá omezit tabák.

Výsledky výzkumu provedeného ve Spojených státech potvrzují ještě výraznější omezení alkoholu u lidí užívajících konopí. Podle studie zveřejněné v květnu 2017 v odborném časopise Journal of Psychopharmacology potvrzuje více než 40 procent klientů výdejen lékařského konopí omezení konzumace alkoholu.

A v přehledu odborné literatury z roku 2014, který byl publikován v žurnálu Alcohol and Alcoholism, se píše následující: „Třebaže je nutné provést více výzkumů a rozsáhlých klinických studií, abychom byli schopni lépe identifikovat rozsah a dopad konopné substituce u pacientů postižených poruchami spojenými s užíváním alkoholu, již nyní se zdá, že konopí představuje vhodnou potenciální náhražkou alkoholu.“

Pomoc i od tvrdých drog

Konopí může pomoci i lidem, kteří se chtějí vyléčit ze závislosti na tvrdých drogách. Různé studie uvádějí, že užívání konopí je předpokladem pro delší výdrž abstinence mezi subjekty závislými na heroinu, přičemž ti, kdo konopí užívají příležitostně, mají větší šanci, že dokončí svoji léčbu ve srovnání s těmi, kteří jej neužívají. 

Brazilská studie zjistila, že terapeutické užívání konopí zmírňuje bažení po cracku a jeho konzumaci.

Ve světle těchto vědeckých důkazů a v kombinaci se stále rostoucím počtem Američanů, kteří mají s konopím osobní zkušenosti, není překvapivé, že veřejnost upouští od názoru, že je tato rostlina „vstupní drogou“. Podle výsledků průzkumu YouGov.com z roku 2016 souhlasí s tvrzením „konopí vede k užívání tvrdých drog“ méně než jeden ze tří občanů Spojených států. Mezi respondenty mladšími 65 let s tímto tvrzením souhlasí méně než jeden ze čtyř. Údaje z průzkumu veřejného mínění zveřejněné na začátku května na Yahoo News ukazují na ještě menší podporu – pouze 14 procent dospělých lidí vyjádřilo „výrazné obavy“, že konopí „vede k užívání dalších drog.“

Je tedy nad slunce jasné, že jak vědecké výzkumy, tak veřejné mínění a empirická pozorování nepodporují tvrzení, že konopí je vstupní branou do světa tvrdých drog. Této vyfabulované rétoriky by se proto konečně měli zříct i politici, představitelé zákona a další veřejní činitelé.

Zdroj: alternet.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!