Aktuální článek
Senioři a léčba konopím: Názor zdravotní sestry z Kanady

Senioři a léčba konopím: Názor zdravotní sestry z Kanady

  • Jako zdravotní sestra většinou pracuji s geriatrickými pacienty, kterým je nad sedmdesát let. Přestože mívají celou řadu zdravotních potíží, více než osmdesát procent z nich nikdy nevyzkoušelo konopí jako možné léčivo.

Při běžném zvažování nové medikace je potřeba seniory podrobně vyšetřit kvůli možným zdravotním komplikacím – zohlednit celkový stav pacienta a interakce s léky, které již užívá. Podle mého názoru by tomu u konopí nemělo být jinak.

Více a více seniorů zkouší konopí

Pro léčbu konopím se v důsledku zdravotních potíží rozhoduje stále více seniorů. Podle mých zkušeností v něm zhruba 59 procent z nich hledá úlevu od bolesti a 34 procent řeší potíže se spaním. Řada seniorů se léčí s několika nemocemi současně.

Řada pacientů nenachází potřebnou odbornou pomoc a léčbu konopím vzdají ještě předtím, než se mohou projevit jeho účinky.

Americký Národní zdravotní institut (National Institute for Health) odhaduje, že 54 procent seniorů, kteří žijí sami, trpí chronickými bolestmi. A v domech s pečovatelskou službou jich žije ještě mnohem více (75–85 procent). Chronická bolest přitom často vede k dalším zdravotním potížím typickým pro pokročilejší věk, jakými jsou nespavost, úzkost, deprese a nechutenství. Na všechny tyto stavy nasazují lékaři řadu odlišných typů léčiv, které mají řadu vedlejších účinků často vyžadujících nasazení dalších léčiv.

 

Únava z pilulek

Mnozí pacienti, o něž se starám, se rozhodnou vyzkoušet konopí, protože jsou již unaveni z neustálého polykání pilulek. Podle Americké asociace důchodců (AARP) užívá 90 procent osob starších 60 let alespoň jeden lék denně a 30 procent seniorů užívá farmaceutika pětkrát denně nebo častěji. Na základě mých praktických zkušeností bych řekla, že tato čísla jsou ještě podhodnocená. Vlastním průzkumem jsem zjistila, že 51 z 57 pacientů užívá alespoň jedno farmaceutikum denně, ať již jde o lék volně dostupný nebo na předpis. V průměru pak vychází deset léčiv na jednoho seniora.


Polyfarmacie, tedy indikované užívání více léčiv u jednoho pacienta, vystavuje člověka zvýšenému riziku nežádoucích účinků. Ty jsou navíc dvakrát častější u starších osob než u lidí mladších a mají na svědomí až třetinu hospitalizovaných seniorů. Obecně platí, že vedlejší účinky se při užívání jednoho léku projevují u deseti procent případů, ovšem pokud někdo užívá deset a více léků, je jistota výskytu nežádoucích účinků stoprocentní.

Výnosný byznys

Farmaceutické firmy soustředí významnou část finančních prostředků na vývoj nových léků na nemoci, jimiž trpí především starší osoby: diabetes, Alzheimerovu chorobu a srdeční onemocnění. Polyfarmacie je velký byznys a řadu farmaceutik, která se dnes běžně předepisují, by senioři vůbec neměli užívat.

Například nebenzodiazepinové hypnotikum zolpidem, běžně předepisovaný na léčbu nespavosti, se pacientům nad 60 let nedoporučuje. Podle oficiálního seznamu nevhodných léků pro starší osoby (tzv. Beers List), který vypracovala Americká geriatrická společnost, by zolpidem neměl být k léčbě nespavosti používán. Existují totiž důkazy, že léky bez benzodiazepinu zvyšují u seniorů riziko mdlob, blouznění a zlomenin, a přitom dobu usnutí a kvalitu spánku ovlivňují jen minimálně.

U seniorů se málokdy dbá na správné dávkování, které je velmi důležité.

Zdá se to neuvěřitelné, ale na tomto seznamu figurují také nesteroidní protizánětlivé léky jako ibuprofen a naproxen. Nesteroidní protizánětlivé léky patří mezi běžné prostředky k léčbě bolesti a jsou prodejné nejen na předpis, ale i volně. Bylo prokázáno, že nesteroidní protizánětlivé léky zvyšují riziko krvácení trávicího ústrojí a peptických vředů, a to zejména u seniorů. Mnoha pacientům se pak samozřejmě předepisují další léky na snížení krvácivosti trávicího ústrojí, což opět vede k polyfarmacii. V současnosti máme silné důkazy, že nesteroidní protizánětlivé léky mohou zvyšovat riziko mrtvice a infarktu.

Přitom je známo, že cannabis pomáhá při poruchách spánku a při úlevě bolesti s minimálními nebo žádnými vedlejšími účinky. Podle několika výzkumů z poslední doby lze dokonce konopí využít ke snižování rizik při užívání tvrdých drog (harm reduction).

 

Náhrada za alkohol

Není tajemstvím, že senioři se pro úlevu od bolesti uchylují k alkoholu. Konopí je přitom podle nedávné studie 114krát bezpečnější než alkohol. Přestože se jedná o veskrze přírodní lék, mnoho lidí se ho bojí užívat a z hlediska oficiální medicíny je konopná léčba stále považována za poslední možnost.

Většina pacientů vyzkouší celou řadu konvenčních a leckdy i alternativních léčebných prostředků, než se odhodlá zkusit konopí – protože se přece jedná o „návykovou“ látku. Lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří mají odborné a aktuální informace o konopí, je stále jako šafránu a bude trvat ještě dlouho, než se to změní.

Některé výzkumy naznačují, že CBD může zvyšovat nebo snižovat účinek dalších léků.

Je zajímavé, že o endokanabinoidním systému (ES) a kanabinoidech se nic nevyučuje na více než 90 procentech amerických lékařských fakult, takže pacienti se často musejí zorientovat v poměrně složité problematice konopné léčby zcela sami. Ačkoli na specializovaných webech určených ke vzdělávání pacientů a zdravotníků jsou dostupné hodnověrné informace (v České republice například na www.kopac.cz, www.legalizace.cz a na webu našeho magazínu – pozn. redakce), spousta pacientů nenachází potřebnou odbornou pomoc a léčbu konopím vzdají předtím, než se mohou projevit jeho účinky.

Dávkování alfou a omegou

U seniorů se málokdy dbá na optimální dávkování, které je velmi důležité. Jak již bylo řečeno, senioři užívají současně v průměru deset různých léků a kvůli jejich vzájemnému působení mohou být zpočátku schopni přijímat jen poměrně nízké dávky kanabinoidů, především psychoaktivního THC. Druhý nejzastoupenější kanabinoid, nepsychoaktivní CBD, je u starších osob po celém světě stále populárnější, protože u něj nehrozí omámení spojované s THC. Na druhou stranu některé výzkumy naznačují, že CBD může zvyšovat nebo snižovat účinek dalších léků. Například studie publikovaná v roce 2015 ukázala, jak může CBD rušit metabolismus jiných farmak a tím oslabit vlastní účinek i ostatních léčiv.

Z uvedených poznatků vyplývá, jak je důležité monitorovat pacienty, kteří užívají společně cannabis a jiná léčiva, přičemž senioři si zaslouží zvláštní péči. Jsou zranitelnou částí populace, ovšem konopí pro ně může být velmi blahodárné. Musíme ale posuzovat potenciální vedlejší účinky farmaceutik, například riziko malátnosti a následného upadnutí a zranění, ale i jiná úskalí, jež s sebou nese pokročilejší věk.

Zdroj: cannabisnow.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!