Aktuální článek
IACM Zpravodaj: Užívání konopí je spojené s nižší pravděpodobností onemocnění jater

IACM Zpravodaj: Užívání konopí je spojené s nižší pravděpodobností onemocnění jater

  • V odborném časopise Plos One byly 25. dubna zveřejněny výsledky rozsáhlé analýzy zahrnující téměř šest milionů Američanů starších osmnácti let, jejichž zdravotní údaje se nacházejí v největší americké databázi pacientů HCUP. Výzkumníky konkrétně zajímala souvislost mezi užíváním konopí a rozvojem tzv. NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease), což je souhrnný anglický název pro jednotlivé stupně této nealkoholové jaterní choroby (prostá jaterní steatóza, steatohepatitida, fibróza a cirhóza).

Nejprve byli identifikování pacienti s NAFLD (1 % z celkového počtu 5 950 391 osob), kteří byli následně rozděleni do tří skupin: neuživatelé konopí (98,04 %), nepravidelní (1,74 %) a pravidelní (0,22 %) uživatelé. Co se týče samotné analýzy, autoři uvádějí v abstraktu následující: „Po zohlednění potenciálních demografických odchylek jsme použili metodu multivarietní logistické regrese (SAS 9,4), abychom určili pravděpodobnost rozvoje NAFLD s ohledem na prevalenci užívání konopí.“

Při porovnání obou skupin uživatelů vyšlo také najevo, že „nepravidelní uživatelé mají o 43 % vyšší prevalenci NAFLD ve srovnání s pravidelnými uživateli.

Výsledky jednoznačně ukázaly, že „NAFLD se u nepravidelných uživatelů vyskytovala o 15 % méně než u neuživatelů, přičemž u pravidelných uživatelů se jednalo dokonce o 52 % méně případů oproti neuživatelům.“ Při porovnání obou skupin uživatelů vyšlo také najevo, že „nepravidelní uživatelé mají o 43 % vyšší prevalenci NAFLD ve srovnání s pravidelnými uživateli.“

Na základě těchto výsledku autoři v závěru konstatují, že „užívání konopí se zdá být spojené s nižším výskytem NAFLD (…) Toto zcela nové zjištění by mělo vést k zahájení dalších molekulárních studií, které budou zkoumat potenciální roli konopí v rozvoji NAFLD.“

Zdroj: journals.plos.org


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!