Aktuální článek
Jak je to doopravdy s konopím a srdečními chorobami

Jak je to doopravdy s konopím a srdečními chorobami

  • Zvyšuje konopí výrazně riziko srdečního infarktu nebo mrtvice? Podle titulků pravidelně se objevujících v médiích je odpověď na tuto otázku kladná. V relevantní odborné literatuře ovšem definitivní závěry nenajdete.

Proč se tedy zprávy médií rozcházejí? Odpověď má dva rozměry: Studiím, které prokazují malé nebo žádné škodlivé účinky konopí, je zpravidla věnováno jen velmi málo pozornosti. Reportéry naopak přitahují výzkumy se senzačně znějícími závěry, a to i v případech, kdy tyto studie staví na pochybné metodologii. Jejich výsledky jsou pak vytrhávány z kontextu a závěrům připisována všeobecná platnost, i když autoři sami upozorňují na řadu omezení.

Mediální hon

Tak tomu bylo i v březnu, kdy se média předháněla, kdo bude první informovat o výsledcích nového výzkumu, podle nějž konzumace konopí negativně ovlivňuje chod srdce. Nová studie přitom tehdy ani neprošla klasickou „peer-reviewed“ revizí dalších vědců. Reportéři se místo toho opírali o tiskovou zprávu, která byla vydána ještě před prezentací výsledků výzkumu na každoročním setkání Amerického kardiologického kongresu.

V řadě případů bylo u inkriminovaných jedinců zjištěno užívání i jiných drog, například kokainu, alkoholu nebo opiátů.

Nová data lze bez přehánění označit za nejednoznačná. Výzkumníci se snažili změřit riziko vzniku kardiovaskulárních příhod u lidí mezi 18 a 55 lety, kteří někdy užívali konopí, a porovnat jej s rizikem u těch, kteří konopí nikdy neužívali. Ovšem v případě těch osob, jejichž záznamy mluvily o užívání konopí v minulosti, se vůbec nemluvilo o míře a pravidelnosti užívání. Výzkumníci jinými slovy neměli jak odlišit občasné uživatele od uživatelů pravidelných. Nemohli také určit, kdy osoby naposledy konzumovaly konopí. To je při vytváření spojitosti mezi užíváním rostliny a následnou srdeční událostí „poměrně“ důležitá informace.

 

Tráva je bezpečnější než ibuprofen

I pokud budeme brát výsledky tohoto vědeckého výzkumu jako směrodatné, není se moc čeho obávat. Autoři studie přiznali, že nenalezli žádnou nezávislou spojitost mezi užíváním konopí a ischemickou chorobou srdeční nebo náhlou srdeční zástavou. Informovali jen o tom, že lidé, kteří v minulosti užívali konopí, byli o deset procent náchylnější k zástavám srdce. To je však jen malé zvýšení v porovnání třeba s některými běžnými léčivy. Konzumace nesteroidních protizánětlivých léčiv, jako je například oblíbený a silně nadužívaný ibuprofen, zvyšuje riziko zástavy srdce hned dvojnásobně.

Výsledky výzkumů jsou často vytrhávány z kontextu a závěrům bývá připisována všeobecná platnost, i když autoři sami upozorňují na řadu omezení.

Výzkumníci informovali také o spojitosti mezi užíváním konopí a zvýšením (26 procent) rizikem mrtvice. V kontextu je však toto riziko taktéž relativně nízké – například kouření cigaret s tabákem zvyšuje riziko mrtvice o asi 600 procent a jen vystavení cigaretovému kouři může toto riziko zvýšit o až 30 procent.

Senzace místo objektivity

Studie prezentovaná na jaře na americkém kardiologickém kongresu samozřejmě není první nevhodně navrženou studií, která odvážně tvrdí, že konzumace konopí souvisí se srdečními onemocněními. Například francouzská studie z roku 2014 budila podobnou pozornost médií. Objevovaly se titulky jako „Užívání konopí může vést k infarktu nebo smrti, tvrdí nová studie“ nebo „Konopí zvyšuje riziko srdečních potíží a může vést ke smrti u mladých a lidí středního věku“.

Skutečné údaje však na nic takového nepoukazovaly. Ve studii zkoumali výzkumníci údaje ze čtyřletého období z národní databáze, která sleduje zdravotní obtíže spojené s užíváním psychoaktivních látek. Mezi 9936 případy týkajícími se drog identifikovali autoři 35 případů (cca 0,4 procent), ve kterých se mluvilo jak o kardiovaskulárních komplikacích, tak o konopí. Osmnáct případů skončilo hospitalizací a devět smrtí.

Nicméně tvrzení, že konzumace konopí sama o sobě výrazně zvyšuje riziko infarktu a mrtvice u jinak zdravých jedinců, nelze podložit řádnými vědeckými důkazy.

Podrobnější zkoumání těchto případů však odhalilo četné limitace v dostupných údajích, stejně jako několik potenciálně matoucích proměnných. To vyvolává pochybnosti, zda v těchto případech konopí opravdu hrálo důležitou nebo vůbec nějakou roli – přesvědčte se sami:

  • Osm z 35 osob konzumovalo za uplynulý rok konopí jen několikrát.
  • Šest dalších tvrdilo, že během posledních 30 dnů před nástupem zdravotních problémů konopí sice užilo více než jednou, ale ne více než devětkrát.
  • Kromě tří případů zmiňovaly všechny záznamy užívání i jiných drog, například kokainu, alkoholu nebo opiátů.
  • 21 osob konzumovalo tabák.
  • Devět osob již někdy dříve trpělo kardiovaskulárními problémy a sedm mělo historii srdečních chorob v rodině.
  • V ani jednom případě nebylo možno určit, zda pacienti konzumovali konopí několik hodin před hospitalizací.

I přes překvapivě nízký počet případů a výše zmíněné limitace autoři studie došli k názoru, že lékaři by si měli být vědomi, že konopí může být spouštěč kardiovaskulárních problémů u mladých lidí.“ A následovala vlna mediální hysterie.

Solidní věda se přehlíží

Existují nezávislé a lépe kontrolované studie, které tyto závěry nepodporují. Takovým výzkumům však média zpravidla nevěnují pozornost.

Jako příklad můžeme uvést údaje zveřejněné letos v březnu v odborném časopise American Journal of Public Health, které zahrnovaly více než 5000 osob. Týkaly se toho, zda existuje souvislost mezi mírou užívání konopí (za období alespoň dvaceti let) a zvýšeným rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Zjistilo se, že neexistuje.

V závěru se dočteme, že „u kumulativního celoživotního užívání a nedávného užívání konopí nebyly ve srovnání s nulovým užíváním konopí zjištěny pozitivní asociace s kardiovaskulárními onemocněními, mrtvicí nebo ischemickými příhodami, onemocněními věnčitých tepen nebo úmrtností na kardiovaskulární onemocnění.“ O jejich zjištěních média „překvapivě“ neinformovala.

Stejně tak si nikdo moc nevšímal závěrů studie z prosince 2016, jež zkoumala data 45000 švédských mužů. V ní se poté, co výzkumnicí zohlednili konzumaci tabáku, nepodařilo zjistit „žádné prokazatelné spojení mezi užíváním konopí v mladé dospělosti a mrtvicí“.

 

Nevýznamný rizikový faktor

O tom, že konzumace konopí není významným rizikovým faktorem pro vznik závažných srdečních onemocnění, informují i jiné studie, které prošly řádným revizním procesem (peer review). Tak například v analýze z roku 2013, jež byla publikovaná v odborném žurnálu Stroke, se dozvíme, že poté co výzkumníci zohlednili prevalenci užívání tabáku, nebyla zjištěna přímá souvislost mezi konzumací konopí a mrtvicí.

Z údajů ze stejného roku publikovaných v odborném magazínuAmericanHeartJournal zase vyplývá, že mezi konzumací konopí a rizikem infarktu neexistuje žádná významná spojitost, a to ani u osob, které v minulosti prodělaly srdeční choroby.

Nejnovější rešerší mluvící o nedostatku důkazů pro definitivní určení vztahu mezi užíváním konopí a nepříznivými účinky na kardiovaskulární systém je recenze relevantních studií z let 2011 až 2016, která byla publikovaná letos.

„Přes nízký počet případů a limitace došli autoři k názoru, že lékaři by si měli být vědomi, že konopí může být spouštěč kardiovaskulárních problémů u mladých lidí.“

Sice se v ní dočteme, že „dostupné údaje napovídají, že by konopí mohlo zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění,“ autoři ale zároveň přiznávají, že toto tvrzení vychází především ze série zpráv, které adekvátně nezohlednily jiné potenciálně matoucí proměnné, např. užívání tabáku nebo historii srdečních chorob v rodině.

Potřebujeme objektivní a ověřené informace

Je důležité mít na paměti, že konopí může ovlivňovat svalové funkce i krevní tlak, a to především u osob, které s jeho užíváním nemají zkušenosti. Tyto účinky mohou mít různé a potenciálně problematické důsledky (například hypertenzi, hypotenzi a tachykardii) a v jistých případech mohou u osob náchylných k srdečním příhodám vést k ještě horší reakci.

Nicméně tvrzení, že konzumace konopí sama o sobě výrazně zvyšuje riziko infarktu a mrtvice u jinak zdravých jedinců, nelze podložit řádnými vědeckými důkazy.

Zdroj: greenstate.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!