Aktuální článek
Může nám DMT zprostředkovat setkání s nadpřirozenem?

Může nám DMT zprostředkovat setkání s nadpřirozenem?

  • Napříč dějinami lidstva používali šamani rozličné psychoaktivní substance k proniknutí do tajemného světa spirituality a komunikaci s jeho obyvateli – božstvy a duchy předků. Vzestup západní civilizace a s ní spojeného kultu rozumu nám však zavřel dveře těchto prostým okem neviditelných království a pokouší se všechna podobná setkání připsat na vrub duševním chorobám nebo změnám chemických procesů v mozku.

Navzdory všem vítězstvím moderních technologií nedokáže věda zbavená okouzlení z duchovního světa vysvětlit řadu záhad obestírajících změny vědomí a psychedelické zážitky. Patří k nim i opakovaná svědectví uživatelů DMT o setkání s bytostmi z jiných světů nebo dimenzí, přičemž popisy těchto bytostí pocházející od různých osob ze všech koutů světa si jsou až překvapivě podobné.

Elfové a mimozemšťané

Internetové diskuze i populárně naučná literatura se hemží zprávami o robotických elfech, mozkových operacích prováděných kudlankami nábožnými a mimozemských životních formách, které se uživatelům DMT zjevovaly.

Jedna z hypotéz se vrací k šamanskému pojetí a chápání psychedelických vizí a tvrdí, že pozorované bytosti se kolem nás nacházejí stále, lidé je ale při normálním stavu vědomí nevnímají.

Pravidelnost a časté opakování těchto vizí daly vzniknout teorii, že zážitky z únosu mimozemšťany mohou být důsledkem nadprodukce DMT v mozku.

Na konci června se v Londýně sešli nejvýznamnější světoví odborníci při příležitosti konání Breaking Convention, největšího sympozia psychedelických věd v Evropě, a celé jedno dopoledne věnovali prezentaci nejnovějších poznatků o DMT. V následné diskuzi zazněly informace o třech hlavních hypotézách o původu uvedených mysteriózních zážitků.

  • První hypotéza říká, že bytosti jiného než lidského původu jsou pouhými halucinacemi způsobenými vlivem látky na zpracovávání vizuálních vjemů v mozku. Tato teorie je v souladu se západním pojetím psychedelických zážitků, její odpůrci však poukazují na skutečnost, že nevysvětluje opakované pozorování stejných nebo výrazně podobných jevů mnoha různými uživateli nezávisle na sobě.
  • Podle druhé teorie jsou stvoření zjevující se v důsledku podání DMT manifestací temných stránek lidské osobnosti, jež nejsme schopni ovládat, protože s nimi náš mozek není přímo vědomě propojen. Užitím DMT dochází k aktivaci jindy pasivních oblastí mozku zodpovědných za podvědomí a spirituální vnímání, od nichž jsme se v důsledku výchovy a omezeného pohledu na komplexní realitu světa odcizili. 
  • Třetí hypotéza se pak vrací k šamanskému pojetí a chápání psychedelických vizí a tvrdí, že pozorované bytosti se kolem nás nacházejí stále, lidé je ale při normálním stavu vědomí nevnímají. Pouze díky odstranění mentálních bariér právě prostřednictvím DMT nebo jiných podobných látek s nimi dokážeme komunikovat.

Podle jedné teorie mohou být zážitky z únosu mimozemšťany důsledkem nadprodukce DMT v mozku.

Ačkoli není možné žádnou z těchto teorií označit za zcela vyloučenou před tím, než získáme dostatečné množství důkazů, odhalují již probíhající výzkumy další a další podrobnosti o mechanismu fungování DMT v lidském mozku. Byla objevena a popsána celá řada neuroreceptorů, na něž se látka váže a jejichž prostřednictvím následně ovlivňuje vnímání a rozumové schopnosti.

 

Tlumení mozkových vln

Jedna z posledních studií například prokázala, že se DMT váže na serotoninové receptory v oblasti mozku zodpovědné za zpracování zrakových vjemů a tlumí tak mozkové vlny alfa. Intenzita úbytku těchto vln byla v přímé úměře k síle a reálnosti vizí popsaných účastníky experimentu. Když byly serotoninové receptory zablokovány chemickou protilátkou, ubylo halucinací a vlny alfa se začaly znovu vracet k normálu.

Podobné objevy představují základy budoucího zkoumání fenoménu psychedelických látek, řešení mnoha záhad lidského vědomí a podvědomí je však stále spíše mlhavým obrysem na vzdáleném obzoru než realitou. Přesto nás nové metody bádání a moderní technologie každým dnem posouvají blíže k pochopení původu a významu vidin záhadných bytostí.

Zdroj: beckleyfoundation.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!