Aktuální článek
Co kdyby média informovala o alkoholu stejně jako o ostatních drogách?

Co kdyby média informovala o alkoholu stejně jako o ostatních drogách?

  • Jak by to vypadalo, kdyby média věnovala alkoholu stejnou pozornost jako ostatním drogám? Tuto otázku si položil autor článku o nové syntetické droze s názvem flakka, mezi jejíž účinky patří mimo jiné halucinace, paranoia a násilné chování. Běžně dochází třeba k tomu, že uživatelé této látky běhají v divokém rauši zcela nazí po ulicích. Následující řádky jsou však satirickým pokusem o varování před podobně nebezpečnou návykovou látkou, která je ale ve společnosti považována za přijatelnou, a je proto rozšířenější a způsobuje více závažných problémů.

NEW ORLEANS – Neustávající drogová epidemie pustoší Spojené státy a denně má na svědomí stovky mrtvých a tisíce nemocných.  Užívání látky jménem alkohol, mezi konzumenty známé také pod názvem chlast, je spojeno s nepředvídatelným až nebezpečným chováním. Jsou známy případy nahých studentů pobíhajících na veřejných místech, ale i brutální napadení a loupeže ze strany všech věkových kategorií.

Desítky tisíc úmrtí

Oficiální statistiky hovoří jen v USA o téměř 90 000 předčasných úmrtí ročně, ať už jde o oběti dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu, závažných onemocnění jater způsobovaných nadměrnou konzumací nebo agresivních výpadů některých opilců. Experti varují, že užívání alkoholu může vést k nevolnosti, zvracení, silným bolestem hlavy, zpomalení vývoje mozku u dětí nebo mladistvých a u těhotných žen dokonce k poškození plodu.

Podle federálních statistik je alkohol druhou nejnebezpečnější drogou v zemi. Předčí ho jen další tolerovaná substance zvaná tabák, která každoročně zabije přibližně půl milionu osob.

Zástupkyně ředitele Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedla, že nadměrná konzumace této drogy je ve Spojených státech nejčastější příčinou předčasných úmrtí: „Je třeba zavádět účinnější preventivní programy, podporovat konkrétní projekty zaměřené na potírání závislosti a předcházet tak zdravotním i společenským rizikům spojeným s tímto druhem závadného chování včetně smrtelných případů otravy alkoholem.“

Na dně – metropole americké alkoholové epidemie

V New Orleansu jsou problémy se závislostí na alkoholu nejlépe patrné ve Francouzské čtvrti, v jejíchž ulicích jsou denně k vidění stovky mladých pod vlivem této návykové látky. Někteří leží v bezvědomí na zemi, jiní zvrací na veřejných místech – oba jevy jsou přitom typickými příznaky otravy. Na vratkých nohách se budoucnost země potácí ulicemi a narušuje veřejný pořádek na tisíce způsobů. Představitelé zdravotnických organizací varují před vysokým rizikem především v případě, že se alkoholem posilněná mládež rozhodne usednout za volant.

Je smutnou skutečností, že užívání této návykové látky je společností nejen tolerováno, ale v některých kruzích je považováno za normální. Lidé ve věku 20 až 30 let velmi hlasitě deklarují, že se chystají „zbořit“.

Užívání konopí, označovaného zákonodárci za vysoce nebezpečnou zakázanou substanci, nebylo v posledních několika staletích evidováno jako příčina jediného úmrtí.

Tímto slangovým termínem mládež označuje stav dosažený právě intoxikací alkoholem. Existují společenské hry zaměřené specificky na zrychlení konzumace, například pivní ping pong, jehož cílem je vhodit plastový míček patřičným způsobem do určené nádoby. Zdá se, že k oslavě nebezpečné drogy jsou dokonce určeny některé svátky, například Den svatého Patrika.

Zkazky o bizarním, nepochopitelném chování jedinců pod vlivem alkoholu bohužel přicházejí i z jiných čtvrtí a měst. Některé zprávy hovoří o hlučných, neukázněných vysokoškolácích obnažujících se na veřejnosti a způsobujících pohoršení kolemjdoucích. S tímto jevem se setkáváme především v období prázdnin. Svědci popisují také močení na místech k tomu rozhodně neurčených. Je doložen nejméně jeden případ opilého muže, jenž se v bezmezné víře ve vlastní nesmrtelnost pokusil osedlat krokodýla a byl vážně zraněn poté, co zvíře přistoupilo k sebeobraně.

 

Ztráta kontroly

„Alkohol zcela mění chemické v procesy v mozku,“ vysvětluje jeden ze strážců zákona. „Lidé ztrácejí kontrolu nad svými myšlenkami a následně i těly. Neovládají se. Bavíme se o velmi nebezpečné látce.“

Zdravotníci napříč Spojenými státy spojují alkohol také s řadou dalších závažných společenských problémů, mezi které počítáme domácí násilí nebo sexuální útoky v univerzitních kampusech. Opilci mají na svědomí až 40 procent všech násilných trestných činů a v důsledku nezřízeného pití vyhledá ročně lékařské ošetření více než 4,6 milionu Američanů.

Jsou známy případy nahých studentů pobíhajících na veřejných místech, ale i brutální napadení a loupeže ze strany všech věkových kategorií.

Podle federálních statistik je alkohol druhou nejnebezpečnější drogou v zemi. Předčí ho jen další zákonem tolerovaná substance zvaná tabák, která každoročně zabije přibližně půl milionu osob. Žádná další návyková látka se s touto silnou dvojkou nemůže v počtu mrtvých měřit.

Heroin, jehož zneužívání věnují média v posledních letech velkou pozornost, měl v roce 2013 na svědomí zhruba 9 000 mrtvých a užívání konopí, označovaného zákonodárci za vysoce nebezpečnou zakázanou substanci, nebylo v posledních několika staletích evidováno jako příčina jediného úmrtí.

Odborníci na veřejné zdraví volají po konkrétních opatřeních

Navzdory evidentní zdravotní a společenské krizi se nezdá, že by měli zákonodárci snahu s touto nebezpečnou substancí jakkoli bojovat. Látka je legálně k mání pro všechny osoby starší 21 let a je běžně dostupná v prodejnách po celých Spojených státech. Prohibice nepřipadá podle představitelů státu i samospráv v úvahu, neboť výroba, prodej a konzumace alkoholu jsou důležitými pilíři amerického zemědělství a hospodářství a také nedílnou součástí kultury.

Odborníci přišli s návrhem na vyšší zdanění alkoholických nápojů a státní kontrolu nad distribuční sítí, protože taková opatření podle četných zkušeností z jiných částí světa efektivně snižují spotřebu. Politici na federální i státní úrovni se však, pravděpodobně pod vlivem mocné lobby ze strany výrobců a prodejců živené miliardami dolarů ročních příjmů, zdráhají přijmout byť i sebemenší zpřísnění stávající zákonné úpravy.

Se souhlasem zákona

Výrobci nejrůznějších alkoholických nápojů dokonce se souhlasem zákona inzerují své produkty v celostátních médiích a v průběhu sportovních akcí sledovaných miliony diváků včetně dětí. Marketingoví mágové prezentují konzumaci alkoholu jako cool zábavu a jen velmi zřídka se zmiňují o rizicích a tisících mrtvých.

Představitelé zdravotnických organizací varují před vysokým rizikem především v případě, že se alkoholem posilněná mládež rozhodne usednout za volant.

Spotřeba alkoholu narůstá v důsledku nečinnosti státních orgánů do mamutích rozměrů a je nejvyšší v historii. V nedávném průzkumu připustily dvě třetiny Američanů, že drogu běžně užívají a jedna třetina je přesvědčena o tom, že je zodpovědná za jejich problémy doma i v zaměstnání.  Mnoho vědců a lékařů se pod dojmem znepokojivých statistických údajů oprávněně ptá, co se musí stát, aby se veřejnost a oficiální místa odhodlala k zastavení této epidemie.

Zdroj: vox.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!