Aktuální článek
Kauza: Sv. Leopold

Kauza: Sv. Leopold

  • Na loňském prvním ročníku ostravského konopného veletrhu Konopex se začal odvíjet těžko uvěřitelný příběh, který začal zabavením čtyř kilogramů certifikovaného technického konopí a došel až k obvinění zemědělce z Jesenicka z šíření toxikomanie, jemuž kvůli tomu nyní hrozí až šest měsíců odnětí svobody.

 

Je 6. května 2016 a na výstavišti Černá louka v centru Ostravy právě začíná první ročník Konopexu – nového veletrhu věnovanému konopí a všemu, co s touto rostlinou souvisí. Stejně jako na pražském Cannafestu, vídeňské Cultivě a dalších konopných veletrzích po celém světě vystavují i zde různí podnikatelé své výrobky: seedbanky nabízejí semínka, producenti hnojiv prodávají hnojiva, výrobci čajů a různých pochutin z technického konopí prodávají své dobroty a zemědělci vystavují rostlinný materiál z poslední sklizně. Zkrátka konopný veletrh jako každý jiný, říkáte si. V Ostravě je ale něco jinak.

Nejdřív buzerace, potom perzekuce

Krátce po otevření bran výstaviště se na místě objevují ostravští policisté, obcházejí všechny stánky a s nepříjemným tónem v hlase žádají vystavovatele a prodejce, aby neprodleně skryli veškerou sušinu, kterou vystavují. Vystavovatelé, z nichž někteří se v konopářství pohybují desítky let, nechápou, v čem je problém, ale v zájmu klidného průběhu veletrhu výzvy policistů uposlechnou a veškeré technické konopí schovají. Strážci zákona proto nejprve spokojeně opouštějí prostory a návštěvníci, organizátoři i vystavovatelé si oddechnou. Klid ale netrvá dlouho, jelikož policisté se zanedlouho vrací a vytipované jedince znovu kontrolují.

Přijďte pana Svatého podpořit k okresnímu soudu v Ostravě dne 23. srpna od 10:00 (jednací místnost č. 109 v přízemí okresního soudu na adrese: U Soudu 6187/4) na druhé stání v kauze jeho nespravedlivého obvinění. 

Jedním z nich je i Leopold Svatý, zemědělec a dlouholetý pěstitel technického konopí s více než dvaceti lety zkušeností, který na Konopex přivezl pytel výpěstků italské odrůdy Carmagnola o hmotnosti cca čtyři kilogramy – a samozřejmě u sebe měl i všechny potřebné certifikáty o původu osiva a další náležitosti prokazující, že toto technické konopí bylo vypěstováno zcela legální cestou. Jako na každém jiném veletrhu nebo výstavě plánoval pan Svatý i v Ostravě toto konopí prezentovat možným kupcům. „Jedná se samozřejmě o naprosto standardní praxi, jelikož každý potenciální zákazník a zpracovatel chce logicky na vlastní oči vidět a osahat si konopí, které by měl zakoupit,“ vysvětluje Svatý. „Tato certifikovaná a po celé Evropě běžně pěstovaná odrůda technického konopí splňovala veškeré ohlašovací povinnosti a byla v průběhu růstu kontrolována a měřena třemi nezávislými institucemi, tedy policií, celní správou a zemědělskou inspekcí.“

Z nějakého zvláštního důvodu policisty vysvětlení pana Svatého ani předložené certifikáty neuspokojily (pan Svatý tvrdí, že o ně nejevili zájem, protože byly v angličtině, zatímco policisté tvrdí, že obviněný jim je sice ukázal, ale nedovolil jim udělat si kopii), a proto se rozhodli udělat na místě orientační test na přítomnost THC, jenž byl samozřejmě pozitivní, neboť každé konopí obsahuje alespoň stopové množství této látky. Následovalo zabavení pytle a o odvezení překvapeného zemědělce na místní poštu, kde byl rostlinný materiál zvážen (policie totiž nedisponovala vlastní kalibrovanou váhou…). Poté došlo k převozu na policejní služebnu, kde bylo majiteli veškeré konopí zabaveno. Povolení k tomu vydala okresní státní zastupitelka nezvykle rychle – po telefonu.

Zahájení vyšetřování

Šokovaný zemědělec se okamžitě přes své známé obrátil na pražského advokáta Adama Biňovce, jenž se specializuje na trestní právo ve spojení s konopím a dalšími drogami. Ten podal řadu stížností na postup policie, jako například na průběh kontrol na veletrhu (na ty si ostatně oficiálně stěžovalo několik desítek firem) nebo na telefonní schválení zabavení věci ze strany státní zástupkyně, nicméně všechny byly zamítnuty. Následně bylo policejním usnesením ze dne 3. 10. 2016 oficiálně zahájeno stíhání pana Svatého, jelikož policejní laboratoř v zabaveném konopí naměřila 0,6 procenta THC, což je o 0,3 procenta nad povolený limit.

Tato certifikovaná a po celé Evropě běžně pěstovaná odrůda splňovala veškeré ohlašovací povinnosti a byla v průběhu růstu kontrolována třemi nezávislými institucemi.

V průběhu vyšetřování se uskutečnilo několik výslechů obviněného (první proběhl 24. října 2016), jednoho ze zasahujících policistů a několika dalších svědků. Obhájce pana Svatého během celého vyšetřování prezentoval řadu argumentů ukazujících na nejedno procesní a profesní pochybení jak při zásahu na veletrhu, tak především při samotném měření a použité stanovené metodice měření (viz příloha nazvaná „Pochybná metodika“ – pozn. red.). Kromě toho upozorňoval advokát zejména na skutečnost, že v obvinění chybí „popis subjektivní stránky trestného činu“ a „konkrétní zavinění obviněného“, dále upozorňoval na formální vady odborného vyjádření o měření THC v zajištěném konopí a na obecně prazvláštní postupy policie vůči panu Svatému v průběhu celého řízení (kdy například obálka s oficiální policejní písemností a osobními údaji pana Svatého byla doručena otevřená, čímž byla hrubě porušena jeho základní práva, například na ochranu soukromí).

V neposlední řadě advokát uvedl, že údajné překročení limitu (uznáme-li čistě hypoteticky výsledky obhajobou zpochybňovaného policejního měření) je velmi nízké a dle výpovědi Ing. Antonína Ponížila, CSc. z výzkumné a šlechtitelské společnosti Agritec v Šumperku (Agritec se dlouhodobě zabývá výzkumem konopí a certifikovaná semena technického konopí prodává) platí, že „pokud je rostlina technického konopí vystavena stresu, například suchu, nedostatečné výživě apod., je možné, že se u ní obsah THC nepatrně zvýší. Vlivem takového stresu se může u technického konopí zvýšit obsah THC o 0,2–0,3 procenta THC.“

 

Mnoho povyku pro nic

I přes všechny argumenty obhájce v průběhu vyšetřování dospělo nakonec okresní státní zastupitelství v Ostravě k tomu, že v trestním stíhání ve věci „šíření toxikomanie“ bude pokračovat s tím, že o vině či nevině rozhodne až soud. Státní zástupce v podstatě obžalobu staví na tom, že pan Svatý měl toto konopí v Ostravě pro vlastní potřebu za účelem jeho zneužití k toxikomanii, ačkoli každý odborník na závislosti a drogy potvrdí, že i kdyby sušina opravdu obsahovala 0,6 procenta THC, k „toxikomanickým účelům“ bude stejně takové konopí nepoužitelné. Následná žádost o předběžné projednání ze strany advokáta byla zamítnuta a první stání se tak konalo až 31. května 2017.

Ostravští policisté na Konopexu obcházeli všechny stánky a s nepříjemným tónem v hlase žádali vystavovatele a prodejce, aby neprodleně skryli veškerou sušinu.

„Od inkriminovaného Konopexu do prvního soudu uběhl více než jeden rok, který mě – jako podnikatele dodržujícího zákony tohoto státu a platícího z vypěstovaného a prodaného konopí daně – stál 130 000 korun za výdaje na obhajobu, při které jsme s mým advokátem pouze využili veškeré zákonné prostředky, abychom prokázali mou nevinu,“ neskrývá frustraci obviněný Leopold Svatý. „Pokud bych to měl počítat, tak zhruba o podobnou sumu peněz jsem navíc přišel, když jsem místo práce musel trávit spoustu času zbytečnými cestami do 120 kilometrů vzdálené Ostravy, abych splnil veškeré podmínky pro co nejrychlejší vyřešení této nešťastné věci. Celé je to naprosto zbytečné a absurdní.“

Soudní pře

První stání u Okresního soudu v Ostravě neprobíhalo podle očitých svědků zrovna v přátelské atmosféře a předsedající soudkyně z časových důvodů ani nevyslechla přítomné svědky obhajoby z řad odborníků na technické konopí (například výzkumnou pracovnici Agritecu Šumperk Ing. Marii Bjelkovou, Ph.D.).

Podle informací advokáta pana Svatého by se toto mělo snad změnit na druhém stání, které proběhne po uzávěrce tohoto čísla 23. srpna a kde by měli být konečně vyslechnuti i svědci obhajoby právě z výzkumné společnosti Agritec a policisté, kteří vytvořili ono pochybné „odborné vyjádření“.Výpovědi těchto osob by přitom na vývoj případu měly mít zcela zásadní dopad, neboť státní zastupitelství bude muset obhájit metodiku a způsob měření ostravské policejní laboratoře. „To je výborná zpráva, která by nás měla posunout ze světa demagogie a špatně interpretovaných laboratorních výsledků,“ věří stíhaný zemědělec. 

O výsledku druhého stání a celého bezprecedentního procesu budeme informovat v příštím vydání našeho magazínu. 

Další rozhovor s Lepoldem Svatým najdete v magazínu Legalizace

č. 17. 

U příležitosti Polních dnů lnu a konopí konaných v Šumperku 29. června 2017 náš redaktor Michael Třebavý položil Leopoldu Svatému pár otázek.

Jak se v období nejistoty před druhým stáním cítíte?

Připadám si zastrašovaný, moje základní lidská práva byla a jsou porušována, nemohu se věnovat svému podnikání a celé to na mě působí tak, že jsem měl být jakýsi odstrašující příklad toho, že příznivci konopí nejsou v Ostravě vítání. To, co se stalo na Konopexu, se nestalo na žádném jiném podobném veletrhu ani v Praze, ani ve Vídni, ani Berlíně nebo ve Španělsku.

Byl jste na Konopexu i letos?

Nebyl – pokud bylo tedy cílem odradit mne od toho, abych v Ostravě vystavoval, tak se to povedlo. Na druhou stranu konopí samozřejmě pěstuju dál a s Boží pomocí budu i v budoucnu – a stejně tak věřím, že spravedlnost nakonec zvítězí.

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!