Aktuální článek
PsyCare: Psychedelická první pomoc

PsyCare: Psychedelická první pomoc

  • V oblasti drogové politiky je stále přijímanější názor, že látky měnící vědomí lidé vyhledávají bez ohledu na jejich ilegalitu a potenciální rizika. V posledních letech proto přibývají programy vedené v intencích harm reduction, tedy přístupu zaměřeného namísto represe na minimalizaci negativních dopadů užívání drog. Patří mezi ně i projekt PsyCare, který jako první v České republice zajišťuje psychedelickou první pomoc v prostředí hudebních akcí a festivalů. Jeho povahu nám přiblížila psychoterapeutka a koordinátorka iniciativy Svatava Bardynová.

Co je PsyCare?

Je to zkrácenina anglického názvu Psychedelic Care a jde o psychedelickou první pomoc. Na hudebních akcích, zejména psytrancové a goa hudby, poskytujeme zázemí lidem, kteří se dostanou po užití psychedelik a jiných psychoaktivních látek do náročného stavu. Na festivalech máme pro tyto účely postavenou vybavenou jurtu, ve které je tlumené světlo, pohodlné matrace, deky a polštáře. Návštěvníci si zde mohou odpočinout a třeba i na pár hodin usnout. K dispozici jim je voda, fruktóza, teplý čaj, ale hlavně klid a my.

Jak nápad vznikl?

Nápad poprvé přišel asi před jedenácti lety, když jsem začala jezdit na psychedelické párty a festivaly. S přáteli jsme se občas dostali do situace, kdy někdo z nás pomoc potřeboval, a zřídili jsme si proto na jednom velkém festivalu vlastní „healing temple“, prázdný stan, kde byl klid a bezpečí, což nám umožnilo jít v psychedelické zkušenosti víc do hloubky. To byly takové prvopočátky toho, co máme dnes.

Prostředí festivalu může být chaotické a nestrukturované a často nevhodné pro požití psychedelické látky.

V roce 2008 jsem slyšela poprvé o PsyCare jako profesionální službě, tehdy ji zajišťovala na portugalském festivalu Boom americká organizace MAPS (Multidisciplinary Association For Psychedelic Studies). Velmi mne to zaujalo, ale pak pár let všechno spalo a až s příchodem České psychedelické společnosti se začaly rýsovat reálné základy podobného projektu i u nás. Najednou nás bylo víc, kterým došlo, že tato služba na české scéně chybí a je potřeba.

V čem vnímáš hlavní smysl projektu?

Loni v létě jsem vyjela jako dobrovolník na holandský festival PsyFi. V průběhu pěti dní jsme ošetřili zhruba sto lidí v náročných stavech. Naše práce měla významný dopad a pomohla mnoha lidem, kteří by jinak pravděpodobně skončili hospitalizovaní v nemocnici anebo by jim byly podány uklidňující benzodiazepiny zdravotnickým týmem přímo na festivalu, což dokáže průběhu náročné zkušenosti značně přitížit. Špatně zvládnutý proces může vést k potížím s duševním zdravím, vyvolat psychospirituální krizi nebo zvýšit pravděpodobnost flashbacků. Omezily se také konflikty s policií a služba tak celkově ulevila nejen návštěvníkům, ale i státním institucím. Například v Holandsku dnes dá radnice souhlas s pořádáním festivalu pouze pod podmínkou, že bude na akci zajištěna PsyCare, a město na provoz služby dokonce přispívá.

Co může čekat návštěvník, který přichází do stanu PsyCare?

Vlídné slovo a otevřenou náruč v prvé řadě, hned poté sklenici vody. Voda je magická a často za nás udělá téměř polovinu práce, vždy tím začínáme. Nikoho nesoudíme a máme úctu k tomu, co člověk prožívá – také jsme si prošli svým. Zjišťujeme, co se stalo, co přesně náš host užil, kdy a v jakém množství. Komunikace probíhá podle jeho potřeb a netlačíme na pilu. Když někdo potřebuje spíš klid a být sám, má tu možnost. Je pro nás ale důležité vyhodnotit, jak to se substancemi bylo, už jen kvůli zajištění fyzického zdraví.

Přírodní národy chovají k psychedelickým látkám velký respekt a my se od nich v tomto ohledu máme co učit.

Někdy se stane, že jsou lidé prožitkem tak zahlceni, že potřebují hlavně vlastní klid a intimní prostor – nechat proces běžet, uvolnit potlačené emoce, křičet, plakat, nebo si třeba jen povolit pásek u kalhot a pohodlně lehnout. Máme pro tyto účely k dispozici samostatný stan, kde se může host zavřít společně s naším průvodcem. Nikdy nenecháváme lidi o samotě.

Psychedelická zkušenost může mít hluboce transformativní povahu a vedení odborníkem dokáže zásadně ovlivnit její výsledek. Vnímáte se jako novodobí průvodci psychedelickou zkušeností? Je tam snaha i o tento přesah?

V PsyCare nejde o psychedelickou terapii. Jde primárně o krizovou intervenci, hašení požárů, prevenci možného rozvoje psychických potíží. Ale jako průvodci se vnímáme. Chceme pro našeho hosta vytvořit hlavně bezpečný rámec psychedelického procesu, tak aby mohl být zdárně dokončen. Za takových okolností mohou mít psychedelika opravdu transformativní potenciál. Zároveň je to ale práce v terénu a nejsme žádní šamani, kteří by uzavírali se svými klienty kontrakt. V podmínkách PsyCare to ani není možné. Pro správnou integraci zážitku je nejlepší zůstat v tichu a v klidu, mimo hlučnou společnost a bez dalšího užití psychoaktivních látek, což na festivalech nelze zaručit.

Jak se členové týmu naučili s lidmi procházejícími náročnou zkušeností pracovat?

Všichni členové týmu prochází před samotnou prací školením, které zajišťují naši koordinátoři. Vycházíme hodně z poznatků transpersonální psychologie. Pokud je to bezpečné, snažíme se podporovat proces. Hodně vysvětlujeme, co se člověku právě děje, že dané symptomy jsou normální, a dáváme tipy na dobrou integraci prožitku. Odrazujeme návštěvníky od konzumace dalších látek a zásadně trváme na zákazu konzumace drog a alkoholu přímo ve stanu. Uplatňujeme také poradenské a psychoterapeutické dovednosti, řada z nás se psychoterapii odborně věnuje.

Pro mě osobně je pro práci v PsyCare zásadní to, co jsem se naučila na seminářích holotropního dýchání a během výcviku Grof Transpersonal Training. Důležitá je tedy vlastní zkušenost s prací se změněnými stavy vědomí. Uplatňuji také dovednosti z psychoterapeutického výcviku a poznatky z práce s drogovými uživateli v rámci neziskového sektoru.

Je podmínkou, aby si člen týmu prošel vlastní psychedelickou zkušeností?

Podmínkou to není, ale je to obrovská výhoda, protože pak rozumíte terénu, ve kterém se vaši hosté pohybují. Vlastní zkušenost je důležitá, ale nejde jen o to. Zásadní je vědět, jak s těmi stavy pracovat a jak zážitek správně integrovat. Musíte umět člověka uzemnit, vědět, jak ho zklidnit v případě, kdy je rozrušený nebo agresivní. A jak to udělat bez léků, protože ty nepoužíváme. Hodně je to také o hranicích, nebát se nějaké nastavit, trvat na nich a pomoci tak zklidnit roztříštěnou mysl.

Jaká jsou podle tebe největší rizika užívání psychedelik na festivalech?

Problém vidím především v tom, že naše západní kultura má k psychedelikům málo úcty a řada z nás si pořád myslí, že to jsou drogy určené pro zábavu. Nejsou. Přírodní národy chovají k psychedelickým látkám velký respekt a my se od nich v tomto ohledu máme co učit.

Hodně je to také o hranicích, nebát se nějaké nastavit, trvat na nich a pomoci tak zklidnit roztříštěnou mysl.

Prostředí festivalu může být chaotické a nestrukturované a často nevhodné pro požití psychedelické látky. Vyšší dávky, nedostatečné zkušenosti či křehká psychika pak mohou přispět k tomu, že celý proces není zdárně ukončen a lidé skončí v „badtripu“, což s sebou nese riziko rozvoje psychických potíží.

PsyCare je poskytována zdarma, jak ji financujete?

Fungujeme jako nezisková organizace a PsyCare je placena hlavně z dobrovolných příspěvků lidí, kteří se rozhodnou naše projekty a akce podpořit. Kdokoli může poslat finanční dar na účet České psychedelické společnosti (č. ú. 2500887321/2010). Plánujeme si zažádat také o grant z veřejných zdrojů a v týmu bychom velmi uvítali někoho, kdo by se fundraisingu věnoval.

Chcete něco vzkázat čtenářům Legalizace?

Myslete na to, že žijeme v období psychedelické renesance. Tyto látky ale nejsou lék, jsou jen nástrojem, který je možné používat i zneužívat. Pokud se rozhodnete vyzkoušet své první LSD nebo houby, nedělejte to na psychedelickém festivalu. Nikdy nevíte, kam vás stav zavede. Je dobré mít připraven takový setting, kde budete mít prostor zkušeností bezpečně projít a kde se o vás vždy někdo postará. Vyberte si klidné místo, s partou přátel nebo s někým, kdo dané stavy zná a s kým se cítíte dobře. Nezapomeňte myslet na to, že každé sezení s psychedelickou látkou má tři fáze: přípravu, seanci a integraci. Poslední z nich je stejně důležitá jako první dvě.

Profil:

Jméno: Svatava Bardynová
Organizace: Česká psychedelická společnost (CZEPS)
Role v organizaci: koordinátorka PsyCare, členka výkonného orgánu CZEPS
Projekt: PsyCare
Kontakt: svatava.bardynova@czeps.org

Mgr. Svatava Bardynová, DiS. vystudovala psychologii a sociální práci, profesně se věnuje práci v adiktologických službách a psychoterapii. Zajímá se o léčivý potenciál změněných stavů vědomí a jejich využití nejen v terapii závislých. Je frekventantkou Grof Transpersonal Training a členkou České psychedelické společnosti, kde se angažuje zejména na poli aktivit zaměřených na harm reduction.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!