Aktuální článek
IACM Zpravodaj: Konopí zraku neškodí

IACM Zpravodaj: Konopí zraku neškodí

  • Podle nové studie publikované letos v květnu v odborném optometrickém časopise Optometry and Vision Science nesnižuje ani pravidelné užívání konopí kvalitu zraku. Autoři studie si kladli za cíl určit, zda mají pravidelní uživatelé této drogy horší zrak než lidé, kteří konopí kouří méně nebo vůbec.

Hlavním zdrojem byl autorům reprezentativní vzorek 12 686 mladých mužů a žen z amerického Národního dlouhodobého výzkumu o mládeži, který byl prováděn mezi lety 1979 a 2010. Kvalita zraku 1 304 častých uživatelů konopí byla porovnána s 1 304 respondenty, kteří konopí užívali buď jen občas nebo vůbec. K analýze dat byly využity metody t-testu a multivariační a vážené logistické regrese.

Informace o kvalitě zraku nebyly u sledovaných subjektů nijak ověřovány, a tak by měly sloužit především jako reference pro ošetřující lékaře.

V abstraktu se například dočteme, že mezi pravidelnými uživateli konopí nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly ve srovnání s těmi, kdo konopí užívali příležitostně nebo ho neužili nikdy. Zdá se dokonce, že uživatelé konopí měli se zrakem subjektivně menší potíže než neuživatelé: „Nejmenší pravděpodobnost, že se vyskytnou problémy s kvalitou zraku, byla zjištěna mezi častými uživateli konopí mužského pohlaví s dokončeným středoškolským vzděláním.“

Nutno ovšem podotknout, že informace o kvalitě zraku nebyly u sledovaných subjektů nijak ověřovány, a tak by měly sloužit především jako reference pro ošetřující lékaře, jak ostatně upozorňují autoři v závěru. „To, jak uživatelé konopí hodnotí svůj zrak, může lékařům pomoci s prevencí a tvorbou programů včasné intervence, které budou brát v potaz pohlaví, rasu i vzdělání pacientů.“

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!