Aktuální článek
Teorie o konopí jako „vstupní droze“ je od základu chybná

Teorie o konopí jako „vstupní droze“ je od základu chybná

  • Ano, je pravda, že tomuto tématu se věnujeme poměrně často, leč mezi zastánci prohibice se jedná o jednu z nejoblíbenějších teorií, kterou neustále omílají a znovu a znovu ji vytahují jako odstrašující riziko a hrozivý důsledek uvolňování prohibičních zákonů. Kdo by ostatně neměl strach z toho, že jeho potomek skončí závislý na tvrdých drogách? Výzkumy a názory odborníků nicméně ukazují, že „pár šluků z trávy“ opravdu nevede k rozpíchaným žílám od pervitinu.

Nová studie kanadských vědců z Univerzity ve Viktorii a Univerzity Britské Kolumbie ukazuje, že reputace konopí jako vstupní drogy je neoprávněná. Naznačuje totiž, že konopí může naopak představovat relativně bezpečnou alternativu k mnohem rizikovějším látkám – opiátům na předpis, alkoholu a tvrdým drogám (mezi něž lze počítat i alkohol).

Daleko bezpečnější

„Netvrdím, že konopí je neškodné, rozhodně je ale bezpečnější než mnoho dalších návykových látek, legálních i nelegálních, a nevzniká na něm fyzická závislost,“ prohlásil vedoucí výzkumného týmu Philippe Lucas. 

Podle amerického Centra pro kontrolu nemocí neexistuje žádná bezprostřední souvislost mezi užíváním konopí a tvrdých drog. 

Lucas je mimo jiné také viceprezidentem pro výzkum kanadské společnosti Tilray, která má federální povolení k pěstování a studiu konopí určeného pro léčebné účely a nabízí podpůrné služby pacientům. „Studie naznačující, že užívání konopí jako substituční drogy by mohlo snížit rizika a vliv zneužívání alkoholu a jiných návykových látek na společnost, může mít významný dopad na tvorbu protidrogové strategie,“ pokračuje. Pro některé závislé by podle jeho názoru mohlo být konopí drogou výstupní.

Stejná studie dále zjistila, že mladší uživatelé jsou o něco náchylnější ke zkoušení dalších drog než starší, ovšem u alkoholu je toto procento mnohem vyšší (a především – ukončení prohibice neznamená „trávu pro všechny“, ale naopak přísnější regulaci a zákaz prodeje nezletilým). Analyzovaná data pocházejí z celostátního kanadského průzkumu užívání konopí na předpis. Zúčastnilo se ho 473 pacientů s různými diagnózami, přičemž 87 procent respondentů uvedlo, že jim rostlina slouží jako náhražka za alkohol, tvrdé drogy nebo léky na předpis.

Konopí není vstupní drogou ani v Americe

Více než polovina Američanů má podle Centra pro kontrolu nemocí s konopím zkušenost. Statisticky můžeme současně s jistotou prohlásit, že naprostá většina těchto jedinců nikdy nevyzkoušela žádnou jinou ilegální návykovou látku. V závěrečné zprávě se proto můžeme dočíst, že „neexistuje žádná bezprostřední souvislost mezi užíváním konopí a tvrdých drog“. U většiny konzumentů navíc po třicítce dochází k významnému poklesu četnosti užívání a někteří se konopí vzdají úplně. Ještě zajímavější je skutečnost, že konopí funguje jako náhražka za jiné látky nebo dokonce výstupní droga, která umožňuje závislým abstinovat, což potvrzuje výše zmiňovaný názor Philippa Lucase.

Netvrdím, že je konopí neškodné, rozhodně je ale bezpečnější než mnoho dalších návykových látek, legálních i nelegálních, a nevzniká na něm fyzická závislost.

Ve státech, kde je distribuce konopí regulována zákonem, dochází každým rokem k poklesu užívání opiátů a ubývá také hospitalizací a úmrtí v důsledku předávkování. Podle čísel zveřejněných v odborném periodiku Journal of the American Medical Association klesl počet obětí heroinu a opiátů na předpis v prvním roce po legalizaci o 20 procent, v šestiletém horizontu pak dokonce o 33 procent. Celkově autoři článku uvádějí, že státy, kde je užívání konopí na předpis upraveno zákonem, vykazovaly v průměru o 24,8 procenta méně úmrtí v souvislosti s užíváním opiátů než státy, kde legislativa konopí na předpis nepovoluje.

Trend je zřejmý

Také další studie tento trend potvrzují. Nedávno zveřejněný výzkum se zabýval lékařskými záznamy více než 1 500 pacientů ze států s legálním konopím na předpis. Na základě podrobného rozboru dokumentace vědci zjistili, že po zahájení konopné terapie došlo ke snížení příjmu psychofarmak, prášků na spaní a antidepresiv. Dvaačtyřicet procent účastníků zároveň připustilo, že omezili také konzumaci alkoholu. Tyto závěry se shodují s výsledky podobné studie realizované v Kanadě, kde je konopí na předpis legální ve všech teritoriích a pacienti ho užívají jako přírodní, nenávykovou alternativu k opiátům, benzodiazepinu a antidepresiv a také jako substituci při léčbě závislosti na alkoholu nebo tabáku.

Americká studie z roku 2016 zaměřená na výdaje za léky na předpis ukázala, že ve státech, kde je legální léčebné konopí, náklady na některé další léky významným způsobem klesly. Vědci z univerzit v Montrealu a Britské Kolumbii navíc přišli s převratným objevem, že konopí mírní závislost na kokainu. V závěru zveřejněném v magazínu Addictive Behaviors autoři napsali: „V průběhu této dlouhodobé studie jsme zjistili, že období vědomého a cíleného užívání konopí bylo následováno obdobím sníženého užívání cracku (kokainu). (…) Vzhledem k zásadnímu celosvětovému problému s velkým počtem úmrtí spojených právě s užíváním této látky a nedostatku účinných farmaceutických preparátů podporujeme názor, že by měl být zahájen výzkum potenciálu kanabinoidů v boji se závislostí na kokainu.“

Pomoc i proti opioidním lékům

Podobné údaje jsou k dispozici také pro opiáty. Odborníci z newyorské Kolumbijské univerzity zjistili, že účastnici studie z řad závislých na opiátech, kteří kouřili konopí, zaznamenali menší problémy s nespavostí a úzkostí a měli vyšší šanci, že úspěšně dokončí léčbu než osoby, jež konopí neužívaly. 

Pro některé závislé by konopí mohlo být naopak drogou výstupní. 

Ve světle těchto vědeckých důkazů a s narůstajícím počtem pacientů s osobní zkušeností s konopím není překvapením, že víra veřejnosti v teorii o konopí jako vstupní bráně do světa tvrdých drog se pomalu vytrácí. Podle údajů z průzkumu serveru YouGov.com z roku 2016 je o pravdivosti tohoto tvrzení přesvědčena pouze třetina Američanů, ve věkové kategorii do 65 let dokonce jen jedna čtvrtina. Ještě zajímavější jsou data z výzkumu veřejného mínění zveřejněná na portálu Yahoo News – podle nich považuje konopí za vstupní bránu do světa tvrdých drog jen 14 procent dotázaných. Stručně řečeno, odborná i laická veřejnosti upouští od přežitého názoru, že konzumace konopí vede ke zneužívání dalších návykových látek a že zde existuje příčinná souvislost. Je nejvyšší čas, aby tento závěr přijali také politici.

Zdroj: potfacts.ca

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!