Aktuální článek
Světoví experti na lidské vědomí míří do Prahy

Světoví experti na lidské vědomí míří do Prahy

  • 4 dny, více než 140 řečníků, 40 workshopů, na 50 grafických prezentací zaměřených na témata od transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelika a šamanismus až po mystiku, spiritualitu, umění a mnohé další. Mezinárodní transpersonální konference 2017, která se uskuteční od 28. 9. – 1. 10. 2017 v Top Hotelu Praha, provede radikální revizi reality a paradigmatu, ve kterém žijeme. Buďte u toho.

Jak tvrdí Ervin László: „Jediným způsobem, jak lidstvo může přežít, je změna způsobu, jakým přemýšlíme o sobě i o okolním světě.“ Může konference poskytnout prostor ke změně způsobu myšlení jejích účastníků?

Stan Grof – spoluzakladatel transpersonální psychologie, techniky holotropního dýchání, výzkumník psychedelických látek

Raymond Moody – Autor knihy Život po životě – díla, které zásadně změnilo pohled společnosti na paradigma smrti a umírání, proslavil se i tvrzením: „Smrti se už vůbec nebojím.“

Amit Goswami– kvantový fyzik a aktivista, který na základě zákonů kvantové fyziky dokázal, že „nejsme jen materiální bytosti.“

Charles Grob – průkopník v oblasti psychedelického výzkumu

Rick Doblin– muž zodpovědný za budoucí legalizaci MDMA, zakladatel a ředitel Multidisciplinární asociace psychedelických studií, největší organizace na světě svého druhu

Alex Grey – světově proslulý umělec, který se inspiroval použitím různých psychedelik

David Steind-Rast – benediktinský bratr, který učí o vděčnosti a jak být šťastný

Dean Radin – považován za jednoho z nejbláznivějších vědců, jeho výzkum se zabývá mj. zákonitostmi magie, synchronicitou a zákoutími lidského vědomí.

Záměrem ITC 2017 s podtitulem „V pozadí materialismu – směrem k celistvosti“ je pokračování v tradici celosvětových transpersonálních setkání s oslavou 50. výročí existence transpersonální psychologie. Pod záštitou a za přítomnosti Stanislava Grofa otevřeme diskuzi s cílem prozkoumat a zhodnotit pokrok, který jsme učinili v oblasti psychologie, spirituality, psychedelie a vědomí. Dostatečný prostor bude věnován i otázkám, jak můžeme využít vědeckých dat a hodnotných zjištění z těchto oblastí, abychom zlepšili a udrželi kvalitu života na Zemi.

 Žijeme v době renesance psychedelického výzkumu a psychedelika budou na konferenci diskutována z hlediska vědy, spirituality i s důrazem na jejich terapeutický potenciál. 

Tematické okruhy byly pečlivě vybrány ve snaze obsáhnout transpersonální oblast co nejširším způsobem. Na účastníky čekají panely, které budou věnovány nejen Transpersonální psychologii, psychoterapii a klinickým studiím, ale také Vnitřní ekologii, kolektivní psychice a sociální transformaci. Žijeme v době renesance Psychedelického výzkumu, psychedelika budou diskutována z hlediska vědy, spirituality i s důrazem na jejich terapeutický potenciál. Považujeme za důležité propojení psychedelických a transpersonálních témat, neb jsou to z velké části právě ty, jež ovlivňují naše chápání vesmíru a povahy mysli.

Tematický okruh Šamanismus a jeho potenciál pro moderního člověka je zaměřen na moudrost a metodologii tradic původních kmenů a na možnost následování učení šamanů v našem prostředí. Následující tematický okruh jsme nazvali Mystická spiritualita jako spojovací článek světových náboženství a pokusíme se v něm prozkoumat hodnotu mystických tradic při budování mostu směrem k vzájemnému porozumění mezi věřícími, což je zásadní téma našeho neskutečně komplexního světa. Technika holotropního dýchání, která navozuje změněný stav vědomí, je často doprovázena vizuálními vjemy. I proto je oblíbená mezi umělci, kteří se jí inspirují. Poslední tematická oblast konference se bude zabývat Holotropním uměním jako vyjádřením vnitřního procesu.

Veškeré potřebné informace najdete na webu. Sledovat novinky a sbírat informace můžete i prostřednictvím facebookové události.

Připojte se k nám v Praze 28. září! 
www.itcprague2017.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!