Aktuální článek
USA: Počet mladistvých uživatelů konopí je díky postupující legalizaci nejnižší za posledních dvacet let

USA: Počet mladistvých uživatelů konopí je díky postupující legalizaci nejnižší za posledních dvacet let

  • Odpůrce konopí to možná překvapí, ale i přes postupující legalizaci napříč Spojenými státy se míra užívání konopí mezi americkými mladistvými v roce 2016 snížila, jak vyplývá ze zprávy amerického Úřadu pro zneužívání návykových látek a péči o duševní zdraví (SAMHSA).

 Naopak spotřeba alkoholu mezi mladistvými se zvýšila, nad čímž vyvstává otázka, zda nezletilí nahrazují konopí alkoholem (zatímco u dospělých pozorujeme spíše opačnou tendenci).

Dlouhodobý pokles

Počet dětí ve věku 12 až 17 let, které za poslední měsíc přiznávají, že užili alespoň jednou konopí, se od roku 2002 pomalu, ale jistě snižuje. V roce 2016 to bylo 6,5 procent, tvrdí nová výroční zpráva SAMHSA, která vyšla tento měsíc. Je to o půl procenta méně než předchozí rok a nejnižší hodnota za více než 20 let.

Konopí je zkrátka a dobře méně škodlivé než alkohol a jeho regulace dává dospělým možnost vybrat si to bezpečnější.

Zpráva úřadu SAMHSA také uvádí, že množství užívaného konopí mladistvými se každoročně snižuje již od roku 2014, kdy státy Colorado a Washington zahájily prodej rekreačního konopí pro dospělé. Oproti tomu spotřeba alkoholu se od roku 2014 stále zvyšuje. Tyto statistiky jsou nejnovějším důkazem, že legalizace konopí pro léčebné i rekreační účely u dospělých nijak nezvyšuje počet mladistvých uživatelů konopí, což je v rozporu s obavami největších odpůrců legalizace.

Morgan Foxová, mluvčí organizace Marijuana Policy Project, která usiluje o změnu prohibičních zákonů, tvrdí, že jedním z důvodů tohoto poklesu jsou zvýšené investice do prevence a podpory zodpovědného užívání mezi dospělými. „Odpůrci legalizace se obávají, že ukončování prohibice konopí bude mít špatný vliv na mládež. Skutečností však je, že konopí ve větší míře užívají pouze zodpovědní dospělí, zatímco děti o něj ztrácejí zájem. Už samotný fakt, že konopí je legální jen pro dospělé, mladistvým efektivně snižuje jeho dostupnost.“

Mladí dospělí mění alkohol za konopí

Co se týče mnohem nebezpečnějšího alkoholu, jedna z věkových skupin, která zaznamenala největší pokles spotřeby, byli jedinci ve věku mezi 18 až 25 lety. Od roku 2014 došlo k poklesu z 59,6 na 57,1 procent dotazovaných, kteří přiznali užití alkoholu alespoň jednou za poslední měsíc. Zároveň bylo u této skupiny zaznamenáno největší zvýšení ve spotřebě konopí. Foxová k tomu dodává: „Konopí je zkrátka a dobře méně škodlivé než alkohol a jeho regulace dává dospělým možnost vybrat si to bezpečnější.“

Odpůrci legalizace se obávají, že ukončování prohibice konopí bude mít špatný vliv na mládež. Skutečností však je, že konopí ve větší míře užívají pouze zodpovědní dospělí, zatímco děti o něj ztrácejí zájem. 

Průzkum úřadu SAMHSA není jediným důkazem, že míra užívání konopí mladistvými se snižuje od té doby, co jednotlivé státy začaly prosazovat zákony povolující rekreační užívání konopí dospělým. V únoru byly také zveřejněny výsledky zprávy Úřadu pro veřejné zdraví a životní prostředí státu Colorado. Ta říká, že počet mladistvých uživatelů ani frekvence užívání se od legalizace nezměnily. A na konci srpna byla zveřejněna studie provedena Institutem pro veřejnou politiku státu Washington. Z té vyplývá, že od doby legalizace ve státě Washington se míra užívání konopí mladistvými buď snížila, nebo zůstala stejná.

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!