Aktuální článek
Švýcarské prohibiční ledy tají: Federální soud dekriminalizoval přechovávání malého množství konopí

Švýcarské prohibiční ledy tají: Federální soud dekriminalizoval přechovávání malého množství konopí

  • Obyvatelé měst Curych a Winterthur a kantonu Sankt Gallen mohou držet až deset gramů konopí, aniž by jim hrozilo trestní stíhání. Nejvyšší federální soud nedávno stanovil, že případy „pouhého přechovávání malého množství návykové látky pro osobní užití“ nejsou prioritou. Tím podpořil rozhodnutí městského soudu z minulého roku, které držení malého množství konopí dekriminalizovalo.

Krok správným směrem

 „Stihání osob za samotné držení malého množství konopí zastavíme, popřípadě nebudeme obdržené policejní žádosti o stíhání vůbec zpracovávat,“ vyjádřila se k rozhodnutí Federálního soudu Katharina Grafová, předsedkyně Městského soudu v Curychu.

Jelikož odrůdy bohaté na CBD (a THC do 1 procenta) jsou dnes ve Švýcarsku prodávány legálně, dělá policii problémy rozlišovat mezi povolenými a zakázanými druhy.

Konzumace konopí na veřejnosti ale povolena nebude (ostatně stejně jako ve všech zemích, kde k uvolnění prohibičních zákonů dochází) a bude nadále postižitelná pokutou ve výši až 100 franků (kolem 2 300 korun – pozn. překladatele), aniž by však došlo k trestnímu stíhání držitele. Města na východě země už se dekriminalizací konopí zabývají také.
„O rozhodnutí Federální soudu víme a začali jsme o jeho implementaci diskutovat tento týden,“ oznámil mluvčí policie v Sankt Gallenu Florian Schneider. Naproti tomu policisté v Curychu oznámili, že hodlají osoby zadržené s malým množstvím této byliny nadále předávat státnímu zastupitelství.  „Jsme si rozhodnutí nejvyššího federální i městského soudu vědomi. Zda to povede ke změně našeho přístupu, je stále otevřené,“ vyjádřil se poněkud nejasně curyšský policejní mluvčí Marco Cortesi.
Tak či tak, u soudu už přístup či názor policie v této otázce nehraje roli. Zatím zůstává nejasné, zda nová pravidla platí i pro nezletilé. Městský soud totiž řeší pouze případy plnoletých.

Nešikovně formulovaný zákon

Změna přichází na základě dvou případů, kdy byly uděleny pokuty a federální soud následně rozhodl, že došlo k chybě. V jednom případě se jednalo o muže z Basileje, kterého policie chytila s 0,5 g konopí a 0,1 g hašiše. Byla mu udělena pokuta 100 franků. Odsouzený se ale místo zaplacení odvolával, až se dostal k federálnímu soudu. Ten rozhodl v jeho prospěch s tím, že se nejednalo o přestupek související přímo s konzumací konopí, a že byla tedy pokuta udělena neprávem, jelikož šlo „zjevně o nekriminální přípravnou činnost“. Soud tak potvrdil své rozhodnutí z roku 2016, kdy zvrátil rozsudek krajského soudu v Curychu. Tehdy byla místnímu studentovi udělena pokuta za držení 8 gramů konopí, ten ji ale odmítl zaplatit a dostal případ také až k nejvyšší soudní instanci v zemi.
Tento případ byl od roku 2013 prvním, kdy byl „zásadně přezkoumán“ zákon o narkotikách. Od nynějška je jasné, že za porušení zákona mohlo být považováno užívání konopí na veřejnosti, nikoli držení malého množství – policie tak několik let nezákonně pokutovala uživatele konopí přistižené s pár gramy.

Policisté v Curychu oznámili, že navzdory rozhodnutí soudů hodlají osoby zadržené s malým množstvím této byliny nadále předávat státnímu zastupitelství. 

A skutečně, článek 19 zmiňovaného zákona potvrzuje, že samotné držení malého množství konopných produktů (tj. do deseti gramů) bylo od roku 2013 pokutováno chybně. První paragraf článku 19a přímo říká: „Každý, kdo vědomě užívá narkotika, aniž by k tomu byl oprávněn, nebo kdo se dopouští porušení čl. 19 ve smyslu osobního užívání, bude potrestán.“ Dále je tam uvedeno, že „osoba, která připravuje pro osobní užití jen malé množství látky, nebo zdarma umožňuje souběžnou a společnou konzumaci látky osobě starší 18 let, není trestně postihnutelná.“
Tento týden je to díky rozhodnutí městského soudu v Curychu poprvé, kdy městská samospráva zaujala k dekriminalizaci oficiální postoj na základě usnesení nejvyššího soudu. Naproti tomu například v kantonu Thurgau jde již o časem prověřenou praxi:  „Držení ani ‚získání‘ malého množství konopí, tedy do deseti gramů, u nás nestíháme,“ potvrdil místní rozhlasové stanici nejvyšší státní zástupce pro tento kanton Hansruedi Graf.

Problémy s rozlišení legálního od nelegálního

V nereprezentativní anketě provedené v druhé polovině srpna švýcarským deníkem Tages-Anzeiger souhlasilo 85,5 procent dotázaných s tím, že držení malého množství konopí by mělo být beztrestné. Jelikož odrůdy bohaté na CBD (a THC do 1 procenta) jsou dnes ve Švýcarsku prodávány legálně, dělá policii problémy rozlišovat mezi povolenými a zakázanými druhy.

U soudu už přístup nebo názor policie v této otázce nehraje roli. 

Momentální boom užívání CBD v zemi vedl k lepšímu pochopení konopí a změně postoje k němu. Zatímco v národním referendu z roku 2008 hlasovalo pro komplexní legalizaci méně než 37 procent voličů, podle nedávného průzkumu ji teď podporují dvě třetiny obyvatel.

Nová federální rada je pro legalizaci

Pozitivnějšímu přístupu Švýcarů ke konopí napomáhá i zvolení Ignazia Cassise do federální rady*. Cassis už v době, kdy byl poslancem v národní radě, bojoval za Hanfinitiative (tedy „konopnou iniciativu“), která však byla roku 2008 voliči zamítnuta. Cassis je prvním aktivním zastáncem legalizace konopí ve švýcarské vládě a už jako kandidát se otevřeně přiznal k jeho užívání.

*Švýcarsku vládne federální rada o sedmi členech. Jeho členové jsou si zcela rovni, a prezident země, který radě předsedá, je tak hlavou státu z ryze formálního hlediska.

Zdroj: www.marijuana.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!