Aktuální článek
Je legalizace konopí politické téma letošních voleb?

Je legalizace konopí politické téma letošních voleb?

 • Zeptali jsme se předsedů a lídrů kandidátek vybraných politických subjektů, které v nadcházejících říjnových volbách aspirují na překročení pětiprocentní hranice nezbytné pro vstup do poslanecké sněmovny, co si myslí o legalizaci konopí pro osobní potřebu a jaký si představují ideální model léčby konopím.

Dále nás zajímalo, zda budou po volbách ochotni podpořit ve sněmovně návrh na smysluplnou regulaci konopí, a v neposlední řadě také, zda s omamnými látkami mají osobní zkušenost. Strany a jejich představitele jsme pak seřadili podle vylosovaného čísla, s kterým vstupují do blížících se voleb. Nyní je už jen na vás, na voličích, abyste si – na základě obsahu i formy jejich odpovědí – sami udělali obrázek o jejich postoji k legalizaci konopí. 

Otázky:

 1. Jaký je váš názor na legalizaci konopí pro osobní potřebu, tedy možnost, aby si každý dospělý člověk mohl pro sebe pěstovat pár rostlin, následně je zpracovat a svobodně přechovávat bez rizika postihu?
 2. Jak si představujete ideální model léčby konopím v ČR? (Dovoz léčiva ze zahraničí, nebo licence pro domácí pěstitele? Hrazení léčby pacientem, nebo pojišťovnou?)
 3. Máte s nelegálními látkami nějakou osobní zkušenost, ať už pozitivní či negativní?
 4. V případě, že se dostanete do poslanecké sněmovny, budete usilovat o legalizaci konopí pro osobní účely a hlasovat pro ni?

…………………..…………………………………………………………………………………………………..

ODS Občanská demokratická strana

Stranické stanovisko.

Již v minulosti se ODS významně zasadila o to, aby se konopí mohlo využívat pro léčebné, případně výzkumné účely. Je prokázáno, že konopí má pozitivní vliv na několik desítek nemocí a přináší vážně nemocným lidem okamžitou úlevu. V tomto ohledu je legalizace jeho užití pro tyto účely naprosto neoddiskutovatelná. S tím ale samozřejmě souvisí i možnost vlastního pěstování konopí, tedy pro soukromé účely, léčebné nebo tzv. rekreační. Protože se zde bavíme de facto o legalizaci lehké drogy, jedná se o otázku etickou, postojovou a řekněme hodnotovou. I proto v ODS na tuto otázku nepanuje jednoznačný názor a při jakémkoli hlasování se rozhodování ponechává na osobním postoji každého zástupce ODS. Protože ale ODS vždy bránila a bude bránit svobodu jedince, jeho soukromí, právo na vlastní rozhodování a odpovědnost za své chování, jsme připraveni diskusi o legalizaci pěstování konopí pro soukromé účely vést. 


……………………………………………………………………………………………………………………..

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

Poznámka redakce: Vyjádření jsme se doposud nedočkali, a to ani od ministrů vnitra či zdravotnictví.

……………………………………………………………………………………………………………………

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

Stranické stanovisko. 

 1. Psychická závislost je pouze v případě dlouhodobého užívání vyšších
  dávek. Poskytuje možnosti lékařského využití u řady chorob (přičemž u některých chorob z medicínského hlediska marihuana neléčí, ale spíše ulehčuje průběh nemoci). Marihuana není přestupní stanicí k tvrdým drogám. Užívání marihuany je méně škodlivé než kouření cigaret či požívání alkoholu. Každý má právo rozhodnout se sám, zdali bude kouřit marihuanu či nikoliv. Pro legalizaci může být stanoven věkový limit, podobně jako je tomu u alkoholu nebo cigaret. Kouření marihuany je součástí životního stylu některých subkultur, příslušenství v nich je otázkou osobní preference každého člověka. Podle průzkumu marihuanu vyzkoušela více jak polovina lidí do 30 let.
 2. Hrazení léčby pacientem, ve výjimečných případech pojišťovnou.
 3. Nemám.
 4. Doporučoval bych v tomto případě volné hlasování

…………………..…………………………………………………………………………………………………..

Strana zelených 

Matěj Stropnický, předseda a lídr pražské kandidátky

 1. Zelení jsou pro odstranění všech postihů, tedy plnou legalizaci držení a pěstování malého množství rostlin konopí včetně jejich další úpravy do vhodných aplikačních forem. Jako rozumný limit pro osobní potřebu vidíme 10 rostlin konopí.
 2. Léčba konopím a výrobky z něj musí být výrazně usnadněna odstraněním zbytečných byrokratických překážek (jako je nutnost elektronického receptu) a urychleným vyřešením nedostatku tohoto léčivého materiálu. Zda bude získáván od domácích či zahraničních pěstitelů, závisí na kvalitě a ceně: konopí musí být pro nemocné finančně dostupné a v indikovaných případech hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud jsou požadavky pro získání licence na pěstování tak složité, že je čeští producenti nemohou naplnit, je na místě jejich revize.
 3. Pár zkušeností mám. Hlavně z tanečních párty, ale také z uzavřených experimentálních seancí s přáteli. Jsou vesměs pozitivní. To je tím, že jich je jen pár.
 4. Ano, budeme. Už teď s naším senátorem Václavem Láskou připravujeme možné legislativní návrhy směřující ke snížení a postupnému odstranění postihů.

…………………..…………………………………………………………………………………………………..

Strana svobodných občanů

Petr Mach, předseda a lídr pražské kandidátky

 1. Ať už dělá kouření nebo jiné užívání marihuany člověku dobře nebo zle, má mít právo si ji legálně pěstovat a užívat pro svou vlastní potřebu. Myslím, že dokud člověk neškodí druhým, má právo žít život podle svého.
 2. Je-li jednou užívání léčebného konopí legální, pak nemá být výroba omezena jen na dovoz nebo na jednoho dodavatele. Pokud jde o hrazení – Svobodní jsou pro konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami, aby bylo na každé pojišťovně, zda pacientům bude lék hradit, nebo ne.
 3. Nemám.
 4. Ano.

  Omlouváme se straně Svobodných občanů za chybu v publikované odpovědi na poslední otázku, které se objevila v tištěném magazínu Legalizace č. 43. 

…………………..…………………………………………………………………………………………………..

Česká pirátská strana 

Ivan Bartoš, předseda a lídr středočeské kandidátky

 1. Samopěstování pro vlastní potřebu by mělo být do určitého limitu povoleno bez jakýchkoliv administrativních překážek. Legální by měly být také konopné společenské kluby, kde se už ale administrativě nelze vyhnout.
 2. Otázka dovozu či vnitrozemského pěstování není tak zásadní jako samotná dostupnost léčebného konopí pro pacienty za rozumnou cenu. Model domácí státní konopné agentury s nákupem pomocí veřejných zakázek je u nás zjevně nefunkční a měl by být upraven pro kontext ČR, kde všechna ostatní léčiva (včetně omamných a psychotropních látek) podléhají komerční distribuci. Pro otázku úhrady chceme zavést možnost, aby si ji mohli určit pojištěnci sami ve svých samosprávných zdravotních pojišťovnách s přímo volenou správní a dozorčí radou. Tyto samosprávné pojišťovny by měly spravovat veřejné pojištění a dle vůle svých pojištěnců rozhodovat o rozsahu úhrad i případné spoluúčasti. To je obecné řešení Pirátů pro svobodnou volbu ve zdravotnictví, které se kromě konopí vztahuje i na všechny ostatní alternativní léčebné postupy.
 3. Všechny legální i nelegální návykové látky mají svá rizika. Kolem sebe bych bohužel našel lidi, kteří si zničili své zdraví alkoholem, tabákem i jinými návykovými látkami. Zdravotní rizika ale nejsou důvodem pro absolutní zákaz těchto látek. Naopak jsou argumentem pro kvalitní informování veřejnosti o jejich účincích. To však není možné, pokud jsou nějaké látky označeny jako nelegální nebo jsou dokonce kriminalizováni vydavatelé knih o těchto látkách.
 4. Ano, a máme to černé na bílém. Jednou z 20 priorit ve zveřejněné povolební strategii Pirátů je bod „Skutečná dostupnost konopí pro léčbu vážně nemocných a regulovaná legalizace léčebného i rekreačního pěstování pro osobní potřebu“.

…………………..…………………………………………………………………………………………………..

TOP 09

Jiří Skalický, poslanec a lídr pardubické kandidátky

 1. Jsem přesvědčen, že legalizovat konopí k tomu, aby si je mohl každý pěstovat pro sebe, není vhodné. Obávám se, že by touto cestou mohlo dojít k rozšiřování nelegálních pěstíren.
 2. Ideální model byl ten, který jsme nastavili v zákoně o legalizaci konopí. Podle něj měl skončit drahý dovoz ze zahraničí a měl se najít pěstitel z České republiky, který by konopí určené k léčbě dodával za nižší cenu. Státní úřad pro kontrolu léčiv však bohužel nebyl z řady důvodů schopen soutěž na dodavatele uzavřít. V našem návrhu se předpokládalo, že by si léčbu hradil sám pacient. Lze však vést debatu o tom, že by došlo k částečným úhradám pojišťovnou u vybraných diagnóz. Příspěvek z pojišťovny by však hrál v celkových nákladech menšinovou roli.
 3. Ne, s nelegálními látkami žádnou zkušenost nemám.
 4. Viz otázka číslo 1.

……………………………………………………………………………………………………………………

ANO 2011

Andrej Babiš, předseda a lídr středočeské kandidátky

 1. Momentálně nebudeme usilovat o legalizaci pěstování konopí pro osobní účely. Pokud bychom se touto variantou zabývali, tak pouze za přísných podmínek pro konkrétní pacienty k léčebným účelům.
 2. Ideální variantu představuje konopí od domácího pěstitele, které i díky naší snaze a usilovné komunikaci se SÚKLem již brzy budeme mít. Chtěli bychom aspoň částečnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, k tomu však je nutné především vytvořit klinické studie tak, aby SÚKL mohl úhradu konopí přiznat. Je rovněž nutné edukovat lékaře, aby konopí předepisovali.
 3. Nemám.
 4. Jsme ochotni o tomto debatovat pouze za podmínky, že takové konopí bude pacientovi sloužit k léčebným účelům.

…………………..…………………………………………………………………………………………………..

SPD Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

Tomio Okamura, předseda a lídr středočeské kandidátky

 1. Ještě jako senátor jsem před čtyřmi lety podpořil zákon o legalizaci konopí pro léčebné účely. Znám osobně rodiny, které mne kontaktovaly s žádostí o pomoc, kde má jeden z členů roztroušenou sklerózu a trpí velkými bolestmi, přičemž rodina nemá peníze na předražené léky s obsahem konopí. Byl za mnou zoufalý otec s dcerou, přičemž dcera trpí roztroušenou sklerózou. Nemají peníze na drahé léky, takže si konopí v malém množství pěstují doma, dceři se velmi ulevuje, jelikož trpí strašnými bolestmi, avšak otce již stíhala policie. 
 2. Jsem proti nějakému monopolu pro vybrané firmy – zdražuje to lék, který by mohl být ve skutečnosti velmi laciný. Konopí pomáhá hlavně starším lidem, mluvím například o léčbě některých nemocí a například starší lidé navíc nemají dost peněz, takže prodávat jim gramy trávy řádově za stokoruny mi připadá jako hyenismus. A například v případě roztroušené sklerózy, což je bezesporu velmi těžké onemocnění, by určitě měla léčbu pomoci hradit pojišťovna. 
 3. Jedinou „omamnou látkou“, kterou občas požiju, je pivo a víno v omezeném množství. Marihuanu ani jiné drogy jsem nezkusil. 
 4. Souhlasíme s využitím konopí pouze pro léčebné účely

.…………………..………………………………………………………………………………………………….

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!