Aktuální článek
Konopí nesnižuje IQ mladých uživatelů, jak ukázala studie na britských dvojčatech

Konopí nesnižuje IQ mladých uživatelů, jak ukázala studie na britských dvojčatech

  • Cílem výzkumu britských a amerických dětských psychiatrů a odborníků na neurovědu bylo ověřit, zda dospívající mládež užívající konopí (ať už ojediněle nebo pravidelně) vykazuje zhoršení neuropsychologických funkcí před a po započetí konzumace. Výsledky této longitudální (dlouhodobé) studie na dvojčatech byly publikovány na začátku září v odborném časopise Addiction.

Účastníky výzkumu byl reprezentativní vzorek 1989 dvojčat narozených v Anglii a Walesu v letech 1994 a 1995, u nichž bylo ve věku osmnácti let zjišťováno, zda a jak často užívají konopí a zda jsou na něm případně závislí. Inteligenční kvocient jim byl měřen ve věku pěti, dvanácti a osmnácti let (v tomto věku byly také vyhodnocovány exekutivní funkce (kognitivní procesy důležité pro schopnost samostatného jednání).

V abstraktu se dočteme, že „ve srovnání s neuživateli měli adolescenti užívající konopí nižší IQ před samotným započetím užívání a ve věku osmnácti let, nicméně neexistují dostatečné důkazy pro to, že by nižší hodnoty IQ ve věku dvanáct a osmnáct let nějak souvisely s uživáním konopí.“ Podle autorů „nebyl mezi dvanáctým a osmnáctým rokem života vypozorován větší pokles IQ mezi adolescenty závislými na konopí ve srovnání s neuživateli.“ Dále se v textu studie uvádí, že exekutivní funkce byly sice u uživatelů ve věku osmnácti let o něco zhoršené oproti neuživatelům, nicméně „při porovnání jednotlivých dvojčat nebyly mezi uživateli a neuživateli obecně vypozorovány žádné rozdíly“.

Autoři proto na závěr konstatují následující: „Zdá se, že krátkodobé užívání konopí v dospívání nezpůsobuje pokles IQ nebo zhoršení exekutivních funkcí, a to ani ve chvíli, kdy lze uživatele považovat za závislého. Horší výsledky IQ testů a exekutivních funkcí jsou u dospívajících uživatelů konopí dány rodinným zázemím a společenskými faktory.“

Zdroj: onlinelibrary.wiley.com

Další zprávy ze světa konopné léčby najdete v Legalizaci č. 43. Dále se dočtete o vlivu ayahuaskové turistiky na fungování domorodých komunit, o přínosech a rizicích při užívání ayahuasky, ale i o konopném turismu, ať už v podobě návštěvy luxusní výdejny v Las Vegas nebo jeho všední české varianty. Taktéž hudba může být médiem, které nás zavede do jiných světů či stavů vědomí. 

Aktuální číslo se semínkem od Exotic Seed v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!