Aktuální článek
Kauza Svatý Leopold II.

Kauza Svatý Leopold II.

  • V minulém vydání Legalizace jsme poprvé informovali o bezprecedentním trestním řízení s pěstitelem technického konopí z Jesenicka. Druhé jednání 23. srpna v Ostravě proběhlo poměrně rychle a případ byl soudkyní okresního soudu odročen o další měsíc na 27. září.

Jelikož se třetí líčení uskuteční po uzávěrce tohoto vydání, budeme se nyní jen stručně věnovat průběhu druhého stání, kde byli redaktoři Legalizace osobně přítomni, a také rozboru několika nových dokumentů, které má obhajoba nově k dispozici.

Plýtvání časem

Krátce před zahájením druhé části hlavního líčení ve věci obvinění Leopolda Svatého z přechovávání omamné a psychotropní látky, tedy konopí, ve kterém policisté naměřili obsah 0,6 % THC, se v budově Okresního soudu v Ostravě-Svinově sešli hlavní aktéři tohoto podivného případu – obžalovaný, obhájce a dva svědci navržení obhajobou. Prvním byl Petr S., bývalý zaměstnanec společnosti Naturenaam, v níž působil i Leopold Svatý a která byla de facto vlastníkem inkriminovaného pytle s technickým konopím certifikované odrůdy Carmagnola zabaveného loni na veletrhu Konopex v Ostravě, a Marie B., výzkumná pracovnice a odbornice na pěstování a šlechtění technického konopí z výzkumného ústavu v Šumperku. Všichni jmenovaní museli cestovat více než sto kilometrů (obhájce z Prahy, obžalovaný z Jeseníku atd.), aby na tomto soudním jednání mohli být. Všichni proto doufali, že se jedná o poslední cestu do Ostravy a že okresní soud dnes nějak rozhodne.

„U konopí zabaveného panu Leopoldu Svatému není pravděpodobné, že by prakticky mohlo být využito k navození psychotropních účinků (stavu změněného vědomí).“

Celé jednání trvalo bohužel jen jeden a půl hodiny, během kterých byl vyslechnut pouze jeden svědek a přečteny zápisy z výslechů pana Svatého a dvou přímých svědků zásahu policie na Konopexu. Obhajoba také předložila nový listinný důkaz, kterým je odborné vyjádření renomovaného odborníka na závislosti MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D. o možném toxikomanickém využití konopí s obsahem 0,6 % THC (viz níže a také příloha „Závěry posudku ve věci psychotropního potenciálu palic technického konopí s obsahem 0,6 % THC“). Následně bylo jednání odročeno o měsíc s tím, že soud plánuje vyslechnout tehdejší majitelku firmy Naturenaam MUDr. Ivou Pouskovou a autory policejní analýzy THC v zajištěném vzorku.

Konopní teroristé

Hned v úvodu přelíčení nás překvapila paní soudkyně, která se opakovaně dotazovala přítomného člena justiční stráže, zda se v našem příručním a údajně podezřele vyhlížejícím batohu nemůže nacházet výbušnina nebo zbraň. Viditelně zaskočený strážce bezpečnosti několikrát zopakoval, že batoh prošel stejně jako my řádnou bezpečnostní kontrolou při vstupu do budovy soudu. Následně jsme byli jako veřejnost vcelku standardně požádáni o předložení občanských průkazů a až poté se mohlo konečně začít.

V úvodu zopakovala paní soudkyně základní body obžaloby a oznámila, že z přítomných dvou svědků navržených obhajobou vyslechne pouze zaměstnance společnosti Naturenaam, pana Petra S., nikoli odbornici na pěstování technického konopí paní Marii B. Toto rozhodnutí nás opět trochu překvapilo, i když obhajoba s touto eventualitou počítala. Gró celého případu přece nespočívá v tom, kdo, kdy, jak a proč pracoval pro společnost Naturenaam, ale zcela jinde. Podrobně jsme to rozebírali již minule, proto nyní jen stručně: Hlavní „děravé“ body v žalobě vidí obhajoba v neodborně a špatně provedeném policejním měření obsahu THC v zabaveném vzorku, dále v tom, že k takto nepatrnému zvýšení obsahu THC v technickém konopí může dojít i třeba vlivem nestabilního počasí, tudíž z něj nelze vinit zemědělce; a v neposlední řadě v tom, že technické konopí s minimálním obsahem THC by – řečeno laicky – za účelem dosažení „rauše“ opravdu nikdo kouřit nechtěl, tudíž nelze přijmout obvinění, že pan Svatý toto konopí přechovával (a snad jej dokonce následně plánoval sám či s někým druhým užít k navození stavu změněného vědomí) jako omamnou látku.

Technicky nedosažitelné omámení

Jak ostatně v detailním odborném posudku o jedenácti stranách podotýká expert na drogovou problematiku MUDr. Zábranský, který pracuje mimo jiné jako protidrogový poradce premiéra České republiky: „Konopí s obsahem pod 1 % [THC] je považováno za ‚nepoužitelné‘ a považuje se za nezpůsobilé vyvolat kýžené psychotropní účinky.“ Uznávaný adiktolog ve svém posudku zmiňuje například modelovou studii z roku 1997, při které bylo použito mimo jiné i konopí shodné obsahově s tím, jež bylo zabavené panu Svatému. Autoři Herder a Rietbrock zkoumali psychotropní efekt po vykouření hned několika jointů v různých intervalech, přičemž u technického konopí neobjevili koncentraci THC v krevní plazmě, která by byla „nutná k vyvolání změny vědomí ani při kouření jointů v intervalech dvou a dokonce ani jedné hodiny“.

V úvodu přelíčení nás překvapila paní soudkyně dotazem, zda se v našem příručním a údajně podezřele vyhlížejícím batohu nenachází výbušnina nebo zbraň.

MUDr. Zábranský absurdnost celého případu trefně demonstruje na příkladu hostinského, jenž by se snažil opíjet své hosty nealkoholickým pivem: „Podobně jako je nepravděpodobné, že by hostinský v touze navyknout (nebo podvést) potenciální alkoholiky na etanol prodával zákazníkům nealkoholické pivo, je vysoce nepravděpodobné, že by pěstitel konopí uspěl u uživatelů nebo potenciálních uživatelů s obsahem ‚planého‘ konopí. Na legálním alkoholovém i nelegálním konopném trhu by takový prodejce bezpochyby brzy zkrachoval – na nelegálním trhu s výrazně vyšší pravděpodobností i jiné než pouze majetkové újmy.“

Tak zase příště

Zpět ale k samotnému druhému líčení – při výslechu pana S. soudkyni i státní žalobkyni zajímalo především to, jaké ve firmě vládly vztahy a jaká byla přesně náplň jeho práce. V podstatě jediná otázka, která se přímo vztahovala k případu obvinění pana Svatého, zněla: „Snažili jste se nějakými způsoby vaše technické konopí ‚zušlechťovat‘ za účelem zvýšení obsahu aktivních látek?“ Svědek odpověděl, že nikoli. Po skončení tohoto výslechu přečetla paní soudkyně záznam z výslechu brigádníků, kteří pro pana Svatého pracovali na stánku Konopexu, když došlo k zásahu policie, načež soudní jednání znovu odložila kvůli výslechu dalších svědků, které jsme zmiňovali na začátku. „Musím říct, že jsem opravdu ,nadšený‘ z toho, že v době, kdy potřebuji pracovat na poli a věnovat se přípravám na sklizeň, musím jezdit do sto dvacet kilometrů vzdálené Ostravy na hodinu a půl trvající jednání, kde jedinou ,novinkou‘ bylo vyslechnutí jednoho svědka a ve zbývajícím čase se pouze četly již staré a obhajobě i obžalobě známé výpovědi,“ prohlásil po skončení líčení pan Svatý.

Zdroje:

Zábranský, T.: „Posudek ve věci psychotropního potenciálu palic technického konopí s obsahem 0,6 % THC“, listinný důkaz, 2017.

Grotenhermen, F. a kol.: „THC-limits for food: A scientific study,“ Journal of the International Hemp Association, 5(2): 101-105, 1998.

Harder, S. a Rietbrock, S.: „Concentration-effect relationship of delta-9-tetrahydrocannabinol and prediction of psychotropic effects after smoking marijuana,“ International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 35(4): 155–159, 1997.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!