Aktuální článek
Veverka do sněmovny, nebo do lesa?

Veverka do sněmovny, nebo do lesa?

  • U příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny ČR jsme položili pár otázek šéfredaktorovi našeho magazínu a předsedovi spolku Legalizace.cz Robertu Veverkovi, jenž je coby číslo 7 zapsán na pražské kandidátce Pirátské strany. Kandiduje však jako nezávislý – na Pirátech i na konopí...

Proč kandiduješ za Piráty?

Česká pirátská strana je jediné politické uskupení, které od svého vzniku otevřeně podporuje legalizaci konopí, tedy legislativní regulaci této zakázané byliny, pro osobní potřebu. Regulace konopí je legitimním a nezbytným požadavkem, který respektuje nejen lidská práva každého dospělého člověka, ale ochraňuje i veřejné zdraví a šetří veřejný rozpočet při vymáhání prohibičních zákonů. Regulace konopí významně přispěje k ukončení černého trhu, který nekontrolovaně nabízí předražené konopí neznámé kvality a účinků, ochrání mladistvé před touhou po zakázaném ovoci, ukončí kriminalizaci konopí i jeho uživatelů a v neposlední řadě zajistí dostupnost konopí pro všechny dospělé, především pak pro seniory a nemocné, kteří v konopí hledají úlevu od negativních dopadů svých nemocí.

V jakých oblastech se hodláš aktivně angažovat v případě zvolení do sněmovny?

Mým hlavním cílem je a bude nastavení a prosazení spravedlivé a efektivní regulace pěstování, zpracování a držení konopí pro osobní potřebu pro všechny dospělé občany České republiky. Zároveň se chci angažovat v úpravě legislativy léčebného konopí, což je sice zákon napsaný na papíře, ale ve skutečnosti nenaplňuje svůj záměr, kterým má být zpřístupnění konopí všem nemocným. Ten zákon nejenže nezajišťuje dostupnost léčebného konopí v lékárnách, ale zároveň je pro nemocné nemorálně a asociálně nastaven, když po pacientech a seniorech žádá, aby si předražené léčebné konopí hradili z vlastních zdrojů, bez možnosti si vypěstovat konopí vlastní. Dále bych rád podnítil a rozšířil pěstování konopí jako univerzální průmyslové plodiny, která je vynikajícím zdrojem nejen olejnatých semen vhodných pro výrobu potravin či kosmetiky, ale také zdrojem vlákna na výrobu textilu či papíru nebo konopného pazdeří, které nachází své uplatnění ve stavebnictví či jako biomasa na výrobu tepla či energie. Kromě toho se chci samozřejmě zasadit i za větší informovanost, podpořit prevenci a vzdělávání v otázkách využití konopí nejen mezi mladistvými, ale i mezi seniory a pacienty, a objektivně informovat o nežádoucích vlivech, skutečných rizicích a možných negativních dopadech jeho užívání. A samozřejmě budu také iniciovat a podporovat vědecké bádání a výzkum konopí, aby i v našem prostředí byla k dispozici relevantní data, která prokážou či vyvrátí účinky konopí a široké spektrum jeho možného využití.

Jak konkrétně hodláš ve sněmovně podpořit přijetí zákona o legalizaci konopí nejen pro léčebné, ale i pro takzvané rekreační účely?

V této chvíli ve sdružení Legalizace.cz sbíráme podpisy pod petici za legalizaci konopí pro osobní potřebu, což považuji za důležitý mezník, který ukáže, jak dalece myšlenku efektivní regulace konopí podporuje i široká veřejnost. Zároveň s odborníky připravujeme legislativní návrh změn těch zákonů, které se konopí dotýkají a zakazují ho využívat pro osobní potřebu. Se vstupem do sněmovny takový návrh předložím snadněji, nicméně návrh změn představím poslanecké sněmovně společně s podpisy pod petici i v případě volebního neúspěchu.

Jsou politické subjekty, se kterými bys nikdy nespolupracoval?

To je velmi ošemetná otázka. A priori nehodlám nikdy spolupracovat s politickými subjekty hlásajícími a podporujícími komunistickou ideologii, nacismus, xenofobii, rasismus, náboženskou a genderovou diskriminaci, šovinismus, populismus, nesvobodu či odklon od demokratických principů. Otázkou však zůstává, zda názorová shoda na regulaci konopí nebo nakonec samotné usednutí s oponenty v poslanecké sněmovně nemůže být veřejností vnímáno jako forma spolupráce. Abych mohl prosadit regulaci konopí, budu ve sněmovně potřebovat nadpoloviční většinu a pak samozřejmě uvítám zvednutou ruku na důkaz souhlasu s legalizací konopí i od poslanců,  s kterými bych si jinak rukou potřásl jen velmi těžko.

Hodláš zavést prodej konopí i do poslaneckého bufetu?

Prodej asi ne, ale volně k dispozici by být mohlo. Nakonec, když teď poslouchám ty předvolební debaty, tak mi přijde, že na některé traumatizované a psychicky narušené kandidáty by konopí mohlo mít i nevratně blahodárné účinky.

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

Přejete si legalizaci pěstování, zpracování a držení konopí pro vlastní potřebu? 
Jděte k volbám a volte takové strany, které mají legalizaci konopí ve svém programu.

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!