Aktuální článek
Hard & Smart: Naplno, ale s rozumem

Hard & Smart: Naplno, ale s rozumem

  • Zdá se, že i v české kotlině se blýská na rozumnější časy a rozrůstá se síť organizací, které se namísto zbytečné represe soustřeďují na omezení rizik při užívání psychoaktivních látek. Pod hlavičkou společnosti Podané ruce probíhá už od roku 2013 program, který se stará o bezpečnější mejdany stovek návštěvníků hudebních akcí po celé České republice.

Setkat jste se s ním mohli i na letošní demonstraci Million Marihuana March a jeho cílem je nejen drogové poradenství, ale také komplexní řešení problémů spojených s prostředím nočního života a zábavy. Jak a proč projekt vznikl, nám přiblížil koordinátor iniciativy Otakar Veselý.

Na co je program Hard & Smart zaměřen?

Soustředíme se na řešení a prevenci rizik spojených s užíváním psychoaktivních látek, a to zejména v prostředí taneční scény. Mimo samotnou intoxikaci tu jde nejčastěji o dehydrataci, poškození sluchu kvůli hlasité hudbě, řízení pod vlivem nebo rizikový sex. Na vybraných akcích máme pro návštěvníky připravenou klidovou zónu, kde je k dispozici proškolený tým, který dokáže odborně pomoci v případě akutních stavů a poskytuje informační servis, zaměřený zejména na předcházení krizovým situacím. Nabízíme možnost testování alkohol testerem pro řidiče, kteří řeší vystřízlivění, je zde zdarma k dispozici voda a ovoce, distribuujeme špunty do uší nebo kondomy. Provádíme také monitoring prostředí, kdy náš tým aktivně vyhledává návštěvníky, kteří se dostali do situace, kdy potřebují pomoc nebo radu. Od začátku se snažíme o integrativní přístup k věci a naše aktivity se proto neomezují jen na kontaktní práci, ale snažíme se šířit celkové povědomí o zodpovědnějším přístupu k zábavě.

Nabízíte také specifické poradenství pro kluby a bary. V čem spočívá?

Podnikům pomáháme nejen s realizací Hard & Smart zóny na konkrétních akcích, ale také s celkovým přizpůsobením jejich služeb v duchu harm reduction. Na základě zkušeností z naší praxe i inspirace ze zahraničí jsme vypracovali certifikační protokol, který v deseti bodech definuje, co by měla splňovat místa, která chtějí návštěvníkům zajistit bezpečnější prostředí dlouhodobě. Patří mezi ně například školení personálu a ochranky v typologii psychoaktivních látek, zvládání akutních stavů a první pomoci, práci s různými druhy agrese a další. Na baru by měl být vždy k dostání jeden levnější nealko nápoj než alkohol o stejném objemu, návštěvníci zde také mohou získat informační materiály o rizicích užívání legálních i ilegálních látek nebo možnostech bezpečné dopravy domů. Aby klub získal certifikaci, musí zajistit minimálně osm z deseti bodů programu.

Svět drog není žádné skryté království, ale je všude kolem nás.

Jaká jsou podle tebe největší rizika užívání drog v prostředí taneční scény a s jakými látkami se nejčastěji setkáváte? 

Psychoaktivní látky se na taneční scéně vyskytují v několikanásobně vyšší koncentraci než běžně v populaci a je zde značně posunutá normalita v přístupu k jejich užívání. Setkáváme se hlavně s alkoholem, konopím, extází a MDMA, pervitinem a příležitostně i s halucinogeny. Nejčastější příčinou stavů, které řešíme, je jednoznačně alkohol, problematická je pak zejména jeho kombinace s dalšími substancemi. Pod vlivem látek měnících vědomí dochází také k nárůstu rizikovosti faktorů, které by za střízliva pravděpodobně problém nebyly. Jedná se třeba o snížení prahu vnímání v oblastech hladu, žízně, únavy, hluku, bolesti, emocionální citlivosti a morálních zábran. Tím může dojít k mnoha typům zdravotních či společenských komplikací. Jako riziko vnímám i přetrvávající absenci plošné odborné pomoci, která se na akcích v Česku teprve začíná formovat.

Jak myšlenka programu vznikla?

Poptávka po řešení uvedených rizik poprvé přišla nezávisle ze strany brněnského klubu Fléda na konci roku 2012. V té době jsme už s kolegy z terénních programů nad rozšířením působnosti na oblast taneční a klubové scény nějakou dobu přemýšleli a díky komunikaci s Flédou se nám naskytla vhodná příležitost vyzkoušet v praxi začínající koncept Hard & Smart, který stavěl na osvědčených principech evropské sítě Party+/NewNET. Dalším impulzem byla i moje vlastní zkušenost, kdy jsem z pozice DJe i návštěvníka považoval prostředí taneční scény za nepochopitelně nepodchycené. Vnímám ji jako „bílé místo na mapě“, protože se nachází někde mezi programy primární prevence a pomoci problémovým, zejména intravenózním uživatelům drog.

V čem vidíš hlavní přínos vaší činnosti pro veřejnost?

Svět drog není žádné skryté království, ale je všude kolem nás. Generace za generací zažívá v období dospívání vstup do prostředí nočního života a zábavy jako jednu z forem iniciace do dospělosti. Oslavy a rituály jsou s užíváním psychoaktivních látek spojeny od pradávna a ke střetu s nimi zde musí zákonitě dojít. Ačkoli jsou první zkušenosti se změněnými stavy vědomí mnohdy odbyty už dříve, zejména v dospívání nabývají na intenzitě. Přestože je téma užívání drog probíráno v rodinách a ve škole, stále kolem něj panuje určité mystérium. Proto vnímáme jako mimořádně důležitou nabídku podpory a pomoci z pozice insiderů přímo v rizikovém prostředí. Cílem je, aby mladí lidé dokázali tyto zkušenosti ustát s co nejmenšími negativními následky. Taky mám radost, že svou činností přispíváme k vytváření dialogu o tom, jak k těmto substancím přistupovat, a boříme tabu a stereotypy, které se k jejich užívání pojí. Snažíme se uvádět na pravou míru kolující mýty a polopravdy, a to v odborné i neformální rovině.

Pro společnost je výhodnější drogová prevence než řešení následků.

Na čem aktuálně pracujete?

V krátkodobém horizontu je pro nás důležité ustálení spolupráce se zástupci Prahy 7, kde působíme v klubu Cross. Zároveň se v této části města otevírá možnost rozšíření našich aktivit do halových techno akcí v Holešovické tržnici a do SaSazu. Dalším významným krokem je probíhající proces certifikace v klubu Storm na Žižkově, který se k principům safer clubbingu a certifikace v rámci Hard & Smart přihlásil velmi aktivně, a očekáváme proto rychlý průběh a úspěšné splnění potřebných podmínek. O spolupráci aktuálně jednáme také s vybranými kluby v Olomouci. Zkrátka se snažíme reagovat na rostoucí poptávku po službě, ale zároveň plánujeme také intenzivnější zapojení do aktivit sítě Party+/NewNET. Rádi bychom pořádali i informační přednášky a zaměřili se na možnosti testování ilegálních psychoaktivních substancí.

Jaké jsou podle tebe v současnosti největší výzvy v oblasti přístupu harm reduction?

Myslím, že stále platí jedna z původních výzev – a to přesvědčit širokou veřejnost o tom, že přístup snižování rizik ve spojení s podporou veřejného zdraví má smysl, protože je z hlediska drogové prevence pro společnost výhodnější než řešení pozdějších dopadů. Tato kapitola není v České republice zdaleka uzavřená. Dále je pak důležité získat pro zaměstnance stávající sítě služeb harm reduction lepší pracovní podmínky a finanční ohodnocení, aby se snížila fluktuace lidí a zároveň se v rámci oboru mohly jasněji profilovat a rozvíjet jednotlivé pozice. S personální politikou pak souvisí i zavádění multioborových týmů, komunitního přístupu a case managementu. Pro mě osobně je velkou výzvou jasnější podchycení rizik v oblasti prostředí nočního života a zábavy, dokáži si představit nejen programy, jako je Hard & Smart, ale například i specializovaná kontaktní centra a zejména pak rozšíření služeb o orientační testování psychoaktivních látek. Pro mnoho lidí z řad příležitostných uživatelů by to bylo podle zpětné vazby, kterou dostáváme, velmi atraktivní. Poskytlo by nám to také možnost návštěvníky vzdělávat přímo v místě dění, nabídnout jim podporu a případně je nasměrovat na síť dalších odborných služeb.

Chceš něco vzkázat čtenářům Legalizace?

Neopouštějte svůj rozum a kritické myšlení, i když se jdete bavit. Na viděnou na další demonstraci Million Marihuana March! 

Pokud vás zajímají podrobnosti o programu či možnost školení Hard & Smart, neváhejte Otakara kontaktovat e-mailem na adrese vesely.o@podaneruce.cz. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!