Aktuální článek
USA: Legalizace by mohla každoročně předejít desítkám tisíc předčasných úmrtí

USA: Legalizace by mohla každoročně předejít desítkám tisíc předčasných úmrtí

  • Podle nového výzkumu pracovníků Indianské univerzity v South Bendu je „užívání konopí spojeno s nižší úmrtností v důsledku obezity, rakoviny, diabetu, traumatického poškození mozku, nadměrného užívání alkoholu, léků na předpis, dopravních nehod a předávkování opioidy.“

Hlavní autor a vedoucí Katedry biologických věd Thomas M. Clark spolu s kolegy tvrdí, že „v případě celonárodní legalizace léčebného konopí by se předešlo 23 500 až 47 500 úmrtím ročně.“ Současná prohibice konopí se podle amerických výzkumníků z Indiany ukazuje jako „zásadní příčina předčasných úmrtí ve Spojených státech.“

V abstraktu si můžeme přečíst, že „nežádoucí dopady střídmého užívání konopí na fyzické zdraví jsou nepatrné a zřídkakdy fatální,“ zatímco jeho pozitivní vliv byl zaznamenán u řady nemocí a obtíží zmíněných v úvodu. Doposud se ale „žádné studie nezabývaly dopadem užívání konopí na předčasná úmrtí s ohledem na prokázané prospěšné i negativní účinky na fyzické zdraví. Podle výpočtů výzkumníků by „v každém jednom procentu populace užívající konopí by ve srovnání s neuživateli došlo odhadem ke snížení počtu předčasných úmrtí v důsledku diabetu, rakoviny a traumatického poranění mozku o 989 až 2 511 případů.“ Autoři zároveň upozorňují, že do výpočtů nezahrnuli další faktory, jež potenciálně snižují úmrtnost a souvisejí s konopím, a to kvůli nedostatku kvantitativních dat. Z toho důvodu se domnívají, že jejich „odhad, že by tak každoročně předešli 23 500 až 47 500 předčasným úmrtím, je ve skutečnosti výrazně podhodnocený.“ Zároveň odhadují, že v konečném důsledku „je prohibice konopí příčinou podobného počtu předčasných úmrtí jako řízení pod vlivem alkoholu, vraždy nebo předávkování opioidními léčivy.”

Zdroj: scholarworks.iu.edu

Aktuální zprávy ze světa léčby konopím najdete v Legalizaci č. 43. Dále se dočtete o vlivu ayahuaskové turistiky na fungování domorodých komunit, o přínosech a rizicích při užívání ayahuasky, ale i o konopném turismu, ať už v podobě návštěvy luxusní výdejny v Las Vegas nebo jeho všední české varianty. Taktéž hudba může být médiem, které nás zavede do jiných světů či stavů vědomí. 

Aktuální číslo se semínkem od Exotic Seed v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!