Aktuální článek
Věda konečně potvrzuje účinnost léčby autismu konopím

Věda konečně potvrzuje účinnost léčby autismu konopím

  • Nová studie z amerického státu Washington naznačuje, že nepsychoaktivní kanabinoid CBD by mohl výrazně pomáhat při léčbě autismu. Současně neustále přibývá svědectví jednotlivých pacientů nebo jejich rodičů, kteří díky kanabinoidům pozorují výrazné zlepšení zdravotního stavu.

Autismus lze farmakologickými prostředky léčit jen těžko, protože jej nevyvolává jedna konkrétní příčina. Mohou jej zapříčinit genetické faktory, vliv prostředí (např. vystavení pesticidům), případně kombinace obojího. Závažnost symptomů se v závislosti na příčině pohybuje v rámci určité škály či spektra, hovoříme tedy o tzv. poruchách autistického spektra. Nová studie nyní naznačuje, že konopí a zejména kanabidiol by mohl lidem trpícím touto poruchou poskytnout úlevu.

Porucha inhibice

Poruchy autistického spektra (PAS) charakterizují nedostatky v komunikaci, abnormální společenské chování a omezené i repetitivní motorické projevy. V mnoha případech jsou PAS důsledkem snížené inhibice v mozku. Genetické faktory mohou například vést ke snížené aktivitě inhibičních mozkových buněk, což vychýlí rovnováhu v mozku směrem k excitovanosti. Ta se pak odráží v hypersenzitivitě na různé podněty, např. na světla, pachy, zvuky nebo hmatové podněty a postižený jedinec v důsledku toho jedná abnormálně.

CBD snížilo četnost podobných úniků a zlepšilo kvalitu sociální interakce.

Pokud nezvládne některou sociální situaci, může to být proto, že je kvůli nedostatečné inhibiční bráně v mozku zahlcen silným pachem, úzkostí z přímého očního kontaktu a podobně. U asi čtvrtiny případů PAS je snížení mozkové inhibice, a naopak zvýšení excitace tak velké, že se objeví záchvaty. Tyto případy, kdy se společně projevují epilepsie a PAS, se obecně řadí k závažnější straně spektra. A právě je se vědci a lékaři snaží léčit především. Logickým krokem při léčbě těchto případů se zdá být obnovení mozkové inhibice. U myší, jež byly geneticky pozměněny tak, aby projevovaly chování podobné autismu, využili vědci ze Stanfordské univerzity pro zvýšení hladiny inhibice v mozku techniku zvanou optogenetika. Do mozku myší nainstalovali výzkumníci LED diodu, jejímž rozsvícením došlo k aktivaci inhibičních mozkových buněk. Když byla dioda vypnutá, myši se vyhýbaly sociální interakci. Jakmile se ale rozsvítila, projevovaly normální sociální chování. Optogenetiku však zatím bohužel nedokážeme u lidí využít. Potřebujeme tedy jinou strategii, jak inhibici v mozku obnovit.

Řešení má jméno CBD

Výzkumný tým z Washingtonské univerzity se také pokusil najít léčbu pro příznaky podobné autismu u myší, místo světla však využili kanabidiol. Tento kanabinoid si už mezi lékaři získal uznání díky úspěchům při léčbě záchvatů u dětí trpících syndromem Dravetové, vážnou dětskou epileptickou poruchou, kterou charakterizují právě časté záchvaty a autismus.

Kanabidiol zvyšuje mozkovou inhibici a obnovuje rovnováhu prostřednictvím blokace mozkového receptoru zvaného GPR55. 

Zatímco tyto klinické zkoušky prokázaly, že v případě těchto pacientů představuje CBD účinné antiepileptikum, jeho působení na PAS nezkoumaly. Možnosti využití kanabidiolu při léčbě PAS dokonce dosud nezkoumala vůbec žádná klinická studie. V současnosti sice jedna probíhá v Izraeli, dokončena ale pravděpodobně bude až v roce 2019. A až do teď nevznikla studie, která by se věnovala zkoumání vlivu CBD na projevy podobné autismu ani u zvířat.

Převratná studie

Co se tedy dočteme v textu práce washingtonských odborníků? „Před téměř deseti lety jsme v naší laboratoři vytvořili model syndromu Dravetové u myší. Dosáhli jsme toho mutací stejného genu, který tuto poruchu vyvolává u lidí. A stejně jako lidé, i myši mívají spontánní záchvaty a projevují chování podobné autismu. S kolegy jsme na těchto myších testovali, zda CBD dokáže kromě záchvatů léčit i autismus.“

Autismus je porucha, která se projevuje u lidí. Jak ji tedy zkoumat u myší? Dokonalý test samozřejmě neexistuje, vědci nicméně dokážou simulovat určité společné projevy autistického chování, například preferenci zapojovat se do sociální interakce spolu a kvalitu této interakce. V jednom z testů myš volí mezi interakcí s jinou myší a interakcí s neživým objektem. Obecně myši preferují interakci jedna s druhou než s neživým objektem. Myši s projevy podobnými autismu, například ty se syndromem Dravetové, jsou však lhostejné a tráví stejné množství času interakcí s jinými myšmi jako s neživým objektem. Těmto myším podali vědci CBD a množství času, který strávily interakcí s ostatními myšmi, prudce vzrostlo (za pozornost stojí, že podané množství představovalo asi jen 10–20 % antiepileptické dávky).

Co se týče kvality sociálních interakcí, zjistili vědci, že myši s projevy podobnými autismu měly tendenci se sociální interakci vyhýbat a skrývat se do rohu pokusného boxu. Tento únik lze vnímat jako sociální úzkost, snad v důsledku zahlcení smyslovými podněty spojenými se sociálním aspektem. CBD však snížilo četnost podobných úniků a zlepšilo kvalitu sociální interakce. V obou oblastech, na kterých zkoumali sociální chování myší s projevy podobnými autismu, přinesl kanabidiol zlepšení.

Starší klinické zkoušky prokázaly, že CBD představuje účinné antiepileptikum, jeho působení na autistické projevy však nezkoumaly.

V závěru se dále dočteme následující: „Abychom pochopili, jak přesně CBD působí na autismu podobné chování u našich myší, zaznamenávali jsme elektrické signály v jednotlivých mozkových buňkách. kanabidiol zvyšuje mozkovou inhibici a obnovuje rovnováhu prostřednictvím blokace mozkového receptoru zvaného GPR55.“  GPR55 je však jen jeden z mnoha receptorů v mozku, na které CBD působí, a právě díky tomu je kanabidiol tak univerzální prostředek léčby všech možných poruch a potíží, od bolesti až po autismus.

O myších a lidech

Sociální chování u myší samozřejmě není dokonalým modelem PAS u lidí. Zatím tedy musíme napjatě očekávat výsledky výše zmíněné klinické studie z Izraele. Už však alespoň u myší víme, že CBD na autismus působí pozitivně.

Zdroj: www.civilized.life 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!