Aktuální článek
Šest rad pro legalizační aktivisty

Šest rad pro legalizační aktivisty

  • Zahájení legálního prodeje konopí všem dospělým občanům je v nejlidnatějším americkém státě doslova na spadnutí – už od 1. ledna budou produkty dostupné ve specializovaných kalifornských obchodech. Na regulaci nově vznikajícího odvětví bude dohlížet státní Úřad pro kontrolu konopí, nicméně zástupci téměř šesti stovek okresů se snaží prosadit svá vlastní pravidla, která by pro místní podnikatele mohla přinést řadu překážek a problému.

Legislativa přijatá na úrovni obcí a okresů bude v mnoha směrech formovat konečnou podobu konopného průmyslu a může nově vznikajícím podnikům výrazně pomoci, ale i uškodit. Státní úřady požadují k udělení licence na výrobu a prodej mimo jiné i souhlas místní samosprávy, kromě toho ale obecní zastupitelstva určují také mnoho dalších klíčových parametrů podnikání, například stanovují zakázané zóny nebo výši dodatečného zdanění.

Ptejte se volených zástupců na cokoli

Právníci, konopní aktivisté i obchodní poradci proto radí všem, kteří mají o podnikání v tomto oboru zájem, aby kontaktovali obecní a regionální rady a nebáli se klást otázky.

Buďte v kontaktu se svými politickými zástupci, aktivně se účastněte veřejných jednání zastupitelstva. Dotahujte věci do konce. 

„Není pochyb o tom, že když chcete být aktivní v legálním konopném odvětví, musíte se angažovat i v politice,“ potvrdil Gavin Kogan, právník a spoluzakladatel společnosti Grupo Flor. Zeptali jsme se proto odborníků, jak nejlépe získat podporů místních úřadů pro obor, který byl dlouho stigmatizován. Prvním krokem je hodit za hlavu obavy a nebát se veřejně vystoupit.

1. Buďte vidět

Pokud nemůžete najít to správné místo a čas k zahájení zelené politické kariéry, začněte v malém. Buďte v kontaktu se svými volenými zástupci, účastněte se veřejných jednání zastupitelstva. Ptejte se a komentujte, radí Amy Jenkinsová, letitá obhájkyně legalizace konopí v Kalifornii, sjednejte si osobní schůzku s úředníkem zodpovědným za konopnou agendu. Dotahujte věci do konce. Tady ale práce nekončí. Pište dopisy, setkávejte se se svými spoluobčany, především s těmi, kteří nemají v otázce legalizace úplně jasno. Buďte v kontaktu s lidmi, předávejte informace a raďte jim, pokud o to stojí. 

Je třeba se orientovat na politické scéně a podpořit – finančně nebo jinak – politiky, kteří vaše názory sdílejí a jsou ochotni je propagovat.

 

Aktivní politika je náročná na čas a energii, takže si nejprve ověřte, zda se obracíte na správné lidi na správných místech. Ve městech se nejčastěji jedná o specializované odbory samosprávy, pokud si ale nejste jistí, i ostatní úředníci vám jistě pomohou se zorientovat.

2. Budujte vztahy

Angažovanost neznamená jen veřejnou prezentaci vlastních názorů. Je třeba se orientovat na politické scéně a podpořit – finančně nebo jinak – politiky, kteří vaše názory sdílejí a jsou ochotni je propagovat. Spojte se se zastupiteli, vůdčími osobnostmi v komunitách, odpovídejte na jejich otázky a představte jim konopí jako léčivou bylinu i rostlinu využitelnou průmyslově.

3. Poznejte toho, s kým jednáte

Většině státních úředníků je třeba předložit velmi dobrý důvod, aby zvážili podporu konopí. Jenkinsová proto nabádá, abyste se seznámili se starostou a členy zastupitelstva. Poznejte jejich práci i koníčky, snáze pak naleznete společnou řeč, tvrdí. Radní, jehož prioritním zájmem je bezpečný veřejný prostor, se snáze nechá přesvědčit jasným vysvětlením toho, jak legalizace snižuje celospolečenská rizika související s užíváním konopí. „Když pochopíte, co je pro toho kterého zastupitele důležité, bude pro vás snadnější apelovat právě na tuto oblast,“ vysvětluje Jenkinsová. Město Santa Ana například zvažuje podporu konopného průmyslu, mezi priority zastupitelstva ale zároveň patří stabilní financování volnočasových aktivit a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež. Jenkinsová je přesvědčena, že za těchto okolností bude vhodné předložit městu odhad výnosů ze zdanění konopí a zdůraznit možné přínosy pro širší komunitu, například v podobě pracovních míst.

Poznejte také běžné zaměstnance úřadů, radí dále Kogan. Neviditelní úředníci v zákulisí mohou otevírat cestu ke svým nadřízeným a jejich funkční období je navíc často mnohem delší než u volených zastupitelů.

4. Nezajímejte se jen o konopí

Účast na schůzích týkajících se konopné problematiky je samozřejmostí, je ale důležité zajímat se také o další problémy a události, které se dotýkají celé komunity, nejen o ty, jež bezprostředně ovlivňují vás. „Nejdůležitější je poznat lidi a organizace v okolí,“ radí John Kabateck, ředitel poradenské společnosti Kabateck Strategies.¨

Není pochyb o tom, že když chcete být aktivní v legálním konopném odvětví, musíte se angažovat i v politice.

Veřejná zasedání zastupitelstva o podpoře místních podnikatelů či jednání o bezpečnosti jsou příležitostí se projevit, být vidět a bojovat ve prospěch celé komunity. Zapojte se do organizací, jako je místní hospodářská komora a dobrovolnická sdružení, a podílejte se na jejich chodu. „Než se seznámíte se zákonodárci a radními, je důležité být vidět mezi lidmi. Místní musí vědět, kdo jste a čím se zabýváte,“ říká Kabateck.

5. Vzdělávejte své zastupitele

Pravděpodobně už jste slyšeli poučku, že pavouci se bojí lidí více než lidé pavouků. Stejné pravidlo často platí pro úředníky. Zástupci konopné komunity se mnohdy příliš neorientují ve spletitých byrokratických procedurách a nevědí, jak jednat s úředníky. Úředníci zas na druhé straně nerozumějí specifikům konopného podnikání. Jenkinsová se jednou setkala se starostou severokalifornského města, který nechápal ani základní principy obchodu s konopím, počínaje vystavováním různých typů licencí na výrobu a konče prodejem široké škály dostupných produktů. „Úroveň nepochopení je někdy opravdu do nebe volající,“ tvrdí Jenkinsová.

Malé samosprávní orgány, jakými jsou i městské rady, nemají důvod aktivně vyhledávat informace o přínosech a rizicích legalizace. Je tedy úkolem konopných aktivistů jim zprostředkovat nezkreslená data a rozšiřovat jejich povědomí o této problematice. Uspořádejte pro ně prohlídku pěstebního zařízení nebo výrobny konopných potravin, vysvětlete jim, jak věci fungují.

6. Spojte se

Zapomeňte na neshody a konkurenční boj a spojte síly s dalšími členy konopné komunity. Najděte společné cíle a zájmy a s právníky a politiky jednejte jako jedna organizace. „Nenuťte politiky, aby si mezi vámi vybírali,“ doporučuje Jenkinsová.

Spojte se se zastupiteli a vůdčími osobnostmi v komunitách a představte jim konopí jako léčivou bylinu i rostlinu využitelnou průmyslově. 

Jenkinsová uvedla, že poprvé pochopila sílu skupinového vyjednávání, když se podílela na vzniku spolku Cannabis Caucus, který sdružoval třináct konopných firem s cílem lobovat za změnu konopnou legislativu v Kalifornii. Stejným způsobem se spojili i podnikatelé v jiných částech státu a dali vzniknout například Jihokalifornské koalici (Southern California Coalition) nebo Sdružení pěstitelů okresu Sonoma (Sonoma County Growers Alliance). Spolupracovat se nicméně dá i bez nutnosti vytvářet organizovanou skupinu. Může to být úplně jednoduché – pozvěte ostatní ke kulatému stolu, na kávu nebo na neformální schůzku s dalšími představiteli komunity a úředníky, kde můžete představit svou vizi a sdílet nápady a názory.

Aktivismus není vždy jednoduchý ani populární, je ale základním stavebním kamenem dobré politické regulace konopí. Regionální legislativa bude mít vždy na vaše podnikání vliv, ať se vám to líbí nebo ne. Pokud vám budoucnost konopí není lhostejná a záleží vám na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet ve vaší zemi, je čas se zapojit a přispět svou trochou do mlýna legalizace.

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!