Aktuální článek
IACM zpravodaj: Téměř milion Čechů se léčí konopím – a většina z nich nelegálně

IACM zpravodaj: Téměř milion Čechů se léčí konopím – a většina z nich nelegálně

  • Tristní situace kolem zákona o léčebném konopí v České republice a neschopnosti státu zajistit toto léčivo potřebným došla tak daleko, že na 3. října nespokojení pacienti, jejich blízcí a lékaři demonstrovali před budovou ministerstva zdravotnictví za povolení samopěstování těm nemocným, kterým konopí doporučí lékař.

Na stále větší kritiku reagují pracovnící ministerstva a Státního ústavu pro kontrolu léčiv nejčastěji argumentem, že o léčbu konopím u nás není zájem ani ze strany lékařů, ani pacientů. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, jak odhalila nejnovější studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Takzvaný „Národní výzkum 2016“ obsahoval mimo jiné otázky zaměřené na „zkušenosti s užitím konopí v léčebném kontextu“. Celkem „15,2 % dotázaných uvedlo, že někdy v životě užili konopí z léčebných důvodů (12,4 % mužů a 17,9 % žen) a 9,8 % v posledních dvanácti měsících.“

Užití konopí za účelem léčby uváděli častěji dotazovaní ve starších věkových skupinách, kde byla naopak ve srovnání s mladšími respondenty výrazně nižší míra užívání pro rekreační účely. Ve zprávě k průzkumu se dále dočteme, že „jako nejčastěji důvody užití konopí pro léčebné účely uváděli respondenti bolest (53,7 %) a kožní problémy (46,0 %), dále ztuhlost (15,5 %), třes a křeče (7,8 %). Vzhledem k důvodům užití konopí uváděli respondenti nejčastěji užití ve formě masti (78,4 %).“

V závěru autoři studie konstatují, že „v přepočtu na celou dospělou populaci (15 a více let) jde o cca 880 tisíc osob, které uvádějí léčebné užití konopí v posledních 12 měsících, z toho cca 570 tisíc pravděpodobně psychoaktivní konopí s vyšším obsahem THC.“ Díky neschopnosti státu implementovat zákon o léčebném konopí do praxe (anebo ukončit prohibici) tu tak máme více než půl milionu „zločinců“, kteří si jen chtějí ulehčit od zdravotních problémů.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti: Národní výzkum 2016. 


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!