Aktuální článek
IACM zpravodaj: Konopí pomáhá pacientům s ADHD

IACM zpravodaj: Konopí pomáhá pacientům s ADHD

  • Dospělí lidé trpící hyperaktivitou s poruchou pozornosti neboli hyperkinetickou poruchou (ADHD) často popisují, že se sami léčí konopím. Někteří dokonce uvádějí, že konopí dávají přednost před specializovanými léky na ADHD.

Pilotní randomizovanou, placebem kontrolovanou experimentální studii, jež zkoumala působení oromukosálního spreje Sativex (s poměrem THC a CBD 1:1) na třiceti dospělých jedincích s poruchou ADHD, zveřejnil na konci letošního léta odborný časopis European Neuropsychopharmacology. Primárním zájmem vědců byly rozdíly v kognitivních schopnostech a úrovni aktivity měřených metodou tzv. Qb testu, dále také rozdíly v symptomech ADHD a emoční labilit. Všech 30 pozorovaných subjektů bylo náhodně rozřazeno do dvou stejně velkých skupin, z nichž jedné („aktivní“) byl podáván Sativex, zatímco druhé bylo podáváno placebo. Co se týče primárního výstupu, nebyly mezi skupinami zaznamenány žádné významné rozdíly, i když výsledky testů naznačují, že „členové aktivní skupiny vykazovali povětšinou lepší výsledky než členové skupiny s placebem.“

V případě sekundárního výstupu byl „Sativex spojován s nominálně výrazným zlepšením v oblasti hyperaktivity/impulzivity a inhibiční kontroly a také s tendencí směrem ke zlepšení nepozornosti a emoční lability.“ Co se týče vedlejších účinků, v aktivní skupině došlo k jednomu vážnému incidentu (svalové záchvaty/křeče) a ke třem mírnějším incidentům.

V závěru studie se dočteme, že „dospělí s ADHD mohou po užití kanabinoidů zaznamenávat redukci symptomů, a to bez kognitivních omezení. Ačkoli tyto závěry nejsou definitivní, lze je považovat za předběžný důkaz, jenž ukazuje potřebu dalšího výzkumu role endokanabinoidního systému a kanabinoidů při této neurologické poruše.“

www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!