Aktuální článek
IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

USA: Federální vláda se snaží zavírat kalifornské výdejny konopí, obhájci léčebného konopí se brání

Federální prokurátoři v říjnu oznámili záměr skoncovat s tím, co nazývají masivním komerčním obchodováním s marihuanou v Kalifornii. Podle nich jsou výdejny léčebného konopí často zástěrkou pro ilegální, na zisk zaměřenou distribuci této drogy. Navrhli celou škálu opatření například soudní řízení o zabavení nemovitosti majitelům výdejen, zapojeným do obchodování s drogou, nebo písemných varování majitelům, kteří nemovitosti pronajímají. Prokurátoři tvrdí, že kalifornský zákon o léčebném konopí poskytuje krytí pro rozsáhlé komerční operace, přesahující hranice Kalifornie; odtud podle nich proudí tisíce kilogramů marihuany v hodnotě desítek miliónů dolarů napříč celými Spojenými státy. „Tohle kalifornští voliči nezamýšleli a neschválili, je to ilegální i podle kalifornských zákonů,“ uvedl Andre Birotte, federální prokurátor pro centrální kalifornský okrsek.

Kalifornská nejvyšší státní zástupkyně Kamala Harrisová ve svém prohlášení uvedla, že by federální úřady při svém tažení proti výdejnám konopí neměly zacházet příliš daleko. Podle ní by nejasnosti v 15 let starém zákoně měli vyřešit buď  kalifornští zákonodárci, nebo kalifornské soudy. Harrisová také vyjádřila obavy, že „příliš tvrdá federální kampaň ztíží kalifornským pacientům legitimní přístup k léku, který jim byl doporučen lékaři“. Vyzvala federální úřady, aby zajistily, že se jejich akce budou zaměřovat výlučně na významné obchodníky s nelegálními drogami. 

Advokáti zastánců léčebného konopí se snaží zastavit federální razie a požadují u oaklandského soudu vydání příkazu, který by zamezil zatýkání a stíhání pacientů, vlastníků výdejen konopí a majitelů dotyčných nemovitostí. Tvrdí, že snahy federálních prokurátorů jsou protiústavní a že se federální ministerstvo spravedlnosti snaží postihovat poskytovatele konopí obracením své vlastní politiky. Podle nich „chování a prohlášení vládních představitelů vedlo národ k víře, že vláda v roce 2009 změnila svou politiku, když se zavázala, že kdo bude jednat podle státních zákonů o léčebném konopí, nebude subjektem federálního stíhání“. Toto memorandum ministerstva spravedlnosti z roku 2009 uvítali zastánci konopí jako naplnění slibů respektovat státní zákony o léčebném konopí z Obamovy prezidentské kampaně.

Že tato prohlášení často nejsou v praxi dodržována, potvrzuje například fakt, že 15. listopadu 2011 podnikli federální agenti a policie razie v patnácti státem schválených výdejnách konopí v regionu města Seattle ve státě Washington.

(Zdroje: Reuters, 8.10.2011 a 16.11.2011; Associated Press, 20.10.2011 a 7.11.2011; The Providence Journal of 10 October 2011)

Věda: konopí poskytuje dodatečnou úlevu od bolesti u pacientů léčených opiáty

V Městské nemocnici v San Francisku, USA, byla provedena studie, která zkoumala účinky inhalovaného konopí na 21 pacientů s chronickými bolestmi, kteří byli v režimu dvou denních dávek morfinu nebo oxycodonu. Účastníci strávili v nemocnici pět dní. Vaporizované konopí inhalovali večer prvního dne, třikrát denně po další tři dny a ráno pátého dne. Pokaždé inhalovali 0,9 gramu konopí (obsah THC 3,56 %) pomocí vaporizéru Volcano. Krevní testy byly prováděny ve dvanáctihodinových intervalech po celých pět dní. Každodenně byl také hodnocen subjektivní rozsah bolesti.

Farmakokinetický výzkum ukázal, že po podání konopí nedochází k významným změnám v koncentraci morfinu nebo oxycodonu v krvi. Subjektivní vnímání bolesti po inhalaci konopí významně pokleslo, v průměru o 27 %. Na škále bolesti od 0 do 100 byla průměrná intenzita bolesti před zahájením testu 39,6, pátý den testu pak 29,1. Výzkumníci shrnuli, že „vaporizované konopí zvyšuje analgetické účinky opiátů, aniž by významně měnilo hladinu opiátů v krevní plazmě. Tato kombinace by mohla umožnit opiátovou léčbu s nižšími dávkami opiátů a s menšími vedlejšími efekty.“

(Zdroj: Abrams DI, Couey P, Shade SB, Kelly ME, Benowitz NL. Cannabinoid-Opioid Interaction in Chronic Pain. Clin Pharmacol The; 2.11.2011)

USA: Kalifornie

Největší kalifornská asociace lékařů vyzývá k legalizaci konopí. Zástupci California Medical Association (CMA), reprezentující 35 tisíc lékařů, přijali toto stanovisko na výročním setkání v Anaheimu 14. října 2011. Asociace připouští zdravotní rizika, spojená s užíváním konopí, a navrhuje regulaci podobnou regulaci alkoholu a tabáku- Tvrdí zároveň, že důsledky kriminalizace převyšují tato nebezpečí. CMA požaduje, aby Bílý dům znovu klasifikoval konopí a umožnil další výzkum jeho léčebného potenciálu.

(Zdroj: Los Angeles Times, 16. 10. 2011)

Věda: inteligence

Podle vědců z Cardiff University ve Velké Británii je inteligence rizikovým faktorem pro užívání konopí. Průběžně od roku 1970 sledovali skupinu 7 904 britských občanů a zjistili, že u účastníků, kterým bylo ve věku 5 a 10 let naměřeno vyšší IQ, byla míra užívání konopí ve věku třiceti let dvakrát vyšší, než u účastníků s nižším IQ.

(Zdroj: White J & Batty GD. J Epidemiol Community Health., 14. 11. 2011)

USA: Rhode Island
V americkém státě Rhode Island nedošlo v souvislosti s legalizací léčebného využití konopí v roce 2006 ke zvýšení počtu adolescentů užívajících konopí, tvrdí výzkumníci. Dr. Esther Choo z Rhode Island Hospital a kolektiv spoluautorů studie říkají, že před pěti lety legalizace léčebného konopí vyvolala obavy ze zvýšení dostupnosti a lákavosti drogy pro mladé lidi. Vědci porovnávali trendy v užívání konopí mezi adolescenty na Rhode Islandu a v Massachusetts, kde léčebné konopí legální není, v letech 1997 až 2009. Analýza dat 32 570 studentů ukázala, že se mezi státy v žádném sledovaném roce neobjevil statisticky významný rozdíl v užívání konopí.

(Zdroj: Health News, 6. 11. 2011)

Norsko: léčebné využití

Konopí jako lék je i v Norsku kontroverzním tématem. Několik norských lékařů předepisuje svým pacientům konopné preparáty, které ale nejsou pro norský trh schváleny. Léčbu musí schválit ministerstvo zdravotnictví a pacient musí splňovat celou řadu kritérií. Navíc pacienti musí za lék, dovezený z jiných evropských zemí, platit. Dr. Nils Olav Aanonsen, primář nemocnice Ullevål University Hospital v Oslu a jeden z lékařů předepisujících konopí, se domnívá, že norské předpisy ohledně konopných preparátů jsou příliš přísné. Vítá novou diskuzi o schválení konopných přípravků pro norský trh. Aanonsen odhaduje, že konopnou léčbu potřebuje okolo pěti set Norů.

(Zdroj: adressa.no, 10.11.2011)

Kanada: léčebné konopí
Podle kanadského ministerstva zdravotnictví bylo ke 30. září 2011 v Kanadě 12 216 osob držiteli povolení vlastnit konopí pro léčebné využití. V současnosti probíhá diskuze o návrhu ministerstva zdravotnictví, podle kterého by se ministerstvo vzdalo funkce toho, kdo schvaluje či zamítá žádosti pacientů o toto povolení, a přenechalo by schvalovací proces zcela na ošetřujících lékařích. Kanadská lékařská asociace uvedla, že by to postavilo lékaře do pozice, kdy by kontrolovali přístup k málo testované a regulované látce, která neprošla normálním regulatorním procesem přezkoumání léku.

(Zdroj: UPI, 31.10.2011)

Věda: genetická informace konopí

Výzkumníci z kanadské Torontské univerzity sestavili kompletním genom (genetickou informaci) dvou odrůd konopí, jedné s vysokým obsahem THC (Purple Kush) a druhé s nízkým obsahem THC (Finola). Genom se skládá z cca 30 000 genů. Porovnání genomů Purple Kush a Finoly ukázalo, že mnoho genů pro kanabinoidní a prekurzorové dráhy je daleko více zastoupeno u odrůdy Purple Kush. Vědci doufají, že znalost genomu „posune kupředu vývoj terapeutických odrůd marihuany s přesně daným poměrem kanabinoidů a poskytne základ pro šlechtění konopí s vylepšenými agronomickými charakteristikami.“

(Zdroj: van Bakel H, a kol., Genome Biol. 20.10.2011)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!