Aktuální článek
Tip na knihu: Terapie se substancí

Tip na knihu: Terapie se substancí

  • V oboru, ve kterém se prolíná psychoterapie a psychedelika, existují dva hlavní terapeutické směry. Prvním je škola psychedelické terapie, která je populární zejména ve Spojených státech a která si klade za cíl zprostředkovat lidem úplný mystický zážitek v průběhu několika málo sezení s vysokými dávkami psychedelik. Terapeut zde obvykle vystupuje pouze jako pozorovatel a aktivně do průběhu seance nezasahuje, pokud to není nezbytně nutné.

Oproti tomu škola psycholytické terapie, která je oblíbenější v Evropě, obvykle pracuje s menšími dávkami, větším počtem sezení a aktivní rolí přítomného terapeuta. Jejím cílem je vyrovnat se s původními příčinami emocionálních a psychosomatických poruch prostřednictvím rozhovorů s terapeutem o tom, co pacienti v průběhu seancí zažívají a prožívají. 

Neuspokojení moderní medicínou

Friederike Meckelová Fischerová (narozena 1947) je lékařka a psychoterapeutka německého původu, která s postupem let přestávala být spokojená s léčebnými metodami a postupy moderní medicíny a po výcviku holotropního dýchání u Stanislava Grofa ve Spojených státech začala ve Švýcarsku, kde žije, od poloviny devadesátých let praktikovat právě psycholytickou terapii. V roce 2009 byla ale i se svým manželem zatčena poté, co ji udal jeden z klientů policii. Od soudu nakonec odešla s podmínkou a dnes je již v důchodu, přesto o své práci a zkušenostech píše a přednáší po celém světě (loni byla například hostem pražské psychedelické konference Beyond Psychedelics).

Knížka Terapie se substancí je k dostání v obchodě Legalmarket.cz za 348 Kč. 

Kniha Terapie se substancí, která v anglickém originále vyšla v roce 2015, představuje komplexní shrnutí autorčiny dlouholeté práce a bohatých zkušeností s pacienty, které bez oficiálního souhlasu úřadů léčila pomocí různých psychedelických substancí (nejčastěji šlo o LSD, meskalin, MDMA nebo houby obsahující psilocybin). Jak tvrdí sám Stanislav Grof v předmluvě, „autorka zde srozumitelným jazykem popisuje vše, co je nezbytné znát pro efektivní a bezpečné užívání substancí při terapii tohoto druhu a pro práci se změněnými stavy vědomí obecně.“

Dlouhá cesta za poznáním

V prvních třech kapitolách přibližuje Meckelová Fischerová čtenářům svou cestu od řady moderních terapeutických metod (např. kognitivní terapie), jež jí nepřišly dostatečné účinné a pacientům prospěšné, až po absolvování tříletého kurzu holotropního dýchání a následných kurzů psychedelické terapie na počátku devadesátých let minulého století. Když na vlastní kůži zažila, jaký potenciál v psychoterapii mají látky měnící vědomí, rozhodla se je začít využívat ve své praxi ve Švýcarsku, ačkoli toto jednání bylo a je protiprávní.

Ve čtvrté kapitole se autorka zamýšlí na rozdíly mezi klasickou psychoterapií a psycholytickou terapií a vysvětluje, proč je ta klasická tak málo úspěšná při řešení závažnějších psychických problémů. Poté následuje zevrubný popis psychedelických substancí, s nimiž Meckelová Fischerová během let pracovala, a to včetně doporučených dávkování pro terapeutické účely.

Bezesporu nejzajímavější a nejpřínosnější částí knihy jsou však následující kapitoly, v nichž jsou představovány nástroje a metodologii psycholytické terapie spolu s několika příklady z klinické praxe autorky. Jako hlavní terapeutické prostředky (kromě samotných psychedelik) jsou zde uvedeny následující „nástroje“: terapeut, substance, modifikovaná práce s rodinnými konstelacemi, živá práce s tělem, skupina a hudba.

Celkově lze konstatovat, že Terapie se substancí je velmi povedeným a originálním přírůstkem do psychedelické knihovničky každého zájemce o tuto problematiku. Celá koncepce psycholytické terapie je díky ní srozumitelná a poměrně lehce uchopitelná i pro ty, kdo s látkami měnícími vědomí nemají zkušenosti, a mohla by napomoci integraci tohoto způsobu léčby do moderní psychiatrie.

……………………….……………………….……………………….……………………….……

Zdroj:  Terapie se substancí: Psycholytická psychoterapie v 21. stoletíDharmaGaia, Praha 2017, 1. vydání348 Kč

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!