Aktuální článek
IACM: Pravidelní uživatelé konopí jsou v průměru o 20 procent sexuálně aktivnější

IACM: Pravidelní uživatelé konopí jsou v průměru o 20 procent sexuálně aktivnější

  • V listopadovém vydání odborného časopisu Journal of Sexual Medicine byly zveřejněny závěry nové populační studie pracovníků ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii, která díky svým výsledkům přilákala značnou pozornost médií z celého světa.

Autoři v ní analyzovali data Národního průzkumu rodinného růstu z let 2002 a 2006 až 2015, která zahrnovala údaje více než 50 000 Američanů ve věku 25 až 45 let. Výsledky ukázaly, že „ženy neužívající konopí měly sex v průměru šestkrát za poslední měsíc, zatímco ty ženy, které konopí užívají, ho měly 7,1krát.“ U zástupců mužského pohlaví se jednalo o ještě větší rozdíl – zatímco „huliči“ měli sex 6,9krát v průběhu posledního měsíce, konopní abstinenti výrazně zaostávali s pouhými 5,6 pohlavními styky.

V tiskovém prohlášení sami autoři Andrew J. Sun a Michael L. Eisenberg upozorňují, že tyto výsledky nelze kvůli řadě proměnných faktorů a dotazníkovému stylu interpretovat jako vědecký důkaz existence příčinné souvislosti mezi užíváním konopí a sexuální aktivitou a že za tímto účelem musejí být provedené další výzkumy. Přesto se jim podle jejich slov podařilo vypozorovat „zřetelný trend, který byl přítomen napříč všemi demografickými skupinami – mezi lidmi různého pohlaví, věku, rasy, úrovně vzdělání, finančních příjmů, náboženského vyznání či rodinného stavu.“

V samotném závěru abstraktu se proto můžeme dočíst, že „užívání konopí nepřímo souvisí s vyšší frekvencí sexuálních styků a nezdá se, že by negativně ovlivňovalo sexuální funkce.“

Zdroj: jsm.jsexmed.org


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!