Aktuální článek
IACM: Ani pravidelné užívání konopí nesnižuje u mládeže motivaci

IACM: Ani pravidelné užívání konopí nesnižuje u mládeže motivaci

  • V prosinci loňského roku byly v odborném žurnálu Substance Use & Misuse publikovány výsledky práce amerických výzkumníků z Floridské mezinárodní univerzity, kteří zkoumali vliv konopí na motivaci mezi dětmi ve věku čtrnáct až osmnáct let.

V abstraktu studie vysvětlují autoři, proč se rozhodli zabývat právě tímto problémem: „Snížená motivace je často spojována s užíváním konopí, avšak dosavadní výzkumy měly protichůdné výsledky, ve většině případů sledovaly dospělou populaci a měly odlišné parametry. Náš výzkum se zabýval přímou spojitostí mezi užíváním konopí a několika motivačními indexy mezi dospívajícími, přičemž jsme vycházeli z předpokladu, že pravidelní uživatelé budou mít horší motivaci než občasní a že čím vyšší bude spotřeba (jak v průběhu celého života, tak během posledních třiceti dní), tím budou větší problémy s motivací.“

Studie se zúčastnilo celkem 79 dospívajících, z nichž 36 byli pravidelní a v současnosti aktivní uživatelé a 43 občasní uživatelé. Před zahájením měření bylo u všech účastníků dotazníkovým šetřením zjištěno, jaká je frekvence užívání a množství spotřebovaného konopí, po čemž následovaly víceúrovňové motivační testy za využití takzvané AES škály (hodnocení apatie) a MES škály (motivace a zapojení se).

V závěru se dočteme, že „po zohlednění potenciálně rušivých faktorů (duševní zdraví, užívání jiných substancí atd.) nebyly mezi pravidelnými a občasnými uživateli vypozorovány žádné signifikantní rozdíly, a to v ani jednom z měřených motivačních indexů. Stejně tak nebyla prokázána žádná souvislost mezi snížením motivace a množstvím užívaného konopí.“ Autoři proto konstatují, že „naše zjištění po zohlednění všech relevantních faktorů nenasvědčují tomu, že by mezi snížením motivace a užíváním konopí u mládeže byla jakákoli spojitost.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!