Aktuální článek
Na ostří listu: Konopí je lék vs. Centrum adiktologie

Na ostří listu: Konopí je lék vs. Centrum adiktologie

  • V posledních pár letech jsou v České republice, více než kdy jindy, viditelné snahy o zpřístupnění léčivého konopí lidem, kterým tato bylina může ulevit od zdravotních problémů.

Občanská iniciativa Konopí je lék založila v Praze v Bořivojově ulici Konopnou apatyku a Edukativní konopnou kliniku a její zakladatel dokonce vyhlásil na letošní podzim „konopnou revoluci“ s heslem LELE – Letos legalizujeme. Za pěstování konopného materiálu pro své pacienty byl obviněn z trestného činu nedovolené výroby a držení drog. Tato skutečnost rozhořčila mnoho nemocných a část veřejnosti, která jeho snahy usilovně podporuje.

Z jiné pozice se tématem konopí jako léčiva dlouhodobě zabývá také Centrum adiktologie, které je multidisciplinárním výukovým a výzkumným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze. Centrum adiktologie se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést ke vzniku závislostí, a současně na výzkum a vývoj nových postupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Centrum adiktologie spolupracovalo s dalšími autory na vydání knihy Konopí a konopné drogy s podtitulem Adiktologické kompendium a letos na jaře zorganizovalo seminář na téma „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ v Poslanecké sněmovně.

V rubrice Na ostří listu jsme se na otázky týkající se léčby konopím a dostupnosti léčivého konopí pro pacienty ptali Mgr. Dušana Dvořáka, zakladatele Konopné apatyky královny koloběžky první odborné společnosti Konopí je lék, a MUDr. Tomáše Zábranského, Ph.D., který je vedoucím pro vědu a výzkum Centra adiktologie a externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády České republiky.

Tomáš ZábranskýDušan Dvořák

1. Co si myslíte o konopí jako droze?

Dušan Dvořák: Než odpovím, dovolte abych vymezil pojmy. Považuji to v debatě za zásadní.

Kdybychom se vrátili pouhých 100 let nazad, zjistili bychom, že slovo droga bylo vždy vnímáno tak, jak je v řadě řečí souslovné dodnes: droga jako synonymum slova lék. Slovo droga nemělo ve vnímání lidí negativní, ale pozitivní konotaci.

Důležitější než racionální uchopení pojmu je dnes bohužel jeho emocionální obraz. Je za tím dlouholetá ideologická masáž, která formou vládami podporované kriminalizace rostlin, látek a lidí, kteří si bez schválení farmaceutických lobby mění vědomí a zdravotní stav, pokřivila i samotný pojem jako takový a jsme svědky Babylonu, kde každý mluví jinou řečí.

Takže i vaše otázka, ať již chcete nebo nechcete, má v sobě obsažen současný „civilizační balast“. Ukážu to na příkladě. Jsem psychoterapeut a adiktolog, a když jsem dělal workshopy o drogách, legálních i ilegálních, na fantazijní a emoční rovině slovo droga u lidí včetně terapeutů produkovalo strach. Když jsem ale řekl pivo, cigareta, čili drogy mnohem nebezpečnější než konopí, emoční rovina rezonovala směrem k radosti, ambivalenci nebo lhostejnosti. Může tabák nebo alkohol působit jako lék? Bezesporu. Vše je otázka dávkování a účelu. Stejné je to s konopím. Takže i když jsme se v odborném světě shodli na nepřesné a zneužitelné definici pojmu droga, pořád se potýkáme s ideologickým Babylonem.

Čili zpět k vaší otázce: konopí je účinná, bezpečná, šetrná, levná a nenávyková bylina/lék/droga. Jsem přesvědčen, že je přímo hříchem zakazovat jakýmkoliv rostlinám růst a užívat dary, které poskytují. Problém nikdy není žádná droga, problém je člověk a jeho někdy nezodpovědné chování.

Tomáš Zábranský: Úplně nechápu vaši otázku – co si o něm „myslím“? Venkoncem nic – zaujímám k němu neutrální, nehodnotící postoj. Co se o něm ví – ve zkratce: je to rostlina s obsahem několika psychotropních látek, z nichž nejúčinnější je delta-9-THC. Jde o mírný halucinogen s rizikem vzniku závislosti zhruba stejným, jaké je u alkoholu. Oproti alkoholu má při obvyklém dávkování silnější akutní účinky, pro chronické uživatele je konopí ale výrazně méně nebezpečné než alkohol. Jeho asi největším rizikem je spuštění psychózy u jedinců, kteří k tomu mají genetické předpoklady – a podobně jako téměř všechny psychotropní látky, i konopí je nebezpečné pro děti a dospívající, u nichž ještě není ukončen vývoj nervového a imunitního systému.

2. Věříte v léčebné vlastnosti konopí?

Dušan Dvořák: Denně je vidím na vlastní oči. S vírou to nemá nic společného. Jde o tisíciletou zkušenost podepřenou nejnovějšími poznatky vědy.

Tomáš Zábranský: Nevěřím, protože tohle není o víře. Léčebné účinky konopí jsou u několika patologických stavů a nemocí nezvratně prokázány, u několika dalších se jejich terapeutický potenciál jeví velmi nadějně. Například pro pacienty trpící roztroušenou sklerózou a některými dalšími neurodegenerativními onemocněními by mělo jít o lék první či druhé volby – a dokud jej jim (a dalším) nezpřístupníme, nemáme právo se označovat za vyspělou zemi dbající na lidská práva.

3. Co mohou dnes dělat pacienti, kteří se konopím chtějí léčit?

Dušan Dvořák: Mohou si konopí sami vypěstovat nebo sehnat od někoho, kdo si ho pěstuje pro vlastní potřebu, nebo si mohou jít koupit konopný květ (marihuanu) na černý trh. U určitých nemocí existuje možnost požádat lékaře o legální farmaceutickou drogu Sativex, která je už v EU registrována. Tento proces je náročný, má však výhodu, že lékař ví dávkování a kontraindikace. Nicméně kvalitní léčivé konopí je vždy účinnější a mnohem levnější než Sativex, Marinol a jiné farmaceutické fety. Důležitým krokem lékařů i nemocných je zjištění informací, jak lze konopí k léčbě užívat. V Edukativní konopné klinice se snažíme o vzdělávání laické i odborné veřejnosti.

Tomáš Zábranský: Obávám se, že za současné situace jim nezbývá než tak či onak překračovat zákon, případně si za likvidačně vysoké ceny nechávat dovážet jediný konopný lék, který je tč. registrován v EU, a považuji tento stav za naprosto nepřijatelný.

4. Jistě jste slyšel o fenoménu konopného výtažku, který je také nazýván Fénixovy slzy. Věříte v jeho přisuzované vlastnosti všeléku? A co byste při jeho užívání nemocným lidem doporučil?

Dušan Dvořák: Nic kromě lásky nemůže být všelék, kvalitní konopný výtažek je ale opravdu velmi účinný lék. Doporučil bych dodržovat dávkování, je důležité vědět, že počáteční fáze léčby nemusí být nic příjemného, k zajištění bezpečnosti vždy doporučujeme asistenci další osoby, doufejme, že brzy například lázeňského personálu. Dalším doporučením je dodržování zdravé životosprávy a dostatečného příjmu tekutin.

Samotnou kapitolou je kvalita konopí, ze kterého je výtažek vyroben – v žádném případě by výtažek neměl být v rukách černého trhu. Nemocní lidé musí mít jistotu, že nebudou poškozeni a nebude zneužita jejich tíseň. Je ostudné a nedůstojné, když primáři a přednostové klinik šeptají nemocným, ať si konopí seženou na černém trhu nebo dávají odkaz na náš web. Ze zkušenosti mohu říct, že naprostá většina lidí, kteří se na Edukativní konopnou kliniku obrací, nikdy konopí neviděla a vůbec neví, podle čeho by se měli orientovat.

Tomáš Zábranský: Víra nemá v téhle věci co dělat. Existence všeléku je vyloučena, a i když respektuji zanícení Ricka Simpsona a jeho českých následovníků, přisuzuji to nekritické nadšení zejména tomu, že nejde o lékaře ani o lidi vzdělané v příbuzných oborech. Abychom si rozuměli: nepodceňuji léčitelství a nemyslím si, že lékaři mají patent na rozum, zdá se mi ale, že jednotlivé léčitelské úspěchy, které výtažek coby koncentrovaná směs konopných látek podle všeho má, zastihly svérázná ega řady aktivistů poněkud nepřipravená.

Tak či tak, existují stovky a tisíce nosologických jednotek, na které nemá výtažek z konopí ani jiné konopné přípravky žádný pozitivní efekt: namátkou to můžeme vzít od podzimních viróz horních cest dýchacích přes závažné hepatitidy, infarkty, psychická onemocnění až třeba po HIV. Nelze je vyjmenovat všechny – váš časopis by nestačil.

Řadě pacientů dokáže konopí krátkodobě ulevit, i těm, které neléčí. To byl ostatně případ laudana – opiové tinktury –, které bylo před cca 150 lety některými blouznivci také označováno za panaceu, tedy všelék. Když se to dnes opakuje s konopím, je to politováníhodné – a ti blouznivci, co to tvrdí, ubližují sobě i věci, za níž snad i v dobré víře bojují.

5. Ačkoliv se o konopí jako léku neustále hovoří v médiích, neprobíhá v současné době v ČR jediný oficiální výzkum, který by léčebné vlastnosti konopí potvrdil. Co si myslíte o zákonu, který zabraňuje nebo alespoň ztěžuje vědcům a odborníkům, aby se problematice léčebného konopí věnovali?

Dušan Dvořák: Že je to neprávní stav. Pošlapávání ústavou garantovaných práv a demokratických pravidel.

Tomáš Zábranský: Ten zákon je špatný, svými důsledky nemravný a musí se změnit, což dnes uznává i většina zákonodárců a exekutivců. Považuji to mimo jiné za přímý výsledek parlamentního semináře, který jsem se svými spolupracovníky zorganizoval v dubnu 2010 na žádost exposlance Ivana Langera, a jsem tomu rád. Pokud jsem správně informován, česká vláda v tomto směru činí nezbytné kroky – tedy připravuje legislativní změnu. Snad ji popožene i nějaký poslanec nebo nejlépe hned několik poslanců napříč stranami.

6. Existují nějaká známá rizika užívání konopí jako léku? Můžete nám říci jaká? Nemůže například u pacienta vzniknout závislost? Může mít užívání léčivého konopí nějaké vedlejší negativní účinky?

Dušan Dvořák: Riziko závislosti je zanedbatelné. Vedlejšími účinky může být diskomfort v prožívání změněného stavu vědomí, který naopak rekreační uživatelé marihuany vyhledávají. Rizika stran psychiatrických nemocí a predispozic jsou výjimečným fenoménem. Akutním rizikem může být panika, která je jednoduše řešitelná. Hovořím o léčebné indikaci, nikoliv užívání kombinovaném s tvrdými drogami jako alkohol apod.

Tomáš Zábranský: U pacienta, který se bude léčit konopím nebo přípravky z něj, samozřejmě závislost vzniknout může, a to s pravděpodobností, která bude stoupat s množstvím čistého THC v denní dávce a s délkou užívání. To nicméně známe i u jiných léků (anxiolytika, hypnotika, opiátová analgetika a další) a oproti nim je stupeň závislosti a míra odvykacích příznaků u konopí obvykle výrazně nižší. O hlavních rizicích užívání konopí jsem již mluvil v první odpovědi.

Neexistuje lék bez vedlejších účinků – aspirinem počínaje a třeba cytostatiky konče. U většiny nemocí, pro něž se zdá být konopí a přípravky z něj indikovány, jsou ale vedlejší účinky zanedbatelné v porovnání s těmi pozitivními, a to je rozvaha, kterou musí lékař učinit při indikaci jakéhokoliv léku.

7. Jak by se podle vás měla změnit současná drogová legislativa, aby široká veřejnost získala přístup ke konopí jako léku?

Dušan Dvořák: Jediným ústavně čistým řešením je legalizace a vytvoření standardů dobré konopné léčby. Každý občan starší 18 let by měl v příštím roce vypěstovat aspoň 5 rostlin konopí anebo tuto povinnost delegoval na někoho, kdo to umí. Za ty roky hrůz a zneužívání nevinných by došlo alespoň trochu k nápravě, prospěch by měla celá země.

Pokud někdo tvrdí, že nám v legalizaci brání Úmluva OSN o drogách, nezná strukturu právního řádu demokratické země a neví, či spíše nechce vědět, že je krvavý dokument OSN v hrubém rozporu s Ústavou ČR. To je právně neobhajitelné. Stejně jako je neobhajitelné upřednostňovat legislativní vyřešení nedostatků zákona o návykových látkách oproti okamžitému zastavení kriminalizace nemocných nebo lidí, kteří díky konopí relaxují. Komu tento neprávní stav vyhovuje, to si snad umí každý dovodit sám. Farmaceutické koncerny ryčí blahem, experti jezdí rádi plkat na kongresy, policie má kvalitní výpalné, drogová mafie Česko pozvedla na první místo v Evropě v produkci marihuany. O politické korupci ani nemluvě. Opravdu důstojné metály České republiky.

Tomáš Zábranský: V první řadě musí dojít k odblokování zákazu jeho pěstování pro léčebné a výzkumné účely – to je v současnosti hlavní zátka, která činí jakékoliv další kroky nemožné, a vyděluje nás to ze společnosti západních zemí; mezinárodní úmluvy totiž pěstování a další nakládání s konopím a přípravky z něj pro tyto účely výslovně povolují.

Jakmile se stane tohle – a to lze zvládnout v horizontu několika málo měsíců, pokud k tomu bude politická vůle – předpokládám, že další, spíše již technické a administrativní kroky, si vynutí odborná a pacientská obec ve spolupráci se zainteresovanými odborníky velmi rychle.

8. Kdo je podle vás za současný legislativní stav zodpovědný?

Dušan Dvořák: Především je to arogance a lhostejnost poslanců (potažmo senátorů a prezidenta), kteří dlouhodobě porušují svůj slib daný lidu této země, a to tím, že schvalují zákony, které jsou v rozporu s Ústavou ČR, LZPS a demokratickým řádem. Státní zástupci a policie se v tomto zdánlivě právně nejednoznačném prostředí sami těžko orientují a ti, kdo jsou nejvíce poškozeni, jsou nemocní. Říkám zdánlivě, protože ti lidé dobře vědí, že dojde-li ke spravedlivému soudu, Ústava ČR má přednost před jí odporujícími zákony. Není to jenom v oblasti „drog“. Každou chvíli doplácíme na paskvily, které jsou vydávány jako zákony. Tyto „taškařice“ pak platíme z rozpočtu my všichni – nikdy ten, kdo je svou leností nebo blbostí zavinil.

Podle některých úředníků nebo akademiků z Centra adiktologie jsme „aktivisté“. Musím se tomu smát, když k nám pak sami odkazují své známé, třeba s rakovinou. Role některých mých kolegů lékařů adiktologů v přípravě trestního zákoníku, který nemocné od ledna 2010 kriminalizuje nejvíce od roku 1989, je na Etickou komisi lékařské společnosti. Centrum adiktologie přitom opakovaně pořádá kvalitní konference, jejichž výstupy jsou ale jako za Jakeše a Husáka. Namísto jasného apelu na zrušení prohibice, o čemž se ve většině fór i hlavních přednáškových sálů debatuje, doporučuje perestrojkové kočkopsy, jako je nedávná Pražská deklarace. Trochu víc než smutné, když víte, že to jen smrdí penězi.

Tomáš Zábranský: Zákonodárci z roku 1993 a 1998 a Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. jeho Inspektorát pro omamné a psychotropní látky, který pro ně zřejmě připravil předlohu v současnosti platné úpravy. Minimálně ji připravit měl a měl ji připravit lépe, než jaká je nyní – jde jednoznačně o jeho kompetenci.

9. Máme tu případ Dušana Dvořáka, který je obžalován za pěstování konopí a který na oplátku žaluje stát za krádež konopí, které mohlo sloužit mnoha nemocným lidem. Jaký je váš osobní pohled na tuto kauzu, jaký předpokládáte výsledek a co by ten výsledek mohl znamenat pro léčebné konopí v naší zemi?

Dušan Dvořák: To není případ Dušana Dvořáka a jeho ženy, jedná se o konopí odborné společnosti Konopí je lék, o. s., které bylo odcizeno 400 kg léčivého konopí. Odborná společnost je naštěstí natolik soudná, že žádá konopí vrátit od státu, nikoliv od Dvořákových. Dnes jsou ve společnosti Konopí je lék groweři, lékaři, soudní znalci, ekologové, právníci, chemici a specialisté na byliny a potraviny, psychoterapeuté, adiktologové – klasický multidisciplinární obor. Vyhlásili jsme na Světový den duševního zdraví 10. října 2010 Manifest konopné revoluce a nebudeme nadále protiústavní chování odpovědných činitelů tolerovat.

Článek 23 Listiny základních práv a svobod Ústavy ČR nám dává plné právo na občanský odpor. Osvobozující rozsudek 26. října 2010 v Prostějově může navíc vynést na světlo důkaz o právní neplatnosti celého trestního zákoníku v paragrafech o drogách, protože je v rozporu s direktivami EU, jak jsme v právním rozkladu u soudu doložili. Jaké dopady na bezpečnost naší země a státní rozpočet to může mít, nechci ani domýšlet.

Tomáš Zábranský: Předpokládám – a nemám z toho žádnou radost –, že Dušan Dvořák i jeho paní budou shledáni vinnými, protože skutkovou podstatu trestného činu jednoznačně naplnili. Doufám, že soud bude shovívavý a s ohledem na okolnosti případu i poněkud hraniční Dušanovy osobnostní charakteristiky neuloží ani jednomu z nich nepodmíněný trest.

10. Věříte v úplnou legalizaci konopí? Pokud ano, jak byste si ji představoval?

Dušan Dvořák: Letos legalizujeme; léčení konopím a vše, co s ním souvisí, legální je. Nelegální je naopak zákon, resp. jakákoliv obstrukce léčení, ať už ze strany státních zástupců či policie. Není na co čekat. Mne zajímá jediné: aby nemocní věděli, k čemu a jak se dá konopí použít, aby bylo léčivé konopí a související vybavení nemocným levně dostupné a aby si mohli lidé konopí pěstovat a užívat bez omezení, stejně jako heřmánek. Pokud lidé obchodují, vždy by měly být dodrženy určité standardy u pěstitele a zpracovatele, aby nebyl spotřebitel poškozen. V Edukativní konopné klinice máme většinu procesů nastavených, na zbytku usilovně pracujeme.

Tomáš Zábranský: Nevěřím a nepřeji si ji.

Umím si představit zrušení prohibice a nastolení jiné formy regulace, která by nějakým způsobem vycházela z licencovaného pěstování a jeho možné delegace dospělými osobami mezi sebou, v této chvíli jde ale vzhledem k platným úmluvám OSN jen o teoretickou úvahu. Že totální prohibice nefunguje, je jasné a prokazatelné srovnáním několika států tzv. „západní kultury“ – míra tvrdosti prosazování prohibice na míru užívání konopí nemá žádný vliv. Legalizace toho typu, jakou známe u alkoholu nebo tabáku, by ale v českých podmínkách zcela jistě zvýšila dostupnost konopí nejen pro dospělé, ale i pro dospívající a děti, a to považuji za nežádoucí.

Drogová politika, obecně řečeno, není polem pro revoluci, ale spíše pro opatrné postupné kroky a jejich neustálé testování. Od 1. ledna platí kategorizace drog, jíž český stát dal poprvé v historii najevo, že si uvědomuje, že všechny drogy nejsou stejné. Pro konopné drogy platí nejmírnější úprava a pěstování konopí v množství do pěti samičích rostlin nově není trestným činem, ale „jen“ přestupkem.

Vyhodnoťme dopady tohoto kroku a pak se zeptejme, zda je třeba se vrátit do původního stavu, udělat další krok daným směrem, nebo zůstat stát.

11. Jaké má podle vás občanské sdružení Konopí je lék poslání a jakou roli hraje v legalizačním procesu u nás?

Dušan Dvořák: Poslání odborné společnosti je na internetu na www.konopijelek.eu. Naší rolí je dopomoci k reálnému prosazení práva, které každému garantuje Ústava ČR. Dále kvalitní osvěta a vzdělávání, výzkum a léčba a také to nejlepší léčivé konopí. Myslím, že až lidé uvidí film Konopné pašije zveřejněný na webu, budou se ptát, jak jim tohle někdo mohl tak dlouho zamlčovat a neseznámil je třeba s tím, co zažívají nemocní lidé léčící se konopím vydaní na milost a nemilost černého trhu.

Tomáš Zábranský: „Konopí je lék“ si verbálně a proklamativně klade vznešené cíle, které bych podepsal obratem, kdyby ve vedení tohoto občanského sdružení bylo méně fatální neznalosti medicíny, práva a politologie a méně samoúčelných exhibic, které tyto deficity mají zakrýt. Pozitivně hodnotím fakt, že se Dušanu Dvořákovi (protože sdružení je ve skutečnosti Dušanovou one man show) před několika lety podařilo k problému legální nedostupnosti konopí a přípravků z něj pro léčbu přitáhnout zvýšenou veřejnou pozornost, která po první vlně z konce století, za níž stál časopis Reflex a jeho reportér Jiří X. Doležal, poněkud ochabovala. Škoda jen, že se Dušan svým chováním připravuje o veškerý kredit a nyní tak činí „poslání“, k němuž se hlásí, medvědí službu.

Za trestuhodné považuji Dvořákovo namlouvání nemocným a jejich blízkým, že když se s ním, resp. se společností „Konopí je lék“, spojí, bude jejich zacházení s konopím legální. To v žádném případě nebude a já chovám silné podezření, že se Dušan snaží z těchto lidí vybudovat jakýsi „živý štít“ ve víře, že když za stejný trestný čin jako on bude obžalováno více lidí, jeho to nějakým způsobem ochrání. Je to od něj naprosto neetické a „Konopí je lék“ je tím zcela zdiskreditováno.

12. Co byste vzkázal uživatelům konopí, ať už nemocným, pro které je konopí lék, nebo rekreačním, pro které je konopí zábavou?

Dušan Dvořák: Že my všichni jsme zodpovědní za své jednání a za svět, ve kterém žijeme. Nejdůležitější je osvěta, šíření pravdivých informací a hájení principů, na kterých je postavena každá občanská společnost, a to i proti voleným zástupcům, pakliže lidem za jejich peníze ztrpčují život. Přijeďte 17. listopadu 2010 do Prahy s květinou v ruce (nejlépe tou z vlastní zahrádky nebo medicboxu) a tím vyjádřete svoji podporu všem nemocným, kteří se chtějí konopím léčit už letos. Vše na www.generalni-stavka.info. Heslo LeLe. Letos legalizujeme.

Tomáš Zábranský: Nemocným: Mluvte se svými poslanci, senátory a dalšími volenými zástupci o problému, kterému čelíte, a mluvte s nimi důrazně a opakovaně. Založte si jednotnou pacientskou organizaci s podporou svých ošetřujících lékařů, nenechte se manipulovat psychopaty a berte se za svá práva na účinnou léčbu sami. Léčte se konopím, pokud to pro sebe považujete po konzultacích s lékařem za vhodné, a budete-li za to stíháni nebo bude-li vám v tom bráněno jinak, medializujte svůj případ co možná nejhlasitěji.

Rekreačním: Maximální opatrnost a střídmost a znalost alespoň těch zákonů této země, které se vás přímo týkají

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!