Aktuální článek
Bolest, opioidy a konopí

Bolest, opioidy a konopí

  • Ačkoli nám to v Česku zatím tak nepřipadá, vyspělý svět – zejména Spojené státy a Kanada – se potýká s drogovou epidemií obrovských rozměrů, která by podle expertů mohla brzy v plné síle zasáhnout i Evropu. Nejde přitom o heroin, crack či další ilegální substance, ale o zcela legální léky na bázi opiátů proti bolestem. Výzkumy a statistiky přitom stále častěji ukazují, že jednou z mála účinných zbraní v boji s touto krizí by mohlo být, světe div se, konopí.

Opioidová krize či epidemie je termín označující extrémní nárůst užívání a zneužívání opioidů – zpočátku se jednalo v naprosté většině o ty na lékařský předpis, v posledních letech ale rychle stoupá i počet uživatelů ilegálních syntetických drog na bázi opiátů.

Co jsou opioidy

Mezi opioidy spadá celá řada středně silných léků proti bolesti, z nichž nejznámější jsou oxykodon (prodávaný pod obchodním názvem OxyContin), hydrokodon (Vicodin) a fentanyl, který je zhruba 75- až 100krát silnější než morfin. Všechny tyto látky mají řadu nebezpečných vedlejších účinků, vysoký závislostní potenciál a epidemie jejich užívání měla podle amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC) jen ve Spojených státech v roce 2016 na svědomí kolem 64 000 životů.

Za zhruba polovinu úmrtí v důsledku předávkování mohly přitom opioidy předepsané lékařem. Samotný fentanyl zabil za rok 2016 více než 20 000 Američanů, což představuje nárůst o více než 540 procent za tři roky. Situace v Kanadě je obdobná (v přepočtu na počet obyvatel), podle Dr. Theresy Tamové z ministerstva zdravotnictví zemřelo na předávkování opioidy v roce 2016 skoro 3 000 Kanaďanů a zatím dostupné statistiky ukazují, že za rok 2017 to bude zřejmě více než 4¨000 obětí. V posledních letech se zprávy o rychle stoupajících počtech úmrtí v důsledku předávkování opioidními léky objevují i ve Velké Británii, Austrálii a dalších vyspělých zemích. I v České republice začínají odborníci a lékaři před tímto fenoménem varovat, k čemuž se ještě vrátíme.

Jak to celé začalo

Po přečtení předchozích řádků si pravděpodobně říkáte, jak je vůbec možné, že tato „léčiva“ prošla složitým procesem kontrol, testů a schvalování jak ze strany jejich výrobců, tak (a to především) ze strany státních úřadů, které za bezpečnost legálních léčiv zodpovídají. A jak je možné, že je lékaři za oceánem tak houfně předepisovali a stále předepisují? Zejména když si vzpomeneme, jak tvrdošíjně tyto úřady a stále i řada zdravotních pracovníků odmítají uznat konopí jako bezpečné léčivo. Odpověď na tuto otázku je stejně jednoduchá jako šokující, jenom se kvůli jejímu zodpovězení budeme muset vrátit o 27 let zpátky v čase.

Blížily se Vánoce roku 1995, když americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový a vysoce účinný lék na bolest – opioid OxyContin. Na americký trh se dostal následující rok a hned svému výrobci, kterým byl farmaceutický gigant Purdue Pharma, vydělal 45 milionů dolarů. V roce 2000 se OxyContinu prodalo jen v Americe za více než 1,1 miliardu dolarů, což představuje nárůst o více než 2 000 procent během pouhých čtyř let. O deset let později zaplatili nemocní za tuto nebezpečnou drogu už přes tři miliardy dolarů.

Ti, kdo budou s účinky konopí spokojeni, se pravděpodobně neuchýlí k nebezpečné opioidní léčbě.

Za pozornost rozhodně stojí skutečnost, že v době, kdy OxyContin vstupoval na trh, byly již dlouho dostupné syntetické opiáty jako hydrokodon (Vicodin) a fentanyl, nicméně nový lék je naprosto převálcoval. Důvody pro to byly v zásadě tři: údajně velmi široké možnosti využití OxyContinu od bolestí zad přes artritidu až po pooperační stavy, výrazně delší doba působení než u obdobných léků (dvanáct hodin, což se později ukázalo jako další marketingová lež) a výrazně „nadstandardní“ vztahy mezi společností Purdue Pharma a tisícovkami amerických lékařů. Z článku zveřejněného v roce 2009 v odborném časopise American Journal of Public Health vyplývá, že „počet obchodních zástupců nabízejících léky Purdue Pharma vzrostl z 318 v roce 1996 na 671 v roce 2000“. V následujícím roce utratila společnost za reklamy a propagaci OxyContinu těžko uvěřitelných 200 milionů dolarů.

Co teď s tím

Nekalým praktikám Purdue Pharma a dalších farmaceutických koncernů bychom mohli věnovat ještě mnoho stránek, ale to není účelem tohoto článku. Jednotlivá severoamerická města, okresy i státy, které byly nejsilnější zasaženy opioidovou epidemií, postupně odhalují propletené sítě tvořené pracovníky velkých farmaceutických firem, lékaři předepisujícími bez skrupulí plné hrsti opioidů komukoli a na jakoukoli bolest a stovky tisíc závislých pacientů, jimž tyto legální léky ničí životy. Zhruba od roku 2005 jsou podávány první žaloby jak ze strany jednotlivců, tak ze strany státních zástupců a celých států – například Missouri dalo letos v červnu k soudu tři farmaceutické koncerny za to, že v případě propagace opioidů vedly „lživou a klamavou kampaň“. A samotná Purdue Pharma musela již v roce 2007 zaplatit státu rekordních 600 milionů dolarů (ve srovnání s příjmy společnosti jde ovšem o kapku v moři) jako pokutu za „podporu korporátní kultury, která záměrně podávala mylné informace za účelem zmást a podvést.“

Že je něco špatně, to už tedy nějakou dobu víme. Jenomže hledání a potrestání viníků nepředstavuje komplexní řešení – to sice může zpomalit další zhoršování současné epidemie, ale nemůže pomoci lidem, kteří jsou na opiátech závislí dnes. Administrativa prezidenta Trumpa přitom stejně jako v mnoha dalších otázkách tápe a nedokáže nabídnout účinné a promyšlené řešení – a když už se jedno přírodní začne v podstatě samo nabízet, raději strčí hlavu do písku. Ano, řeč je o konopí. 

Zelená záchrana

Spolu s tím, jak se opioidová krize prohlubuje, přibývá v posledních letech i výzkumů a oficiálních statistik, které zas a znovu ukazují, že konopí a přípravky z něj představují velmi účinný, netoxický a spolehlivý prostředek jednak k mírnění bolestí všeho druhu, ale také mohou posloužit i při zbavování se závislosti na opioidech. Zřejmě největší organizace sdružující konopné pacienty na světě – Americans for Safe Access (ASA) – ve druhé polovině loňského roku ve spolupráci s předními lékaři a vědci vydala pro vládu zprávu nazvanou „Medical Cannabis as a Tool to Combat Pain and the Opioid Crisis“ (Léčebným konopím proti bolestem a opioidové epidemii). V něm na 65 stranách předkládá vědecky podložené argumenty a závěry více než tří desítek odborných výzkumů společně s návrhy řešení. Tím hlavním je samozřejmě ukončení prohibice na federální úrovni a legalizace léčebného konopí ve všech amerických státech.


Studie na podporu konopí

Mezi hlavní argumenty předkládané v publikaci ASA patří studie, které opakovaně prokazují dvě zásadní věci. Konopí a přípravky z něj jsou jednak efektivním prostředkem při léčbě chronické bolesti, a jednak státy, které legalizovaly konopnou léčbu a možnost zakoupit si toto léčivo ve specializovaných výdejnách, mají výrazně menší problémy s lidmi závislými na opioidech. Pravdivost prvního tvrzení potvrdilo v roce 2017 dokonce i tak renomované těleso, jakým je Národní akademie věd Spojených států ve stati nazvané „Zdravotní účinky konopí a kanabinoidů: Aktuálně dostupné důkazy a doporučení k výzkumu“, kde se dočteme, že „dospělí lidé trpící chronickou bolestí, kteří jsou léčeni konopím nebo kanabinoidy, mají větší šanci na významnou úlevu od symptomů bolesti“ a že „existuje dostatečné množství důkazů na podporu tvrzení, že konopí představuje účinné léčivo pro pacienty s chronickou bolestí.“

Konopí je velmi účinný, netoxický a spolehlivý prostředek k mírnění bolestí všeho druhu a zároveň pomáhá zbavit se závislosti na opioidech.

Druhý argument o nižším počtu závislých na opiátech a menším počtu sebevražd ve státech s legální konopnou léčbou je podložen hned několika výzkumy a oficiálními statistikami z jednotlivých amerických států v posledních letech. Jmenujme například práci zveřejněnou v roce 2014 v odborném časopise JAMA Internal Medicine, kde se mimo jiné dočteme, že „ve státech s legálním léčebným konopím došlo k až 25procentnímu poklesu smrtelných předávkování opioidy.“ Novější studie z loňského února, jejíž závěry najdeme v žurnálu Drug & Alcohol Depedence, zase tvrdí, že „ve státech s povolenou konopnou léčbou došlo k 23procetnímu poklesu počtu hospitalizací v souvislosti se zneužíváním opioidních léčiv nebo závislostí na nich.“

Z dalších výzkumů vyplývá, že k této formě terapie mají přístup pouze dvě procenta Američanů, přičemž celých 93 procent ze všech pacientů s chronickou bolestí tvrdí, že kdyby mohli, zvolí jako léčivo první volby raději konopí než opioidy. Tématu opioidové epidemie a konopí se také pravidelně věnujeme v rubrice IACM (naposledy v Legalizaci č. 41 a 43) a na webu našeho magazínu, kde stačí zadat heslo „opioidy“ a vyjede vám řada článků týkajících se konopí a léků proti bolesti. 

Co nás čeká v České republice

Opioidová krize se zatím dotkla Evropy i České republiky pouze okrajově – alespoň ve srovnání s tragickou situací na druhé straně Atlantiku. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že farmaceutická lobby nebyla při propagaci opioidních léků proti bolesti v Evropě tak agresivní jako v „domovských“ Spojených státech a Kanadě. Určitou roli mohly sehrát i společensko-kulturní rozdíly, kdy Evropané inklinují více k rostlinným léčivům než k syntetickým farmakům. V České republice lze navíc na základě nejnovějšího průzkumu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti prohlásit, že ačkoli oficiální léčebné konopí není prakticky dostupné, kolem půl milionu Čechů užívá na úlevu od různých typů bolesti to „nelegální“, doma vypěstované (celkově se k užití konopí k léčebným účelům za posledních dvanáct měsíců přihlásilo v přepočtu na celou populaci 880 000 obyvatel České republiky, z nichž 53,7 procent uvedlo jako důvod právě bolest). Problematiku zneužívání léků proti bolesti adresovala i výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2016, kterou koncem loňského roku zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Sice u nás po dlouhé době poprvé poklesl počet uživatelů pervitinu, zato ale pozorujeme vzestupný trend u nebezpečných opioidních analgetik jako morfin, fentanyl či buprenorfin.

Vladimír Kmoch z Kliniky adiktologie na Univerzitě Karlově tvrdí, že se čím dál více zneužívají především takzvaná Z-hypnotika (např. zolpidem a zopiklon), u nichž výrobci často uvádějí, že se jedná o mírně rizikové preparáty, ačkoli skutečnost se ukazuje být výrazně odlišná. „Máme případy, kdy pacienti užívají přes 200 tablet denně,“ uvedl Kmoch 4. prosince 2017 pro ČTK. Z toho důvodu by podle něj tato léčiva u nás měla být více regulovaná.

Závěrem

Se sepsáním tohoto článku jsme poměrně dlouho váhali, protože se na první pohled může zdát, že se jedná o vzdálený americký problém, který se nás netýká. Jak ale ukazují nejnovější statistiky Monitorovacího centra pro drogy a názory českých odborníku na závislosti, vážná epidemie může rychle propuknout i v našich luzích a hájích, a proto považujeme za důležité na tuto problematiku upozornit – a také na to, jak s ní lze účinně bojovat pomocí jednoho jediného přírodního léčiva. 

………………………………………………………………………………………………………………

Názor odborníka na léčbu konopím

Philippe Lucas je zástupcem vedoucího oddělení pro pacientský výzkum ve společnosti Tilray, což je kanadský velkoproducent léčebného konopí specializující se i na klinický výzkum terapeutických účinků kanabinoidů. Lucas je také jedním ze zakládajících členů kanadské odnože Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS). V roce 2013 obdržel pamětní medaili královny Alžběty II. za svůj výzkum v oblasti léčby konopím a loni v létě mu byly v odborném časopise Harm Reduction Journal publikovány závěry výzkumu týkajícího se možného využití konopí při řešení opioidové krize. 

Co vás vedlo k provedení této studie?

Ukazuje se, že konopí užívané k léčbě i rekreaci má ve sledovaných vzorcích populace dopad na zneužívání opioidních léků. Ve své práci jsem analyzoval důkazy na podporu tohoto tvrzení a na základě těchto důkazů jsem představil tři momenty, kdy by konopí mohlo pomoci opioidovou epidemii zvrátit.

A těmi jsou?

První je moment prvotní volby – budou-li lékaři nabízet pacientům s chronickými bolestmi jako první konopí a až poté opioidy, pak se ti, kdo budou s účinky konopí spokojeni, k nebezpečné opioidní léčbě pravděpodobně nikdy neuchýlí. Druhý moment nastává, když hrozí zvyšování dávek – to se týká pacientů, kteří opioidní léky proti bolestem již užívají a mají strach, aby neměli potřebu zvyšovat dávky a nevypěstovali si na nich závislost. Výzkumy ukazují, že konopí jako doplňkové léčivo pomáhá u takových pacientů snižovat takzvané bažení po opioidech, čímž je potenciálně chrání před zvyšováním dávek, vznikem závislosti nebo hrozbou předávkování. A poslední šance na pomoc přichází v situaci, kdy si člověk již vypěstoval závislost, kterou si uvědomuje a snaží se s ní za odborné pomoci něco dělat. Podstupuje například suboxonové nebo metadonové substituční terapie, do kterých může být konopí potenciálně zařazeno jako vhodné doplňkové léčivo. 

Zdroje:

Americans for Safe Access: „Medical Cannabis as a Tool to Combat Pain and the Opioid Crisis: A Blueprint for State Policy,“ 2017.

Mravčík, V. a kol.: „Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016,“ Úřad vlády České republiky, 2017.

Zee, A. V.: „The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy,“ American Journal of Public Health,2009.

ceskenoviny.cz
leafly.com
washingtonpost.com
unodc.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!