Aktuální článek
Nový výzkum ukazuje, že magické houbičky fungují jako prevence proti fašismu

Nový výzkum ukazuje, že magické houbičky fungují jako prevence proti fašismu

  • Vědci našli nečekaného spojence v boji proti autoritářství: jsou jimi psilocybinové houby. Vědci z Psychedelické výzkumné skupiny na Královské univerzitě v Londýně zjistili, že psilocybin, účinná látka v lysohlávkách, u lidí zmírňuje sklony k autoritářským postojům, jako třeba fašismu, a zároveň posiluje pocit propojení s přírodou.

Studii vedli Taylor Lyonsová a Robin L. Carhart-Harris. Výsledky naznačují, že léčba psilocybinem může vést k dlouhodobým změnám v myšlení. „Naše poznatky předběžně potvrzují pravděpodobnost toho, že psilocybin může způsobovat dlouhodobé změny v politických názorech a pohledech, v tomto případě také posiluje pocit sounáležitosti s přírodou a snižuje důvěru v autoritářství,“ píší Carhart-Harris a Lyonsová.

Subjekty po užití psilocybinu dlouhodobě vykazovaly pozitivní změny v politických postojích, v tomto případě protiautoritářských, a také se u nich zmírnily příznaky deprese.

Výzkumníci pracovali na základě minulých studií, které měly ukazovat specifika politických názorů a vztah k přírodě uživatelů psychedelických drog. Výzkum, který byl proveden v roce 2017 s 1 487 lidmi, prokázal, že uživatelé LSD a psilocybinových hub dle svých tvrzení rádi tráví čas v přírodě a mají k ní silné citové pouto. Další britská studie z roku 2017, jíž se zúčastnilo 900 lidí, také dokázala, že lidé užívající psychedelika pociťují větší propojení s přírodou a mívají spíše liberální politický postoj. 

Úleva od deprese

Lyonsová a Carhart-Harris se tedy snažili ve své současné a relativně malé studii čítající 14 subjektů zjistit, jestli užívání psilocybinu může u lidí vyvolávat protiautoritářský postoj a pocit sounáležitosti s přírodou. Bylo vybráno 7 lidí se závažnou depresí, kteří byli imunní vůči minulým léčbám. Těm byly perorálně podány dvě dávky psilocybinu a byli porovnáni s ostatními 7 lidmi, kterým psilocybin podán nebyl. Vědci účastníky experimentu otestovali, ještě než výzkum začal, pak týden po experimentu a nakonec o 7–12 měsíců později. Zjistili, že ti, kteří obdrželi dávky psilocybinu, jasně prokazovali vyšší pocit sounáležitosti s přírodou jen týden po experimentu. Tento účinek trval i po 7–12 měsících. Jeden z nich popsal, jak moc se jeho pohled na přírodu změnil. „Dřív jsem měl přírodu rád, nyní se cítím její součástí,“ napsal. „Dříve jsem na ni pohlížel jako na věc, třeba jako na televizi nebo malbu. Ale teď je mi jasné, že mezi námi neexistuje žádný rozdíl a že jsme její součástí.“ 

U uživatelů psilocybinu se zmírnily příznaky deprese.

Tito lidé také dlouhodobě vykazovali změny v politických postojích, v tomto případě protiautoritářských, a také se u nich zmírnily příznaky deprese. Ti, kterým psilocybin podán nebyl, žádné takové změny nevykazovali.

Nepřímý vliv?

Úzký okruh účastníků zapojených do této studie byl zčásti záměrem, aby bylo v silách autorů dospět k nějakým závěrům ohledně příčiny a následků. Nicméně to je samozřejmě i značným omezením celé studie, a tudíž nezbývá než konstatovat, že do budoucna toho zbývá ještě hodně k prozkoumání. Jedním z možných vysvětlení je, že psilocybin snižuje touhu po „autoritativním vůdci“ nepřímo, prostřednictvím úlevy od deprese. Autoři studie tedy zůstávají obezřetní a odmítají dělat ukvapené závěry, jelikož „v tuto chvíli by bylo předčasné tvrdit, že příčinou tohoto jevu je vliv psilocybinu.“

Zdroj: bigthink.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!