Aktuální článek
Mýty a fakta o marihuaně 3

Mýty a fakta o marihuaně 3

  • Volné pokračování seriálu, který přibližuje obecně rozšířené mýty o marihuaně a na základě skutečných údajů a nezkreslených čísel je fakticky vyvrací.

7. Marihuana vede ke zločinu

Mýtus: Užívání marihuany způsobuje zvýšenou agresivitu, její uživatelé se častěji dostávají do fyzických i slovních konfliktů. Dále je u nich častější výskyt majetkové trestné činnosti a nezákonného jednání obecně.

Fakt: Zvýšení agresivity po požití marihuany ani při jejím dlouhodobém užívání nebylo nikdy seriózně potvrzeno. Naopak, byly provedeny studie na relevantním vzorku populace, které neprokázaly příčinnou spojitost mezi užíváním marihuany a počtem fyzických konfliktů, výskytem hádek, ničením cizího majetku nebo jeho zcizováním. Při testech na zvířatech se naopak projevilo malé, ale statisticky významné snížení agresivity. Pokud porovnáme četnost trestného chování u huličů a nehuličů obecně, vyjdou nám samozřejmě vyšší čísla u huličů, ale jenom kvůli tomu, že je trestné samotné hulení.

8. Marihuana způsobuje amotivační syndrom

Mýtus: Každý, kdo užívá marihuanu, se dříve či později změní v zombii, která nemá zájem o nic, kromě samotného hulení a jídla. Uživatelé nemají vůli k žádné aktivitě, ztrácejí ambice, jejich nároky na sebe se snižují až k nule, propadají se do pasivity.

Fakt: Je to jen další nesmyslná propaganda. Lidé propagující tvrdší postihy proti marihuaně na celém světě se snažili několik posledních dekád prokázat existenci tohoto „amotivačního syndromu“. Neuspěli. U lidí, kteří byli beztak úspěšní a/nebo cílevědomí, se na této skutečnosti nic nezměnilo ani po dlouhodobém užívání konopí. Pouze při akutní intoxikaci se dá předpokládat nízká vůle k tvůrčím činnostem, ale ani to neplatí u všech odrůd. Některé umožňují fungovat naplno, nebo i víc. Amotivační syndrom se stal spíše výmluvou těch, kteří nikdy žádnou motivaci neměli. Osobně jsem nikdy neviděl, že by schopný člověk začal hulit a pak se změnil v trosku. Naopak jsem nejednou viděl, jak troska začala hulit a pak to sváděla na trávu. Dokonce, pokud se podíváte na tu část lidí, která pravidelně nosí domů nadprůměrný výdělek, najdete v ní větší podíl huličů, než ve zbytku populace.

9. Marihuana způsobuje duševní poruchy

Mýtus: O marihuaně a duševních poruchách je toho slyšet dost. Marihuana probouzí latentní psychózy. Při dlouhodobém užívání téměř každému přivodí psychózu, uživatelé jsou výrazně bipolární, zmítají se mezi extrémními náladami, často se chovají iracionálně.

Fakt: Marihuana sice může probudit latentní psychózu, ale to může jakýkoliv psychicky silnější zážitek, mnoho běžných situací (sex, hádka, nuda) je v tomto ohledu nebezpečnější. Psychóza se dostavuje pouze dočasně u začínajících uživatelů a i u nich navíc dosti výjimečně, navíc odezní spolu s intoxikací. Bipolárnost je naopak jednou z poruch, kvůli které lidé zahajují samoléčbu konopím, mnoho z nich úspěšně. Dokud ale marihuana nebude legální a lékař vám neporadí přesný postup, nemůžu samoléčbu v takovém případě doporučit. Konopí u zdravého člověka náladovost spíše snižuje.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!