Aktuální článek
Vyvracíme mýty o legalizaci #2: Legalizace povede ke zvýšení počtu dospělých uživatelů a tím bude ohrožovat veřejné zdraví

Vyvracíme mýty o legalizaci #2: Legalizace povede ke zvýšení počtu dospělých uživatelů a tím bude ohrožovat veřejné zdraví

  • S volebním úspěchem Pirátské strany se v médiích rozvířila debata o možných přínosech a negativech legalizace a regulace konopí. Ze strany zastánců prohibice i neinformovaných žurnalistů přitom opakovaně zaznívají dávno vyvrácené nepravdy, které nemají oporu ani v odborných výzkumech z celého světa, ani v oficiálních statistikách států, jež konopí již legalizovaly. Přinášíme vám proto nový devítidílný seriál, v němž vás každé pondělí seznámíme s jedním z nejčastějších argumentů prohibicionistů a uvedeme ho na pravou míru.

MÝTUS #2: LEGALIZACE POVEDE KE ZVÝŠENÍ POČTU DOSPĚLÝCH UŽIVATELŮ A TÍM BUDE OHROŽOVAT VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Nejnovější statistky ze států, které v posledních letech legalizovaly rekreační konopí a vytvořily regulační rámec pro jeho produkci, distribuci a prodej dospělým obyvatelům, ukazují, že počet uživatelů starších osmnácti nebo jednadvaceti let (podle věkového limitu v daném státě) zůstává buď stejný, nebo stoupá  – ovšem nikoli závratně, jak varovali zastánci prohibice, ale pouze mírně. Z hlediska veřejného zdraví je navíc nutné zamyslet se nad tím, zda zvýšení počtu dospělých uživatelů konopí je pro společnost a veřejné zdraví nutně negativním jevem.

Výzkumy z různých oblastí totiž v posledních letech opakovaně prokazují, že vyšší dostupnost konopí jde jednak ruku v ruce s klesající spotřebou zdravotně mnohem škodlivějšího a společensky rizikovějšího alkoholu a též má za následek nižší míru užívání opioidních léků proti bolestem s vysokým závislostním potenciálem, na jejichž předávkování umírají v Severní Americe každoročně desítky tisíc lidí. Lékařské studie v posledních letech dále ukazují, že uživatelé konopí v průměru nemají ve srovnání s neuživateli takové problémy s nadváhou a obezitou, tudíž u nich existuje menší šance, že onemocní cukrovkou a dalšími nemocemi spojenými s nezdravou tělesnou hmotností. Z hlediska veřejného zdraví jsou také zajímavé výsledky výzkumů z loňského roku, podle nichž je u uživatelů konopí s onkologickým onemocněním menší pravděpodobnost, že zemřou při hospitalizaci. Užívání konopí je také dle loňského výzkumu spojené s nižší pravděpodobností onemocnění jater. V neposlední řadě se ukazuje, že státy, kde je konopí dostupné (ať už na předpis, nebo i rekreačně), klesá počet sebevražd, zatímco násilná a majetková trestná činnost buď také klesá, nebo alespoň nestoupá.

Z toho plyne, že ani zvýšení počtu dospělých uživatelů v důsledku legalizace (k němuž navíc podle dostupných statistik dochází jen v malé míře) nemá za důsledek ohrožení veřejného zdraví. Důkazem budiž i to, že v Coloradu, Oregonu a dalších dnes „legálních“ státech existují zákonodárci, kteří návrhy na legalizaci původně nepodporovali, avšak dnes jsou jejími zastánci – nejznámější z nich je nejspíše guvernér Colorada John Hickenlooper. V neposlední řadě zmiňme že, dosud nebyl dokumentován jediný případ úmrtí v důsledku konzumace samotného konopí – neboť smrtelnou dávku v jakékoli formě v podstatě nelze fyziologicky vzato pozřít.


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!