Aktuální článek
PSYCHEDELIE MÍŘÍ DO ČESKA

PSYCHEDELIE MÍŘÍ DO ČESKA

  • Ve dnech 21.–24. června 2018 přivítá Praha přední odborníky, výzkumníky, studenty a další zájemce o psychedelickou tématiku, kteří se sejdou na druhé mezinárodní multidisciplinární konferenci Beyond Psychedelics 2018.

Tři hlavní tematické okruhy se zaměří na současné výzvy, integraci a synergii. „Letošní okruhy reflektují stinné stránky této problematiky, nezbytnou diskuzi o integraci zkušeností i do nebe volající potřebu po synergii, a to jak mezi výzkumníky a psychonauty, tak lékaři a praktikujícími ,medicinemany‘,” říkají organizátoři, kteří plánují věnovat speciální prostor i sestavení manifestu zaměřeného na dobrou praxi. 

Hvězdy psychedelického výzkumu

Na konferenci budou představeny nejnovější poznatky z výzkumu i praxe užívání psychedelických látek (jako jsou psilocybin, mezkalin, LSD, ayahuasca, DMT, iboga, 5-Meo-DMT, MDMA), hovořit se bude o výzvách, rizicích, přínosech, potenciálu, nových technologiích a jejich využití, kontroverzních palčivých otázkách týkajících se postavení psychedelik v naší společnosti i o temných stránkách, které se často zamlčují. Prostor bude dán i filozofickým, antropologickým a sociálním tématům. Sdílet se budou vlastní zkušenosti (nejen ale i) prostřednictvím programu platformy Psymposia (loňské sdílení ke zhlédnutí zde). Návštěvníky čeká i umělecké vyžití a možnost propojit se s mezinárodními organizacemi na jejich stánku. 

Pozvání přijali tahouni psychedelického výzkumu jako Rick Doblin, zakladatel a ředitel MAPS (Multidisciplinární asociace psychedelických studií), Amanda Feildingová, zakladatelka a ředitelka Beckley Foundation, William A. Richards, psycholog a průkopník výzkumu LSD v šedesátých letech a v současnosti výzkumník psilocybinu pod hlavičkou Univerzity Johnse Hopkinse. Dalším vysoce ceněným vědcem, který přijal pozvání, je Torsten Passie, profesor psychiatrie a psychoterapie, jehož klinické studie obohatily vědu v oblastech změněných stavů vědomí, technik dýchání (breathwork), zkoumal i konopí, MDMA, rajský plyn, ketamin a psilocybin. Specializuje se na extatické stavy, závislosti, farmakologii psychedelických látek a psycholytickou terapii. 

Propojuje se a upevňuje komunita, která má globálně stejný záměr: racionální regulaci psychedelik postavenou na dostupných důkazech a rozsáhlých zkušenostech.  

Svou návštěvou nás opět poctí i Friederike Meckelová Fischerová, autorka nedávno přeložené knihy Terapie se substancí, která za sebou má roky praxe psychedelické terapie. Pozvání přijal i investigativní novinář a autor knihy Acid Dreams Martin A. Lee. V současnosti se profesně zaměřuje převážně na CBD, avšak v minulosti se do hloubky zabýval výzkumem LSD, který prováděla CIA. Česko poprvé navštíví i výzkumník Matthew W. Johnson, který se již devatenáct let zabývá akademickým výzkumem psychofarmakologie a závislostí a posledních dvanáct let podává psychedelika pacientům v rámci výzkumu. 

„Naším záměrem je poskytnout příležitost co nejvíce relevantním perspektivám. I proto dostanou prostor nejen výzkumníci prezentující tvrdá data, ale i zkušení uživatelé (psychonauti), kteří mají co říci, pacienti, kteří se díky psychedelikám vyléčili, i méně tradiční přístupy, které je třeba taky zvážit, pakliže chceme dosáhnout komplexního pojetí problematiky,“ dodávají organizátoři. 

Zadáte-li ve vyhledávači spojení psychedelika a filozofie, vyskočí na vás jméno Peter Sjöstedt-H. Jaký oříšek si připraví tentokrát, se dozvíme až z programu. Správné vedení psychedelické ceremonie představí Julian Wayne, který na toto téma nedávno publikoval knihu Getting Higher: The Manual of Psychedelic Ceremony. Z našich končin již potvrdil účast například sociolog Petr Winkler, dále profesor Jiří Horáček, odborník na mozek a změněné stavy vědomí, a také Tomáš Páleníček z Národního ústavu duševního zdraví, vedoucí tamějšího týmu zaměřeného na výzkum psilocybinu. O své znalosti se s námi podělí i průkopník psychedelického výzkumu ze sedmdesátých let Juraj Styk.

Psychedelická konference není jen místem, kde se „sjíždí“ přednášky jedna za druhou. 

Svatojánská smršť

Letošní ročník bude doprovázet takzvaný Prague Psychedelic Week, jehož cílem je zlepšit povědomí o psychedelické kultuře a její rozmanitosti i u těch, kdo se na konferenci nechystají, ale téma je zajímá. Psychedelie jako taková zasahuje do mnoha různých umění, a tak se psychedeličtí příznivci mohou těšit na smršť akcí od workshopů přes audio-vizuální projekce a literární čtení po rituály s rapé a kakaem, doplněné o veřejné přednášky některých z hostů konference. Na neděli 24. 6. je naplánován pouze společenský den, který nabídne bohatý komunitní program zakončený oslavou Svatojánské noci. 

Psychedelická konference není jen místem, kde se „sjíždí“ přednášky jedna za druhou. Je to především místo setkání, nových zážitků, vhledů a poznání. Svoje si najdou jak psychedeličtí „nerdové“, tak úplní bažanti, pro které mohou být atraktivní třeba právě praktické workshopy, filmy a diskuze doprovázející souběžně hlavní program a kteří se zde mohou snáze napojit na mezinárodní výzkum a získat podporu pro svoji vědeckou kariéru. 

Předchozí ročník

Předchozí ročník, který se konal v roce 2016 v Čističce odpadních vod v Bubenči, překvapil svou návštěvností a celkově oslavil úspěch. Na 400 účastníků, povětšinou ze zahraničí, si vyměňovalo vědomosti i zkušenosti, debatovalo o rizicích i potenciálu a ve slunečných dnech posunulo psychedelickou tématiku o krok dále. Ročník 2016 zavdal vzniku Globální psychedelické sítě, uskupení, jež sdružuje psychedelické společnosti celého světa, které se celosvětově snaží „kopat za psychedelika“. Otevřela se debata o umístění třetí fáze výzkumu MDMA-asistované terapie pro posttraumatickou stresovou poruchu do České republiky a s potěšením můžeme konstatovat, že tato debata pokračuje a nejen to, vše nasvědčuje tomu, že konferenci bude předcházet celoevropské setkání výzkumníků zabývajících se MDMA výzkumem.  

Díky předchozí konferenci se celkově propojila a upevnila komunita, která má globálně stejný záměr: racionální regulaci psychedelik postavenou na dostupných důkazech a rozsáhlých zkušenostech. Videa z loňského ročníku jsou k dispozici ke zhlédnutí online i s prezentacemi.

Aktuality o letošní konferenci můžete sledovat také na Facebooku nebo na webových stránkách Beyond Psychedelics

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!