Aktuální článek
Další výzkum potvrzuje, že uvolňování restrikcí kolem konopí nevede ke zvýšení počtu mladistvých uživatelů

Další výzkum potvrzuje, že uvolňování restrikcí kolem konopí nevede ke zvýšení počtu mladistvých uživatelů

  • V poslední době se v mnoha zemích zavedly zákony, které umožňují pacientům s doporučením od lékaře legální léčbu konopím. Oproti pesimistickým očekáváním takové změny dle posledních rozsáhlých průzkumů teenagery k jeho protizákonnému užívání nenabádají.

„Poslední výsledky vyvracejí předsudky ohledně legalizace léčebného konopí – od roku 2014 se pro tento krok rozhodla již spousta států USA, počet nezletilých uživatelů přitom nestoupl,“ potvrzuje nová studie publikovaná v odborném časopise Addiction. Vědci z Kolumbijské univerzity a dalších výzkumných pracovišť se zaměřili na výsledky jedenácti dříve provedených studií. Rozhodli se porovnat vzorek uživatelů konopí mezi mladými lidmi před a po zavedení zákonů, které léčebné konopí legalizovaly, s počtem těchto uživatelů ve státech, kde taková legalizace neproběhla.

Nárůst se zkrátka nekoná

„Dle našich výsledků je argument, že legalizace léčebného konopí nabádá mládež k jeho nelegálnímu užívání, naprosto nepodložený,“ nechala se slyšet Deborah Hasinová, profesorka epidemiologie na lékařské fakultě Kolumbijské univerzity a vedoucí autorka studie v tiskové zprávě. „Naše meta-analýza se zaměřila na jedenáct studií. Zjistili jsme, že k výraznému nárůstu (P < 0,05) počtu mladistvých uživatelů konopí po legalizaci jeho léčebného využití nedošlo, a to ve srovnání se státy, kde žádná forma užívání konopí legální není,“ uvedla Hasinová se svými spoluautory v již zmíněné studii.

Ani po vzniku komerčních trhů s léčivým konopím se počet nezletilých uživatelů dramaticky nezvýšil. 

Přes tato zjištění však Hasinová nevylučuje, že v budoucnosti by na základě dnešního legalizačního trendu k takovému nárůstu dojít mohlo.„Současná situace se samozřejmě může změnit. Výrazný vliv by mohl mít například vznik komerčních trhů s léčebným konopím,“ dodala ke svým výsledkům. „Konopný trh, jehož hodnota dnes vystoupila již na neuvěřitelných 8 miliard dolarů, se má do roku 2025 zvětšit ještě trojnásobně. Konopné trhy tedy rostou závratným tempem. Právě proto se otázky týkající vlivu konopí na zdraví stávají naprosto zásadními.“ 

Zatím se však zdá, že se nemáme čeho bát. Z výše zmíněné rozsáhlé studie vyplývá, že ani po vzniku komerčních trhů s léčivým konopím se počet nezletilých uživatelů dramaticky nezvýšil.„V tuto chvíli jsme došli k závěru, že hypotéza předpokládající negativní vliv legalizace léčby konopím na počet jeho mladistvých uživatelů je neplatná, alespoň co se týká dat získaných ze států, které takové zákony přijaly před rokem 2014,“ uvádí na pravou míru studie.

Zdroj: www.marijuanamoment.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!