Aktuální článek
Vyvracíme mýty o legalizaci #4: Konopí je vstupní branou do světa tvrdých drog

Vyvracíme mýty o legalizaci #4: Konopí je vstupní branou do světa tvrdých drog

  • S volebním úspěchem Pirátské strany se v médiích rozvířila debata o možných přínosech a negativech legalizace a regulace konopí. Ze strany zastánců prohibice i neinformovaných žurnalistů přitom opakovaně zaznívají dávno vyvrácené nepravdy, které nemají oporu ani v odborných výzkumech z celého světa, ani v oficiálních statistikách států, jež konopí již legalizovaly.

Mýtus #4: Konopí je vstupní branou do světa tvrdých drog

Tato oblíbená nepravda je stále velmi populární nejen ve světě, ale i u českých odpůrců legalizace, ačkoli ji v posledních desetiletích vyvrátil nespočet studií a odmítá ji i naprostá většina odborníků na závislosti. Například Dr. Carl Hart, profesor psychologie a psychiatrie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, říká: „Tvrzení, že konopí je takzvaná vstupní droga, zaměňuje příčinu a následek. Ještě horší však je, že nepravdivá tvrzení typu ‚konopí je stejně návykové jako pervitin nebo heroin‘ se dostávají na první stránky novin.“

Pokud lze nějakou látku považovat za vstupní bránu do světa závislostí a tvrdých drog, pak je to jednoznačně alkohol, jak mezi jinými prokázala například studie pracovníků Floridské univerzity a Univerzity A&M v Texasu z roku 2016.
V ní se mimo jiné píše: „Naprostá většina respondentů uvedla, že předtím, než ochutnali tabák nebo konopí, vyzkoušeli alkohol.“ A co víc – z těchto tří substancí byla navíc právě u konopí nejmenší pravděpodobnost, že ho děti vyzkoušejí jako první: konkrétně šlo o 54procentní pravděpodobnost u alkoholu, 32procentní u tabáku a pouze 14procentní u konopí. Autoři dále poznamenávají, že „alkohol byl u dětí nejen první a nejčastější drogou, ale také nejvíce zneužívanou drogou v době, kdy si budovaly závislost.“ 

Dokonce ani oficiální stránky amerického institutu zabývajícího se zneužíváním drog (NIDA), jenž dlouhá léta upozorňoval pouze na negativa konopí, od poslední aktualizace v únoru roku 2018 netvrdí, že tato rostlina je nutně vstupní branou do světa drog: „Většina lidí, kteří užívají konopí, nepřechází na další ‚tvrdé‘ drogy. (…) Je důležité brát v potaz další faktory kromě biologického mechanismu působení drogy, jako například rodinné a společenské prostředí, v němž jedinec vyrůstá.“  
V posledních letech také velmi rychle přibývá výzkumů, které prokazují, že konopí může naopak sloužit jako účinný prostředek pro ty z nás, kdo se chtějí zbavit závislosti na tvrdých drogách s životu nebezpečnými vedlejšími účinky, mezi něž v současnosti patří především alkohol a opioidní léčiva.


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!