Aktuální článek
Vyvracíme mýty o legalizaci #5: Konopí způsobuje schizofrenii

Vyvracíme mýty o legalizaci #5: Konopí způsobuje schizofrenii

  • S volebním úspěchem Pirátské strany se v médiích rozvířila debata o možných přínosech a negativech legalizace a regulace konopí. Ze strany zastánců prohibice i neinformovaných žurnalistů přitom opakovaně zaznívají dávno vyvrácené nepravdy, které nemají oporu ani v odborných výzkumech z celého světa, ani v oficiálních statistikách států, jež konopí již legalizovaly. Přinášíme vám proto nový devítidílný seriál, v němž vás každé pondělí seznámíme s jedním z nejčastějších argumentů prohibicionistů a uvedeme ho na pravou míru.

Mýtus #5: Konopí způsobuje schizofrenii

Je sice prokázaným vědeckým faktem, že konopí, respektive THC může být spouštěčem schizofrenie, nicméně tento vztah byl definitivně prokázán pouze u jedinců s genetickými predispozicemi. U těchto lidí může schizofrenii spustit celá řada podnětů, přičemž v souvislosti s konopím je nutné zmínit, že současná prohibice je nijak nechrání. Oproti tomu ve státech, kde je dnes konopí legální, je mládež coby nejohroženější skupina obyvatel chráněna daleko komplexněji a kvalitněji než tam, kde platí prohibice. Důvodem je to, že tyto státy vynakládají předem určenou část daňových výnosů z legálního prodeje konopí na prevenci a osvětové programy. V těchto preventivních programech se klade důraz na překládání pravdivých informací a věcných varování, mezi něž patří i upozornění na riziko spuštění schizofrenie u predisponovaných jedinců a varování, že konopí nemá být užíváno před dovršením dospělosti. Další výhodou legalizace v tomto ohledu je, že má-li daný jedinec (ať už dospělý či mladistvý) po užití konopí psychické problémy, může se bez obav obrátit na lékaře, zatímco za současného prohibičního stavu se naprostá většina lidí bojí o případných problémech v této souvislosti otevřeně hovořit.

Tvrzení, že konopí způsobuje schizofrenii či další psychiatrické poruchy u jinak zdravých jedinců, bylo opakovaně vědecky vyvráceno (například Harvardovou univerzitou) a ani statistiky z posledních desítek let neukazují na globální nárůst počtu schizofreniků, ačkoli počet uživatelů konopí trvale vzrůstá. Ani ve státech, které během posledních dvaceti let legalizovaly konopí pro léčebné či rekreační využití, nebyl nikde vypozorován statisticky významnější nárůst počtu schizofreniků nebo osob s vážnými psychiatrickými poruchami.


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!