Aktuální článek
Jak svědomí a Hippokratova přísaha donutily lékaře propagovat léčebné využití konopí

Jak svědomí a Hippokratova přísaha donutily lékaře propagovat léčebné využití konopí

  • Kanadský lékař Michael Verbora studoval na lékařské fakultě šest let, ale za celou tu dobu bylo studiu konopí vyhrazeno pouhých 30 minut. Nyní je coby primář kliniky, jenž pacientům předepisuje mimo jiné i léčebné konopí, zaskočen tím, že se od konce jeho studií nic nezměnilo a nabídka vzdělávacích programů na lékařských fakultách je v oblasti léčebného využití této rostliny stále velmi omezená.

„Učili jsme se, že je to pouhá návyková látka, která způsobuje úzkost a závislost,“ pověděl mladý primář Leafly. „A tím to asi končí. V psychiatrii se učí o škodlivosti užívání konopí a o tom, jak tato rostlina negativně působí na psychické zdraví člověka.“

Konopné kliniky

Po dokončení studia na Torontské univerzitě v roce 2013 se Michael Verbora dozvěděl o farmaceutické společnosti Canabo Medical, která vlastní řetězec klinik, jež pacientům předepisují konopí na doporučení jejich obvodního lékaře.  

Většina mediků je ohromena tím, co vidí, a nestačí se divit, proč se tyto věci neučí v rámci studia.  

Bylo to jeho první setkání s konopím v medicínské oblasti a ze zvědavosti se zapsal na odbornou praxi do torontské nemocnice spadající právě pod tuto společnost. Zde Verbora prošel školením pod vedením zkušeného doktora, díky kterému mu došlo, že v jeho lékařském vzdělání jsou značné mezery, co se týče kanabinoidů a endokanabinoidního systému člověka. 

Přijetí neznámého

První pacient, na jehož léčbě se mladý lékař podílel, byl šestiletý chlapec, kterému lékaři předepsali asi deset různých farmaceutik na neutišitelné záchvaty. Avšak ani jeden lék nedokázal chlapci pomoci – až konopí. Rodiče malého pacienta byli ohromeni výsledky léčby konopným extraktem s vysokým obsahem CBD, o kterém do té chvíle Verbora nikdy v životě neslyšel, díky níž se podařilo snížit frekvenci záchvatů ze sta měsíčně na pouhý jeden. „Rodiče byli nadšení z toho, že jejich syn konečně chodí, mluví a může se poprvé ve svém životě učit novým věcem,“ popisuje zlomový moment ve své praxi mladý lékař. „Byl jsem naprosto v šoku, navíc když mi za léta studií o léčivých účincích konopí nikdo nic neřekl.“

Čím více času strávil Verbora na konopné klinice, tím více případů o pozitivních účincích na zdravotní stav pacientů slyšel. Rozhodl se proto načerpat od svých mentorů v práci, ze svědectví pacientů na internetu a z odborných studií co nejvíce informací. Krátce nato dostal nabídku v nemocnici pracovat na plný úvazek, takže mohl začít sám konopí předepisovat. V současnosti působí jako primář jedné z klinik společnosti Canabo Medical v Torontu. Po několika letech oboru Verbora cítí, že nastal čas podělit se o své znalosti a zkušenosti s dalšími lékaři. 

Rodiče malého pacienta byli ohromeni výsledky léčby konopným extraktem s vysokým obsahem CBD, díky níž se podařilo snížit frekvenci záchvatů ze sta měsíčně na pouhý jeden.

„Je důležité, aby tato rostlina byla lékařskou obcí přijata jako léčivo a aby se objektivně pracovalo s fakty a výsledky odborných studií, které máme k dispozici. Dále je důležité uvědomovat si, že úspěšné léčené případy nejsou náhodné, ale opakující se důkazy pozitivních účinků konopí.“ 

Stigma v akademické obci

Nad Verborovým zápalem pro terapeutické využívání konopí ale ne všichni lékaři a odborníci jásají. Když například oslovil kanadské lékařské fakulty, nesetkal se s jakýmkoli zájmem o informace, o které se chtěl podělit. „Vypadá to, že zatím nemají zájem podívat se na věc z lékařského úhlu pohledu,“ myslí si. „V podstatě mi řekli, že o této oblasti medicíny se praktikanti ani studenti učit nesmějí. Údajně chtějí zavést diskuzi na určité aspekty této problematiky, ale o přidání konopné léčby do současného vzdělávacího programu zájem neměli.“

Zástupci univerzit Verborovi sdělili, že by jej rádi uvítali, kdyby učil o svých zkušenostech s praktickým lékařstvím, ale nesouhlasili s tím, aby učil o konopí z pohledu své práce na soukromé konopné klinice. To mu připadalo zvláštní vzhledem k tomu, jaký zájem o informace na toto téma je, navíc v době, kdy se Kanada blíží k legalizaci i rekreačního konopí. Za poslední dva roky na kliniku, kde pracuje, přišli z vlastního zájmu na tři desítky studentů medicíny, protože chtěli vidět lékaře a pacienty při práci s konopím a více se dozvědět o jeho možném terapeutickém využití.

„Většina mediků, kteří sem chodí, jsou tím, co vidí, opravdu ohromeni a nestačí se divit, proč se tyto věci neučí v rámci studia. Místo toho musejí ve vlastním volném čase absolvovat tyto ‚skryté kurzy‘,“ upozorňuje Verbora. „V praxi existují jak doktoři, kteří si výhody konopí uvědomují, tak studenti, kteří mají zájem se o něm učit, přesto se zdá, že akademická obec stále není připravená poskytnout toto vzdělání studentům ani fakultám.“ Jako všude ve světě jsou medici před začátkem studií povinni složit Hippokratovu přísahu, kterou se zavazují k následujícímu: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.“  

Každý pacient je jiný a podle toho se na něj také musíte dívat a přijít na to, co je pro něj nejlepší. Taková je budoucnost medicíny a konopí do ní přesně zapadá.

Podle Michaela Verbory přísaha nejen dovoluje, ba dokonce nakazuje, aby se veřejně diskutovalo o potenciálu konopí, hlavně o extraktech z této rostliny s vysokým obsahem CBD, který byl nedávno Světovou zdravotnickou organizací zařazen mezi bezpečné substance. „Dle přísahy má jít o vyvarování se čemukoli, co by bylo ke škodě pacienta, přičemž kritici konopné léčby v tomto případě neustále upozorňují na údajný nedostatek důkazů,“ vysvětluje primář konopné kliniky. „Úkolem lékařů nicméně není provádět studie a výzkumy, ale pomáhat pacientům. A proto konopí předepisuji. Minimálně u CBD jsem si ověřil, že žádné vedlejší účinky v podstatě nemá a je velmi nepravděpodobné, že by mohlo pacientům nějak uškodit. 

Stigma v lékařské obci

Skepse vůči terapeutickému potenciálu konopí se táhne i za hranice lékařských fakult. Verbora tvrdí, že se cítí být svými kolegy odstrčen na druhou kolej. Již několik konferencí, na nichž přednášel, byly přerušeny doktory, kteří jeho osobu i jím předkládané informace, napadají. „Je náročné a frustrující čelit vlastním kolegům, kteří mě nejen neposlouchají, ale také odmítají vzít v potaz ony údaje, jež prezentuji,“ stěžuje si Verbora. „Chci se podělit o ty nejzajímavější případy a o informace, jež jsem objevil v odborných publikacích, ale mé prezentace bývají často přerušovaný poznámkami a dotazy kolegů, kteří mají v této oblasti předem jasno a jen neustále opakují zaběhnutá klišé a nepravdy.“

Lékaři v Kanadě musí každoročně získat minimálně 50 kreditů za účast na informativních konferencích. Verborovým prezentacím byly však akademické kredity různými organizacemi spadajícími do lékařské obce odepřeny. Na konferenci s názvem Academic Pain Day sdělili Verborovi představitelé Společnosti kanadských praktických lékařů (CCPF), že jeho prezentace byla zaujatá, i když že prezentoval výsledky meta-analýzy významné a renomované výzkumné organizace. „Chtěli po mně, abych se ve svých prezentacích zaměřil na škodlivé účinky konopí, nikoli léčivé, což je dle mého názoru neobjektivní,“ tvrdí Verbora. „Takže dokud své prezentace nezměním, nebudou za ně moci lékaři, kteří na ně přijdou, získat kredity.“ Zástupci CCPF na žádost Leafly o komentář neodpověděli. 

Buldočí vůle

Lékař Michael Verbora je nadále odhodlaný prezentovat dostupné důkazy spolu s pravdivými případy vlastních pacientů a také podporovat další výzkumy v této oblasti. Uznává přitom, že výsledky některých studií mohou být do značné míry nejednoznačné.

V praxi existují jak doktoři, kteří si výhody konopí uvědomují, tak studenti, kteří mají zájem se o něm učit, přesto se zdá, že akademická obec stále není připravená poskytnout toto vzdělání studentům ani fakultám.

 

„Konopí je dosti individuální a jeho účinky se mohou výrazně lišit člověk od člověka, ale lidstvo ho užívá již tisíce let, proto nemůžeme všechna ta pozorování a případy jen tak zamést pod koberec,“ myslí si. „Máme důkazy, sice možná ne stokrát ověřené, ale to je jen naše vlastní chyba. Rozhodně ale nelze říci, že neexistují žádné důkazy ani výzkumy prokazující léčebný potenciál konopí na určité stavy a nemoci.“

Těžké začátky

Verbora se obává, že s příchodem legalizace i rekreačního konopí nastanou problémy. Odvolává se přitom na některé americké státy, kde již legalizace proběhla, a má na mysli hlavně na trh s tzv. edibles (konopí poživatiny), kterých zejména nezkušení uživatelé často zkonzumují příliš a pak mají problémy s množstvím THC ve svém těle. „Počítám s tím, že se toho chytnou média,“ myslí si lékař. Na druhou stranu očekává i změny k lepšímu například v tom, že lidé si budou vybírat jako svou rekreační drogu konopí místo jiných a mnohem škodlivějších látek, mezi které patří i legální alkohol, tabáku či smrtelně nebezpečné léky na bázi opiátu (tématu opioidní krize a konopí se obšírně věnujeme v Legalizaci č. 45 – pozn. překladatele). „Bude zajímavé sledovat, jak se vyvinou dlouhodobé statistiky,“ upozorňuje Verbora. „Jistě se bude hovořit o negativních aspektech, ale já si myslím, že převládat budou ta pozitiva.  

Máme důkazy, sice možná ne stokrát ověřené, ale to je jen naše vlastní chyba.

Podle Verborových očekávání bude komplexní legalizace, na kterou se Kanada chystá na konci letošního léta, krokem kupředu i pro celou lékařskou obec.  Věří, že to povede k rozvoji dalšího výzkumu a rozvoji přesně dávkovatelných a měřitelných léčiv z konopí, což umožní „farmaceutikalizaci“ konopných produktů, jelikož lékaři budou moci určovat přesné dávky stejně jako u jiných léků. „Věřím, že během několika málo let bude potřeba mnohem více lékařů specializovaných na oblast,“ předpovídá mladý primář. V uplynulých deseti letech často slýchal o tzv. péči zaměřené na pacienta, kdy pacienti o své léčbě diskutují s doktory a společně rozhodují o směru, jakým se při léčbě vydat. Tento přístup by v případě zvažování konopné terapie mohl sehrát klíčovou roli. „Když pacient sedí před vámi, není to ten samý pacient z výzkumné studie, kterou financovala farmaceutická společnost,“ upozorňuje. „Každý pacient je jiný a podle toho se na něj také musíte dívat a přijít na to, co je pro něj nejlepší. Taková je budoucnost medicíny a konopí do ní přesně zapadá.“

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!