Aktuální článek
Odkazujeme

Odkazujeme

  • Odkazujeme na magazíny o konopí

Cannabis Kultusz – Maďarsko

Cannabis Kultusz je zatím jediný tištěný časopis alternativního životního stylu v Maďarsku a významnou část svého obsahu samozřejmě věnuje také konopné kultuře a s jejím sociálním, politickým i právním souvislostem. Na článcích spolupracují redaktoři z několika nevládních i komerčních organizací. Politika periodika je postavena na jednoduchém předpokladu, že více než polovina mladých lidí v Maďarsku v nějaké formě marihuanu vyzkouší. Jak sami v editorialu uvádí, největší nezodpovědnost je tuto skutečnost ignorovat. Prostřednictvím autentického informačního zdroje se snaží přispět k obecnému povědomí a změnám místní protidrogové legislativy. Dvouměsíčník vychází celobarevný na kvalitním papíře a reflektuje konopné dění ve všech jeho podobách doma i v zahraničí. Našince vzhledem k jazykové bariéře potěší zejména zdařilá grafická úprava, plná atraktivních foto ilustrací.

www.ckmagazin.info

Caňamo – Španělsko

Hned letmý pohled na téměř dvousetstránkový magazín španělské provenience napoví, jaká porce informací se čtenáři dostane do rukou. Ačkoliv může výsledný dojem hned zprvu pokazit přehršel inzerce, i tak vám prolétnout aktuální zprávy z celého světa zabere dostatek času a bezbolestně se dočkáte dalšího vydání. Základní tematický pilíř je – jak jinak – pěstování konopí a vyčerpávající informace o dostupných odrůdách. Časopis věnuje velký prostor také legislativním otázkám a současné protidrogové politice. Nezapomíná na témata kultury, historie ani vyložené lahůdky, jakými jsou například články o souvislostech konopí s lidským kanibalismem. Humorné komiksy nebo soutěže o věcné ceny jsou samozřejmostí. Canamo vychází na dostatečně odolném lesklém papíře s pevnou lakovou titulkou, je určen výhradně pro dospělé a čtenář ho pořídí za necelých pět euro.

www.cannabismagazine.es

Grow! – Německo

Barvami překypující magazín s příznačným názvem Grow vychází u našich západních sousedů. S pověstnou německou důsledností neopomíjí žádný z aspektů konopné subkultury a čtenář se tak na sto stranách setká kromě standardních témat, která ke konopnému časopisu neodmyslitelně patří, také s lifestylovými rozhovory s osobnostmi pop music, reportážemi z koncertů či tematicky zaměřených výstav výtvarného umění. Redakce pravidelně zařazuje také příspěvky z cest po celém světě a ani v reflexi přístupu politiků k drogové problematice se neomezuje čistě na zemi svého původu. Nechybí oblast lékařství, zemědělství, architektury, potravinářství a farmakologie.

www.grow.de

THC – Argentina

THC je první časopis konopné kultury v daleké Argentině a zároveň hlavní alternativní masové médium v Latinské Americe. Specializuje se na sociálně kulturní fenomény, související s marihuanou, a komplexně rozebírá příbuzné disciplíny. Zvláštní důraz klade především na opatření harm reduction, vlastní pěstování nebo spravedlivou a efektivní drogovou politiku. Redakce má velice blízko k modelům založeným na vztahu člověka s přírodou, respektování lidských práv, sociální rozmanitosti a životního prostředí. Každý měsíc vydává na 35 tisíc výtisků. Obsahuje sekce zprávy, politika, společnost, humor, kultura a mnoho dalších. Kromě periodika samotného má tým THC na svědomí také obdobu našeho Million Marihuana March, který pořádá v neuvěřitelných 21 argentinských městech; v minulém roce se jejich pochodů účastnilo na 40 tisíc demonstrantů.  Aktivně také navrhuje zákony, vytváří politické debaty a pořádá panelové diskuse.  Cílem časopisu THC je šířit osvětu, naučit jednotlivce chránit svá občanská práva, nekupovat marihuanu na černém trhu a ponořit se do krásného umění vlastního pěstování.  No řekněte sami, nepřipomíná vám to něco? THC se stoprocentně řadí mezi nejzdařilejší konopná periodika na světě. Legalizace jednoznačně doporučuje! 

www.revistathc.com

Treating Yourself – Kanada

Jak už název napovídá, kanadské periodikum s podtitulem Medical Marihuana se věnuje konopné oblasti především z pohledu léčitelství a medicíny. Na bezmála sto stránkách reflektuje nové poznatky výzkumu potenciálu léčebného konopí a jejich uvedení do praxe. Je přehledně členěný do mnoha rubrik, ve kterých kromě ryze odborné části nezapomíná ani na sociální a kulturní rozsah. Čtenář se tak setká se širokým spektrem rozhovorů, profilů i reportáží ze společenských akcí a veletrhů, které s konopím jako takovým přímo souvisí. Časopis je protkán příspěvky pacientů, kteří konopí pravidelně užívají, specializovanými poradnami i návody na správné a efektivní pěstování. Pro odlehčení redakce zařazuje kreslené příběhy s ironickým vyústěním nebo zdánlivě nesouvisející články o životním stylu svých odběratelů. Existence magazínu je silně podmíněna podporou sponzorů a tolerancí úřadů, čemuž i napovídá nezvykle rozsáhlý disclaimer. Redakce organizuje také vlastní konopný veletrh, který se odehrává koncem jara ve známém Metro Toronto Convention Centre.  

www.treatingyourself.com

High Times – USA

High Times se sídlem v New Yorku je měsíčník, založený již v roce 1974. Publikace je určena všem zastáncům legalizace marihuany a v současnosti se jedná o největší světové periodikum tohoto typu. Globální prestiž potvrzuje i bývalé složení redakce, ve kterém nejlépe rezonují jména jako Andy Warhol, Charles Bukowski či William S. Burroughs.  Magazín obsahuje všechny náležitosti, které by měl globální časopis takového rozměru mít. V roce 2008 High Times zahájil také digitální vydávání časopisu, a kromě toho organizuje nejprestižnější světovou soutěž v pěstování konopí, známou pod názvem High Times Cannabis Cup. Jeden výtisk nebo přístup k verzi ve formátu PDF vyjde na necelých pět amerických dolarů.

hightimes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!