Aktuální článek
Kauza Sv. Leopold: III. díl

Kauza Sv. Leopold: III. díl

  • O bezprecedentním soudním procesu s pěstitelem technického konopí z Jesenicka jsme poprvé psali již před šesti měsíci v Legalizaci č. 42. V té době jsme tak nějak doufali, že zdravý rozum brzy zvítězí a Okresní soud v Ostravě smete vachrlaté obvinění ze stolu. Podle dosavadního vývoje to však vypadá, že tento zcela zbytečný proces jen tak neskončí.

 V minulém vydání magazínu jsme o kauze Leopolda Svatého nepsali z důvodu dalšího odročení hlavního líčení, a tak si nyní pro osvěžení paměti stručně zopakujeme nejdůležitější události týkající se celého případu. 

Ostravě konopí nevoní

V době, kdy čtete tyto řádky, uplynul již více než rok a osm měsíců od chvíle, kdy byl na druhém ročníku ostravského konopného veletrhu Konopex 6. května 2016 zadržen pan Svatý a jeho pytel se zhruba čtyřmi kilogramy odrůdy technického konopí Carmagnola. V rámci následného laboratorního měření obsahu THC bylo policejními pracovníky zjištěno, že toto konopí údajně překračuje legální limit o 0,3 procenta (celkový obsah v zabaveném rostlinném materiálu tak měl být 0,6 procenta THC).  

Konopí s tak nízkým obsahem THC nemůže mít psychoaktivní účinky, a tudíž ho nelze „toxikomanicky“ využít.

Advokát pana Svatého Adam Biňovec opakovaně upozorňoval na nesrovnalosti v metodice a postupech při samotném měření (detailně se jim věnujeme v předchozích dvou dílech této kauzy) stejně jako na nemožnost využít konopí s tak nízkým obsahem THC k navození „rauše“. I přes další argumenty poukazující na to, že v tomto případě trestní stíhání nedává žádný smysl (podle obhájce nelze mimo jiné prokázat „konkrétní zavinění obviněného“), bylo na začátku října 2016 oficiálně zahájeno. Následná žádost advokáta o předběžné projednání byla zamítnuta a první stání Okresního soudu v Ostravě se tak konalo až 31. května loňského roku – více než rok od zadržení Leopolda Svatého na výše zmiňovaném veletrhu. Druhé stání pak proběhlo 23. srpna, přičemž o průběhu obou si můžete přečíst v prvním a druhém díle této kauzy (Legalizace č. 42 a 43). 

Nekonečné odklady

Na konci druhého stání oznámila paní soudkyně, že kvůli vyslýchání dalších svědků případ znovu odkládá, a to na 27. září 2017. Nicméně v den třetího stání se pan Svatý jeho obhájce po příchodu do soudní síně dozvídají, že jednání se znovu odkládá, protože jeden ze svědků se na poslední chvíli omluvil. Advokát tak jel zcela zbytečně z Prahy do Ostravy a zpět, zatímco pan Svatý se projel „pouze“ sto dvacet kilometrů z Jeseníku a sto dvacet zpátky. Frustrace všech zúčastněných na straně obviněného sílí a o rychlém konci celého procesu se začíná hovořit pouze s ironickým tónem v hlase. 

Konečně se 9. listopadu opět scházíme v budově Okresního soudu v Ostravě-Porubě, kam se dostavují i dva svědci, kvůli nimž byla předchozí líčení odročena – majitelka společnosti N. MUDr. Iva P., pro kterou pan Svatý pracoval a která byla faktickým vlastníkem zabaveného technického konopí, a jeden z policistů, jenž na Konopexu zasahoval a technické konopí zabavoval. Výslechu majitelky společnosti se zde věnovat nebudeme, jelikož nechceme plýtvat drahocenným časem čtenářovým. Důvodem pro to je skutečnost, že paní soudkyně se velmi podrobně vyptávala na fungování společnosti, pracovní úkony jednotlivých zaměstnanců a způsoby skladování a nakládání s úrodou, což jsou sice zajímavé věci z hlediska podnikání v tomto oboru, ale pro daný případ jsou dle našeho skromného názoru v jádru irelevantní.  

Odbíhání od tématu

Chvílemi se nezaujatému pozorovateli dokonce z otázek nesouvisejících s případem mohlo zdát, že paní soudkyně sama hodlá rozjet byznys s technickým konopím, a proto se snaží zjistit, jak přesně se balí, zpracovává a skladuje technické konopí. Je škoda, že se soud od začátku nezajímá více o to, jak je možné, že policisté zabavili čtyři kilogramy konopí, ale v laboratorním měření se píše pouze o dvou kilogramech. Dále je škoda, že soudkyni zjevně moc nezajímají ty opravdu podstatné názory odborníků na pěstování technického konopí, kteří upozorňují, že k tak zanedbatelnému zvýšení obsahu THC v rostlinách může dojít vlivem počasí, nikoli z vůle pěstitele (tyto odborníky zatím soud vůbec nepředvolal, ačkoli je obhajoba navrhovala). 

A především je škoda, že soud hned na začátku nevzal v potaz skutečnost, že konopí s tak nízkým obsahem THC nemůže mít psychoaktivní účinky, a tudíž nedává smysl, aby  byl pan Svatý souzen za držení většího množství zakázaných drog. Tvrzení o nemožnosti navodit změněný stav vědomí pomocí takového konopí navíc v obsáhlém jedenáctistránkovém posudku (speciálně vypracovaném k tomuto případu – viz Legalizace č. 43) podpořil jeden z nejuznávanějších světových odborníků na drogy a závislosti MUDr. Tomáš Zábranský.

Z hlediska obvinění je podstatné především to, jak probíhalo měření THC v zabaveném konopí.

Místo toho se od prvního líčení a výslechu prvních svědků naprostá většina otázek soudkyně točí kolem majetkových a osobních vztahů ve společnosti, která vlastnila inkriminovaný pytel technického konopí. Výslech majitelky společnosti byl jen dalším hodinu trvajícím plácáním se ve stejné louži. Podstata celého případu přitom leží zcela jinde – nejde o to, jaká společnost inkriminovaný pytel se čtyřmi kilogramy Carmagnoly vlastnila nebo vlastní, ani o to, kdo konopí do tohoto pytle dal a jakým způsobem to zapsal ve skladu na druhé straně republiky. Z hlediska obvinění pana Svatého je podstatné především to, jak probíhalo měření THC v zabaveném konopí a jaké je konkrétní zavinění obviněného, pokud bychom uznali, že měření proběhlo v pořádku a obsah THC byl opravdu 0,6 procenta. Kdo by se v tomto případě mohl stát „obětí“ tohoto konopí a pana Svatého, když je jako droga prakticky nepoužitelné? 

Odpověď na tyto i další palčivé otázky nám soudkyně Okresního soudu v Ostravě dá snad ještě v tomto desetiletí – další stání mělo sice proběhnout krátce po uzávěrce tohoto vydání (19. ledna), ale z dosavadního průběhu lze předpokládat, že nejspíše nepůjde o poslední dějství této výpravné tragikomedie. 

 ………………………………………..………………………………………..

Nejen Svatý je bit za minimální obsah THC

Předvánoční náladu chtěla všem lidem dobré vůle vylepšit policie na Jindřichohradecku, když se 19. prosince na internetových stránkách www.policie.cz pochlubila dalším významným zářezem ve válce proti konopí a jeho uživatelům. Konkrétně šlo o zadržení šestatřicetileté ženy, která „od přesně nezjištěné doby do dne 28. července 2017 neoprávněně pěstovala na pozemku u domu v obci na Jindřichohradecku, pro svoji potřebu, celkem deset rostlin konopí“. Na základě laboratorních zkoušek bylo následně zjištěno, že „koncentrace účinné látky rostliny konopí delta-9-THC byla 1,27 %, tj. 555 mg účinné látky delta-9-THC v předloženém materiálu“ (což je i v součtu daleko „menší než malé“ množství této látky). Nebohá žena dle informací por. Mgr. Bc. Hany Millerové za tento hrozivý čin stane před soudem, neboť „svým jednáním naplnila znaky přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku“. 

 ………………………………………..………………………………………..

Pomáhám a chráním

Druhým svědkem předvolaným na listopadové přelíčení byl jeden ze dvou policistů, kteří panu Svatému zabavili technické konopí na Konopexu. Z dvacetiminutového výslechu vyplynulo mimo jiné to, že policisté se rozhodli podrobit orientačnímu testu na THC právě toto konopí a nikoli vzorky od ostatních vystavujících z důvodu, že inkriminovaný pytel „byl otevřený a nebyl označený samolepkami, ale byl na něm pouze nějaký nápis“. Pan Svatý policistům ukazoval certifikáty, ale ty byly podle vyslýchaného policisty v angličtině, což je zřejmě pro ostravské strážce zákona nepřekonatelná bariéra, a tak se rozhodli pro jistotu přistoupit k orientačnímu testu. Ten ukázal na přítomnost THC, nicméně jak následně upozornil obhájce, testery používané českou policií k těmto účelům neměří množství tetrahydrokanabinolu, ale pouze jeho přítomnost či nepřítomnost v rostlinné hmotě. Bylo tedy jasné, že prakticky jakékoli technické konopí vystavované na Konopexu a jakémkoli jiném veletrhu by na tento test mělo reagovat pozitivně. Státní zástupkyně však odmítla nechat zjistit, jaké je minimální množství THC detekovatelné těmito policejními testery. 

Zdroj: policie.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!