Aktuální článek
Nejslavnější jízda na kole – LSD letos slaví 75 let

Nejslavnější jízda na kole – LSD letos slaví 75 let

  • Den 19. dubna vešel do historie v roce 1943, kdy si švýcarský chemik Albert Hofmann jako první člověk na světe záměrně aplikoval LSD a pocítil jeho silné psychedelické účinky. Možná jste slyšeli příběh o jeho následné jízdě na kole plné fantastických výjevů, proto je tento den známý jako Bicycle day. Jak se později ukáže, tato látka nemá jen schopnost umožnit „vidět svět jinak“, ale nabízí také velké uplatnění v terapii i dalších oblastech života.

Chtěli bychom tento den oslavit  a proto Vás Beyond Psychedelics, Magazín Legalizace a Česká psychedelická společnost zvou dne 19. dubna do Továrny. Tuto oslavu zahájíme symbolickou jízdou na kole, navážeme odpoledním sympoziem o psychedelikách, diskuzí s aktivními účastníky psychedelického výzkumu v 60.letech, sdílením vlastních zážitků na LSD a následnou afterparty v klubu Cross a Centrále.
Jaká je filozofie tohoto “svátku” a proč bychom ho měli slavit zrovna v České republice?

Nezapomenutelná jízda

Píše se rok 1938 a Albert Hofmann v laboratořích Sandozu syntetizuje pětadvacátý derivát sloučeniny kyseliny lysergové LSD-25. Po několika pokusech na potkanech, které nevzbudily mezi vědci a lékaři zájem, se LSD-25 stalo na pět let opuštěným dítětem. Intuice Alberta Hofmanna byla natolik silná, že se o pět let později rozhodl syntetizovat LSD-25 znovu. 16. dubna 1943 se ve své laboratoři omylem dotkl konečkem prstu roztoku diethylamidu kyseliny lysergové: „Když jsem zavřel oči,“…“ocitl jsem se ve stavu podobnému snění, projevujícím se nepřetržitým tokem představ fantastických výjevů, zobrazujících se s neobyčejnou intenzitou a projevujících se kaleidoskopickou hrou barev.“ Účinky za dvě hodiny odezněly, ale Dr. Hofmanna podnítily k dalšímu pokusu.

Dne 19.4.1943 Dr. Hofmann cíleně požil velkou dávku LSD 250 μg a do hodiny se dostavily závratě, vizuální deformace a touha se smát. Nebyl schopný odcestovat sám domů a požádal laboratorního technika o doprovod. Tento „trip“ absolvovali na kole. „Vše, co jsem viděl kolísalo a bylo pokrouceno, jako když se díváte do křivého zrcadla. Ačkoliv mi můj asistent později říkal, že jsme jeli vcelku rychle, měl jsem pocit, že se nemohu pohnout z místa.“ Albert Hofmann si prožil rozpad ega a pocit smrti. Tento den se do dějin později zapíše jako Bicycle day – první záměrný psychedelický “výlet” pomocí LSD.

Mezi pokusné subjekty prvních psychedelických výzkumů nepatřili jen zdraví lidé, ale i osoby trpící schizofrenií.

Jak se později ukáže, LSD nemá jen schopnost umožnit „vidět svět jinak“, ale má potenciál být katalyzátorem psychoterapie, vyvolávat mystický zážitek, vzdělávat odborníky na duševní zdraví a mnohem více. V 60. letech se roztok diethylamidu kyseliny lysergové začal široce zkoumat a využívat v psychiatrii. Podával se pacientům s hlubokým traumatem, umírajícím pacientům a k navození tzv. „modelové psychózy“, tedy k pochopení povahy psychotických onemocnění pomocí jejích napodobení. Dr. Hofmann zprávu o svém objevu a zážitku rozšířil mezi vědce, ovšem chvíli bojoval s pochybnostmi akademické obce. Proč? Do té doby neexistovala látka, která by měla na lidskou psychiku tak silné účinky ve množství jen několik miliontin gramu. Zkusili a uvěřili. Započaly pokusy se zvířaty, avšak chyběla výpověď zkoumaných subjektů, pochopitelně.

Dalším “pokusným králíčkem” už byl člověk. Doktor Werner A. Stoll prováděl pozorování účinků LSD na psychiatrické klinice Curyšské univerzity. To, co bychom dnes považovali za zajímavé nebo spíše kontroverzní je, že mezi pokusné subjekty nepatřili jen zdraví lidé, ale i osoby trpící schizofrenií. Dnes je použití psychedelik za současného výskytu psychotického onemocnění (byť i v rodinné anamnéze) tabu.

Krycí jméno – Delysid

Firma Sandoz začala roztok diethylamidu kyseliny lysergové distribuovat pod obchodním názvem Delysid mezi lékaře a výzkumníky. V jakých případech by vám pravděpodobně Delysid podali? Pro použití při analytické psychoterapii, k uvolnění potlačených představ a k vyvolání mentální relaxace, částečně při úzkostných stavech a akutních neurózách, vyřešení cyklických egocentrických problémů, oživení vzpomínek nebo traumat.

LSD se stalo pomocnou látkou při psychoterapeutické léčbě a bylo ceněno zejména pro schopnost krátit délku psychoterapie. Michael Vančura na přednášce Psychedelika s nohama na zemi v roce 2016 prezentoval, že: “Psychedelika jsou katalyzátory psychoterapie. V rozšířeném stavu vědomí se člověku vyjeví skryté obsahy, které klasická psychoterapie objevuje i měsíce.”

Všechny tyto jmenované faktory daly za vznik psycholytické terapii. Čeho byste se dočkali na takovém sezení? Zhruba 50-600 mikrogramů LSD s týdenní frekvencí po dobu 15-90 týdnů. Pro představu běžný “papír”, tedy dávka, kterou dnes běžně seženete na ilegálním trhu, je většinou napuštěn 60-200 mikrogramy. Podobné množství mělo podpořit terapeutické mechanismy známé z psychoanalytické psychoterapie.Další formou využití LSD v terapii byl psychedelický přístup, kterým se u nás zabýval především světoznámý profesor Stanislav Grof. Dávky zde byly významně vyšší (až do 1500 mikrogramů) a jejich cílem bylo vyvolat mystickou zkušenost, tento přístup byl podle profesora Grofa nejúčinnější.

Bývalé Československo se několik let poté stalo vedle Švýcarska jedinou další zemí, která oficiálně vyráběla a vyvážela do celého východního bloku své vlastní synteticky čisté LSD pod obchodní značkou Lysergamid. I díky tomu se stalo jedním z hlavních center psychedelického výzkumu, tisíce lidí u nás tehdy prošlo touto zkušeností. Existuje mnoho osobností, kteří svůj trip mohou sdílet i dnes. Některé budete moci brzy vidět na 75. narozeninách LSD a jednou nich je Jiřina Šiklová, renomovaná socioložka, která se objevila v dokumentu LSD made in ČSSR, kde některé ze svých zkušeností sdílí, známý adiktolog Kamil Kalina či již zmiňovaný klinický psycholog Michael Vančura.

LSD pro všechny?

Od bílých plášťů se LSD vcelku rychle dostalo na černý trh, do rukou široké veřejnosti a stalo se velmi populární rekreační drogou. Někdy bylo LSD prostřednictvím médií příliš glorifikováno a prezentováno jako všelék. Timothy Learymu bylo vyčítáno, že propagoval jeho afrodiziakální účinky, čímž zvedl atraktivitu “acidu” u mladistvých. Zůstává otázkou, zda můžeme Timovi, který je považován za apoštola psychedelické renesance, přišít podíl viny za zákaz LSD, anebo zda se stává terčem pranýřování neprávem.

“Psychedelika jsou katalyzátory psychoterapie. V rozšířeném stavu vědomí se člověku vyjeví skryté obsahy, které klasická psychoterapie objevuje i měsíce.” – Michael Vančura

Málem bych zapomněla na často proklamované politické důvody zákazu LSD. Ty jsou provázané hnutím hippies a válkou ve Vietnamu. “Make love, not war!” vnímali politici jako rozladěné struny ve válečném orchestru. Také se spekuluje nad tím, že vláda nenašla patřičné využití látky v armádě a neexistovaly tedy dále důvody pro jeho legalitu.

Ať je příčina zákazu jakákoliv, faktem zůstává, že toto šíření se pojilo i s nezodpovědným užíváním, např. kvůli ponechání dobrovolníka v experimentu samotného (což je dnes nemyslitelné), výskytem tzv. bad tripů, intoxikací způsobující stavy paniky a dezorientace vedoucí k traumatické zkušenosti, někdy i s vyústěním v nehodu nebo kriminální čin. Tato tristní fakta vedla v roce 1965 k zastavení výroby a distribuce výroby Delysidu. Zajímavé je, že u nás v Československu jsme LSD vyráběli nejdéle ze všech zemí, až do roku 1974. Důvodem bylo nejspíše to, že u nás nebyly reportovány prakticky žádné případy zneužití LSD – látka a její užívání bylo pod přísnou státní kontrolou, ale zároveň široce dostupné.

Acid léčí

V 60. letech probíhaly rozsáhlé výzkumy terapeutického potenciálu LSD po celém světě včetně bývalého ČSSR. I dnes je mnoho osobnosti psychedelického výzkumu předvědčena o nenahraditelnosti psychedelik v psychoterapii. Nejedná se však o zázračnou formuli, která změní člověk do morku kostí a pomůže od všech útrap. Je třeba vzít na vědomí, že nesprávné a nezodpovědné užití LSD může způsobit řadu potíží. Kontrolované užití se nicméně ukazuje jako poměrně bezpečné a stále více vědců a lékařů uznává jeho léčebný potenciál v terapii duševních onemocnění. Mohl by to být důvod pro navrácení LSD do rukou odborníků?

Jako bývalá ČSSR jsme se zasloužili o prokázání jedinečných schopností LSD a i dnes stojí Česká republika v čele psychedelické renesance, předevšm díky výzkumníkům z Národního ústavu duševního zdraví, jako je prof. Jiří Horáček a dr. Petr Winkler. Oba se připojí k odpolednímu sympoziu oslav 75. narozenin LSD a promluví o své aktuální práci. Přidejte se k nám v cyklojízdě, po které bude následovat série přednášek, diskuze pamětníků a sdílení LSD historek. Pokračovat se bude volnou zábavou na afterparty v Klubu Centrála a v Cross Clubu. Udělejme letos 19. dubna výjimečnějším! Oslavme společně 75. narozeniny LSD!

Autorka článku je aktivní členkou České psychedelické společnosti a Beyond Psychedelics.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!