Aktuální článek
Otevřený dopis Rickovi Simpsonovi od předního německého lékaře se specializací na léčbu konopím

Otevřený dopis Rickovi Simpsonovi od předního německého lékaře se specializací na léčbu konopím

  • Drahý Ricku, co se týká léčby rakoviny konopím, jste pravděpodobně jedna z nejznámějších celebrit. Dnes vás zná snad každý, kdo se rozhodl konopnou léčbu podstoupit. Mnoho zoufalých pacientů s rakovinou a dalšími závažnými nemocemi vám a vašim radám naprosto věří.

To, že jste si své zodpovědnosti vědom, jasně uvádíte i ve své knize Rick Simpson Oil – Nature’s Answer for Cancer: „Myslím, že každý, kdo si získá důvěru široké veřejnosti, by si měl být vědom, že všichni budou pozorně sledovat každý jeho krok. Nyní jsem se do této pozice dostal i já.“ Poslední dobou mám ale pocit, že se na tuto skutečnost příliš neohlížíte, a doufám, že se v budoucnosti vzhledem k současné situaci zachováte lépe. 

Hippokratova přísaha

Plně s vámi souhlasím v tom, co píšete dále: „Jak už jsem řekl mnohokrát, naší posvátnou povinností je dohlížet nad blahem a zdravím lidské společnosti. Lékaři by měli začít dodržovat Hippokratovu přísahu v plném rozsahu a vlády by konečně měly pracovat pro dobro lidu. Toto je jediná cesta, kterou se v budoucnosti můžeme vydat. Pokud ji budeme přehlížet, zánik lidstva je téměř nevyhnutelný.“ Dále pokračujete: „Mým cílem je jednoduše předat pravdu všem lidem, kterým budu moct. Tak rozsáhlou společenskou změnu dokážeme odstartovat jen společně.“ 

Mnoho důkazů nasvědčuje tomu, že THC a CBD fungují při léčbě různých druhů rakoviny mnohem lépe ve vzájemné kombinaci než samostatně.

Musím ale namítnout, že spoustu zásadních faktů ignorujete. Informace, které pak podáváte lidem, jsou zavádějící. Otevřeně sice přiznáváte, že „nejste lékař“ a ani „pro tuto profesi nemáte kvalifikaci“, ale přitom si troufáte dávat přehnané sliby ohledně léčivých účinků konopí – pro svá tvrzení však nemáte podložené vědecké důkazy. Moji kritiku by sice někdo mohl vnímat jako přehnanou, mám k ní ale následující objektivní důvody:

Nedostatek vědomostí

Přímo uvádíte: „Dekarboxylace probíhá, když se molekuly v oleji při zahřívání přesunou do delta-9 pozice. Ve změněném stavu pak mají silnější léčivé účinky.“ Ve skutečnosti má ale sloučenina strukturu delta-9-THC již před dekarboxylací. Odpovídající dvojná vazba v molekule THC se při tomto procesu tedy vůbec nezmění. Při dekarboxylaci se pouze odstraní oxid uhličitý. Při zmíněné reakci se kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA) přirozeně obsažená v rostlině mění na fenolické THC, které stojí za většinou účinků delta-9-THC. Na vašich stránkách dále pacientům doporučujete přidávat konopí v rostlinné formě do jídla z důvodu obsahu rostlinných bílkovin, které dle vás obsahují látky, co mohou pomáhat proti rakovině. Ve skutečnosti ale takové účinky nemají rostlinné bílkoviny, ale fytochemikálie, jako jsou například flavonoidy.

Mylné domněnky

Ve své knize tvrdíte: „Myslím, že pacienti by měli konopný výtažek užívat tak blízko místu výskytu nádoru, jak jen to je možné. Pacienti s onemocněním střev by tedy měli užívat především čípky, zatímco pokud je problém v krku či žaludku, vhodnější je užívat výtažek přímo ústně.“ Pravdou ale je, že i v případech rakoviny žaludku se kanabinoidy k nádoru dostávají přes krevní systém. Když už jste se o této problematice rozhodl veřejně vyjadřovat, měl byste svoje argumenty opírat o ověřené vědecké závěry a nepřekládat veřejnosti své často nepodložené domněnky.

Záměna množství a koncentrace

Dále se dočteme, že „konopná tinktura nemůže být kvůli obsahu alkoholu nikdy silnější než čistý výtažek. Pacient sice může užívat výtažek ředěný alkoholem, ale takový lék rozhodně není tím nejlepším řešením už ze své vlastní podstaty.“ Ve skutečnosti ale může mít konopný výtažek ředěný alkoholem s obsahem 5 % THC při ústím užívání naprosto totožný účinek jako čistý konopný výtažek s obsahem 50 % THC. Účinek totiž nezávisí na koncentraci, ale na celkovém množství užité látky. Účinnost při ústním užívání funguje na principu přímé úměry – jeden mililitr výtažku s 50 % THC obsahuje stejně této látky jako 10 mililitrů  výtažku s 5% obsahem THC – v obou dávkách totiž najdeme identické množství 500 miligramů THC. Koncentrace hraje určitou roli jen u zevního (na kůži) užití léčivé látky.

Chybějící data

Jedním z dalších tvrzení je, že „přibližně jeden z deseti pacientů úspěšně vyléčených za pomoci konopí je ochotný o svých zkušenostech s touto rostlinou mluvit otevřeně. Většina pacientů o účincích konopí mlčí – proto jsou mé snahy o podporu legalizace víceméně marné. Kvůli pasivitě vyléčených pacientů denně umírá spousta lidí.“ 

Neváháte tvrdit, že lidem může pomoci jen konopný výtažek. Tak odvážná tvrzení přitom nemáte podložená dostatkem důkazů.

Dále uvádíte: „Od roku 2003 jsem konopné výtažky podal přibližně 5 000 lidem s mnoha různými zdravotními problémy. Mnoho z nich trpělo závažnými nemocemi, jež by jinak vyžadovaly zásadní lékařské zákroky, ale díky výtažkům jsem je dokázal vyléčit či jejich stav alespoň stabilizovat.“ Dle vašich slov si tedy stěžujete, že pouze jeden z deseti pacientů je ochotný reflektovat průběh či případný úspěch konopné léčby. Navíc si stěžujete, že se vám často sami neozvou, přesto ale neochvějně tvrdíte, že všem vašim pacientům, a to i těm s rakovinou, konopí výrazně pomohlo. Pro vaše závěry ohledně léčivých účinků vašich výtažků ale ve skutečnosti máte absurdně málo důkazů. Uvědomujete si, že lékaři rozlišují mezi 100 až 1000 druhů rakoviny? 

Přehlížení ostatních kanabinoidů 

V knize se také píše: „Na vnitřní užívání za účelem léčby závažných onemocnění doporučuji jen ty nejčistší a nejsilnější výtažky. Takový výtažek by měl obsahovat 80 až 90 % THC a měl by mít zároveň velmi silné tišící i euforické účinky. Čím kvalitnější výtažek je, tím lepší jsou jeho léčivé účinky.“ Protirakovinné účinky ale nemá jenom THC, ale i další kanabinoidy – například CBD (kanabidiol). Někteří vědci se dokonce domnívají, že při léčbě určitých nádorů by CBD mohlo hrát mnohem významnější roli než THC. Mnoho důkazů také nasvědčuje tomu, že THC a CBD fungují mnohem lépe ve vzájemné kombinaci než samostatně. 

Takové závěry alespoň vyplývají z výzkumu léčby určitých typů rakoviny. Někteří pacienti na THC navíc nemají příliš vysokou snášenlivost. Tito lidé tak nemohou jeho vysoké dávky, které ve své knize doporučujete, vůbec užívat. Právě pro ně jsou další kanabinoidy nadějí. Pacienti s nízkou tolerancí na THC mohou například jednoduše přejít na intenzivní CBD terapii. 

S vaší teorií jste ale přišel před patnácti lety, kdy se o CBD ještě skoro nikdo nezajímal. Vědci, kteří se podílejí na výzkumu léčby konopím, si jsou i dnes vědomi, že od komplexního pochopení celého vesmíru kanabinoidů a dalších obsahových látek jsme stále na míle daleko. Protože je tento vědecký obor relativně mladý, musíme neustále sledovat výsledky posledních výzkumů – jen tak můžeme našim pacientům zajistit kvalitní pomoc. 

Odrazování od ověřených léčebných metod

V knize dále píšete: „Mnoho pacientů ke mně bohužel přišlo již těžce poškozených zdravotnickým systémem, který neváhá používat tak kruté metody, jako je chemoterapie, ozařovaní atd. Tyto takzvané léčebné metody mohou zdraví pacientů poškodit trvale – mezi těmi, co za mnou přišli, jsou na tom pacienti po chemoterapiích nejhůře. Ale nezoufejte, i přesto, že vám lékaři už ublížili, mohou vám výtažky stále v 70 až 80 procentech případů pomoci.“ Na tento problém ve vašich tvrzeních bych chtěl doopravdy upozornit. Všem pacientům s rakovinou doslova doporučujete ukončit lékaři uznávané terapie na základě argumentu, že radiace a chemoterapie lidem ubližuje. 

Někteří pacienti nemají příliš vysokou snášenlivost na THC. Tito lidé nemohou tak vysoké dávky, které ve své knize doporučujete, vůbec užívat.

Následně neváháte tvrdit, že lidem může pomoci jen konopný výtažek. Tak odvážná tvrzení přitom nemáte podložená dostatkem důkazů. Neznáte ani míru úspěšnosti vašich léčebných metod – schází vám totiž dostatek zpětné vazby od vašich pacientů. Úspěšnost běžných léčebných metod přitom známe. Například v Německu se každý rok podaří vyléčit 280 000 pacientů z 500 000 nově diagnostikovaných. Úspěšnost tradiční léčby se tedy pohybuje kolem 55 procent. V osmdesátých letech byla mnohem nižší – tehdy rakovině podlehlo kolem dvou třetin pacientů. Jak si tedy můžete být svým tvrzením, že tolik pacientů umírá zbytečně, tak jistý, pokud ani nedokážete doložit míru úspěšnosti konopné léčby. Na druhou stranu úspěšnost tradičních metod léčby rakoviny prokazatelně stoupá – jak se proti nim tedy můžete tak snadno ohrazovat?

Zkuste se zamyslet nad tím, kolik pacientů mohlo nad rakovinou zvítězit, kdyby kanabinoidní léčbu kombinovali s klasickými chemoterapiemi a nespoléhali pouze na konopí? Rozhodně na vás nechci útočit za to, že byste mylně vykládal poznatky z chemie, fyziologie a lékařství. Netvrdím, že každý musí rozumět všem detailům z těchto oblastí. Tady ale jde o otázku života a smrti – právě proto vás chci veřejně upozornit, že se svým vlivem nakládáte nezodpovědně. Svým přístupem tak jdete proti svým vlastním principům. Musíme si uvědomit, že tady jde především o zdraví pacientů, kteří čekají, až jim nabídneme pomocnou ruku. Tito lidé mají plné právo na nejkvalitnější ověřené rady, jaké jim jen dokážeme nabídnout. Pokud jde o léčbu těžce nemocných lidí, nemůžete vyrukovat pouze s dobrými úmysly a skálopevným přesvědčením. Věřím, že kdybyste svá tvrzení upravil, mohl byste si důvěru svých zastánců získat zpět. Osobně věřím, že konopí a kanabinoidní léčba mohou hrát v budoucnosti léčby rakoviny významnou roli. Proto bychom se na výzkum jejich účinků měli zaměřit s veškerou pečlivostí! 

Váš Franjo Grotenhermen

Zdroj: www.marijuana.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!