Aktuální článek
Hledání nového přístupu při reformě protikonopných zákonů

Hledání nového přístupu při reformě protikonopných zákonů

  • Tom Chivers z britské univerzity King’s College nedávno publikoval novou průlomovou studii o potenci konopí, ve které si nebere servítky: „Spousta konopných aktivistů tvrdí, že přístup vlády ke konopí je naprosto pomýlený. To ale zdaleka není pravda. Vláda se v otázce konopí vůbec nemýlí – ona ji totiž naprosto ignoruje. Ohledně konopí nemá žádné ucelené cíle, přístup, a dokonce ani nechystá žádné smysluplné změny v zákonech.“

S jeho tvrzením nelze než souhlasit. Postoj vlády ke konopí odráží například nedávná zmatená reakce na kampaň, která vycházela z případu šestiletého Alfieho Dingleyho, jenž zoufale potřebuje léčivé konopí. Britské ministerstvo vnitra totiž místo smysluplného vyjádření raději chodí kolem horké kaše. Již více než pětadvacet let přitom víme, že všude ve světě je k dostání stále silnější konopí.  

Slabší konopí? Nemáme!

Aktuální studie potence konopí ve Velké Británii provedená Davidem J. Potterem a jeho vědeckým týmem dokazuje, že v poslední době lze slabší konopnou pryskyřici (ve formě hašiše) sehnat jen velmi těžko. V roce 2005 tvořil hašiš 43 % obratu na černém trhu, zatímco v roce 2008 už to bylo jen 14 % (a v Londýně dokonce jen 1 %). Průměrná koncentrace THC v konopné pryskyřici se zároveň zvýšila ze 4 % na 6 %. Dle Dr. Marty di Fortiové, která na univerzitě King’s College pracuje v klinickém výzkumu na katedře sociálního inženýrství a vývojové psychologie, se v běžně dostupném konopí mezi roky 2005 a 2008 podstatně snížil obsah CBD. Poměr THC a CBD proto dnes již zdaleka není 1:1, jak tomu bývalo dříve, ale často dosahuje až 3:1. 

Zatímco některé studie podporují tvrzení, že konopí může vyvolat schizofrenii, jiné naopak poukazují na možnost, že lidé se sklony k této duševní nemoci pouze užívají konopí mnohem častěji 

Výskyt silnějšího konopí samozřejmě není nutné dramatizovat, musíme si ale uvědomit, že se rozhodně nechceme vrátit do dob, kdy politická propaganda prohlašovala konopí za nejrychlejší cestu k šílenství. Článek na serveru Voltface.me nazvaný Street Lottery (Pouliční loterie) se loni zabýval tím, jak se dostupnost silnějšího konopí promítá ve zvýšeném počtu hospitalizovaných jedinců pod vlivem kanabinoidů.

  • V poslední dekádě se počet Britů léčených z tohoto důvodu zvýšil o 64 %. Podíl pacientů, kteří museli kvůli konopí vyhledat lékaře, tvoří 26 % všech případů spojených s drogami.
  • Jen v letech 2015 a 2016 muselo celkem 1 606 Britů nastoupit psychiatrickou léčbu kvůli psychickým problémům spojeným s užíváním konopí. Jejich počet vzrostl od roku 2014 a 2015 o 22 %, od let 2006 a 2007 se pak více než zdvojnásobil.

Letos se chystá informační kampaň Cannabis in the UK – je totiž zřejmé, že veřejnost si je vědoma souvislosti mezi potencí konopí a jeho dopadem na duševní zdraví. Jakákoliv další debata o konopné reformě se tedy nemůže vyhnout řešení vlivu potence konopí na duševní zdraví uživatelů konopí. Palčivá je především otázka, jak vlastně reagujeme na různé dávky THC, konkrétně v souvislosti s podezřením, že by tato látka mohla spouštět psychózy. 

Ošemetné téma pro mnoho zastánců konopí

Souvislost mezi užíváním konopí a výskytem vážných psychických problémů je velmi složitá a stále v tom panuje spousta nejasností. Zatímco některé studie podporují tvrzení, že konopí může vyvolat schizofrenii, jiné naopak poukazují na možnost, že lidé se sklony k této duševní nemoci pouze užívají konopí mnohem častěji.

Výskyt silnějšího konopí samozřejmě není nutné dramatizovat, musíme si ale uvědomit, že se rozhodně nechceme vrátit do dob, kdy politická propaganda prohlašovala konopí za nejrychlejší cestu k šílenství. 

 Dr. di Fortiová například stojí za názorem, že každodenní užívání konopí s vysokým obsahem THC a nízkým obsahem CBD, například odrůd označovaných jako skunk, rozvoji psychotických poruch napomáhat může. Jiní akademici, například kanadská výzkumnice Rebecca Haines-Saahová, naopak tvrdí, že vědci poukazující na tuto možnou spojitost se pouze snaží zastrašovat veřejnost, protože jsou principiálně proti legalizaci: „Nedokážu si pomoct, ale mám pocit, že celá ta dnešní panika ohledně konopí s příliš vysokou potencí není tak úplně založená na vědecky ověřených důkazech. Myslím si, že spíše odráží to, jak stigmatizujeme lidi s psychickými onemocněními a jak lidi s těmito problémy často viníme za to, že si za svou nemoc můžou sami,“ uvádí se na Twitteru Rebeccy Haines-Saahové.

Někteří zastánci konopí, například organizace Leap UK, jsou názoru, že za zvýšení potence konopí může ve skutečnosti jeho tvrdá prohibice. „Historicky prohibice vždy vedla k tomu, že se potence zakázané látky na černém trhu začala zesilovat. Například ve Spojených státech tímto procesem při prohibici prošla whisky. U konopné prohibice se zase jedná o speciálně vyšlechtěné odrůdy, například typu skunk,“ uvádí se na Twitteru organizace Leap UK.

Černý trh se mění

Zastánci legalizace už celé roky staví svůj odpor vůči současným zákonům na základě argumentu, že kriminalizace konopí je založená na nespravedlivé kriminalizaci mladých lidí a diskriminaci menšin, jejichž příslušníci jsou pod záminkou hledání drog často policií šacováni na ulicích. Prokonopní aktivisté však v posledních letech v Británii zaznamenali značné úspěchy. Například v Durhamu zvládli úspěšně vyjednat změny v místním přístupu policie ke konopí dle zásad přístupu zvaného „harm reduction“, který má za cíl držení konopí dekriminalizovat a snížit tak negativní dopad drog na společnost.

Historicky prohibice vždy vedla k tomu, že se potence zakázané látky na černém trhu začala zesilovat. 

Dle dat analytické společnosti zaměřené na zdravotnictví NHS Digital se celkové množství konopí zadrženého policií v poslední sobě snížilo o 61 %. V Británii od minulého roku celkový objem zadrženého konopí klesl z 30 493 kilogramů na 11 861 kilogramů a počet akutních intoxikací klesl o 19 %. Sara Thorntonová, která stojí v čele britské policie, se vyjádřila, že policisté se přestali zabývat malými pěstírnami, protože ty v jádru celého problému nestojí. Bývalý velitel policejního okrsku Thames Valley sdělil deníku Daily Mail, že když v loňském roce policie objevila malou domácí pěstírnu konopí, většinou tuto skutečnost pouze zapsala do záznamů a takové překročení zákona dále neřešila.

Ticho po pěšině

Cílem konopné reformy nesmí být pouhá dekriminalizace této látky. Například co se týká tvrdých drog, existuje také řada přesvědčivých argumentů pro jejich dekriminalizaci – úspěšné výsledky takové strategie ukazuje například současná situace v Portugalsku. V případě konopí je ale nutné ho nejen dekriminalizovat, ale zcela legalizovat, aby uživatelé věděli, co užívají a jakým odrůdám a přípravkům se naopak raději vyhnout. Na nedávno vydané studii je snad nejzajímavější zaryté mlčení britského ministerstva zdravotnictví ohledně jejích výsledků – přitom v dnešní době je duševní zdraví naprosto zásadním tématem. Takové ticho po pěšině jen poukazuje na nedostatky našeho současného přístupu k drogám. Samozřejmě je jasné, že ministerstvo není jediné, kdo mlčí – toto téma je tabuizované celospolečensky.

Dnešní panika ohledně přílišné potence konopí není založená na vědecky ověřených důkazech a spíše odráží to, jak stigmatizujeme lidi s psychickými onemocněními. 

Nová kampaň je tedy pro mnohé organizace příležitostí vyniknout a prolomit ledy mezi aktivisty a úzkostlivou veřejností. Mezi opozičními tábory těch, kdo konopí odsuzují jako drogu, a těch, kdo ho slepě vychvalují, existuje spousta prostoru pro zlatou střední cestu, která by mohla přinést opravdovou reformu našeho přístupu ke konopí, založenou na zodpovědnosti, ověřených datech a dostupnosti pouze pro dospělé. Nejprve ale musíme přesně určit, jak by onen vysněný systém regulace měl fungovat v praxi. Potřebujeme praktický model kontrolovaného trhu s konopím, jenž by zaručil dostatek dodavatelů, kteří by dokázali problém s jednotvárností trhu (zmíněný ve studii provedené na King’s College) vyřešit. Předzvěstí nadcházejících změn jsou první konopné kluby, které se ve Velké Británii i dalších státech začaly v poslední době objevovat.

Někteří aktivisté již začali bezmyšlenkovitě výsledky zmíněné studie o rostoucí potenci THC v konopí na černém trhu shazovat jako zavádějící bludy. Mnohem lepší by bylo výsledky studie z King’s College jednoduše přijmout za platné. Jen tak se nebudou moci stát zbraněmi v rukách jejich odpůrců, ale podněty vedoucími k možnému konstruktivnímu dialogu – a právě tudy vede cesta k legalizaci.

Zdroj: volteface.me

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!