Aktuální článek
Přednášky nejen o konopí na Million Marihuana March v Praze

Přednášky nejen o konopí na Million Marihuana March v Praze

  • Jako každý rok pro vás spolek Legalizace.cz i letos připravil zajímavé přednášky nejen o konopí, které si můžete vyslechnout po skončení průvodu demonstrace MMM 2018 na ostrově Štvanice. Níže naleznete kompletní program i s představením jednotlivých hostů.

Všechny přednášky se uskuteční v okodomu na konci ostrova Štvanice, 5. května 2018 po skončení průvodu demonstrace Million Marihuana March. 

14:30 – 15:15 | Konopí v naturoterapii – Gabriela Tuatti 

Jakou roli hraje konopí v přírodním léčitelství, jak ho můžeme kombinovat s ostatními léčivkami a jaké neduhy může pomoci zmírňovat? V přednášce si vyslechnete řadu praktických rad a budete mít prostor zeptat se na cokoliv, co vás zajímá ohledně domácí výroby léčivých mastí a mýdel.

BIO

Gabriela Tuatti je bylinkářka a naturoterapeutka, učí domácí výrobu mastí, mýdel, kosmetiky, aktivně se věnuje fytoterapii pro ženy, zejména léčbě endometriózy přírodní cestou. Organizuje ženské kruhy i léčení.

15:30 – 17:00 | Diskuze s politiky o legalizaci konopí

Co pro legalizaci znamená nedávný úspěch Pirátské strany ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR? Co se od té doby stalo směrem ke změně konopné drogové politiky? Jak máme v plánu zajistit skutečnou dostupnost konopí nemocným a omezit černý trh? Na tyto a další otázky se budeme na letošním happeningu v rámci Million Marihuana March 2018 vyptávat politiků, kteří přislíbili účast v otevřené diskuzi. Přijďte se zeptat s námi! Debatu moderuje předseda spolku Legalizace.cz, Robert Veverk


17:00 – 17:30 | Pacienti vs. stát: Případ Martina Kafková – Zdeněk Majzlík

Autor popíše cestu, kterou se svou rodinou musel projít, když se snažil buď legalizovat možnost samopěstování konopí pro svou těžce nemocnou dceru, nebo alespoň dosáhnout toho, aby bylo léčebné konopí dceři propláceno Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Projdete s ním strastiplnou cestu od prvních kontaktů s politiky a státními úředníky před sedmi lety až po první vítězný soudní spor před Správním soudem, který proběhl 26. září letošního roku v Praze. Také se dozvíte, kdo má zřejmě největší podíl viny na současném tristním stavu této problematiky v České republice.

BIO

Dříve odpůrce drog. Dnes starostlivý otec nemocné dcery, která potřebuje konopí na zmírnění příznaků roztroušené sklerózy. Kvůli špatné konopné legislativě se z něj stal pěstitel, aktivista, jenž bojuje za legalizaci konopí k léčebným účelům, ale nejen k nim. Je přesvědčený o tom, že svobodný, dospělý a svéprávný člověk má právo se sám rozhodnout, jestli chce kouřit tabák, hulit konopí nebo pít alkohol v jakékoliv formě.


17:30 – 18:15 | Výzkum LSD v ČSSR – Rita Kočárová

Historie zkoumání psychedelik je bohatá a plná pokusů a chyb. Taky bývalé Československo (ČSSR) bylo jedním z hlavních center psychedelického výzkumu v 60. letech. Jedním z důvodů byla pravděpodobně skutečnost, že ČSSR byla vedle Švýcarska jedinou zemí, která vyráběla a exportovala do celého světa vlastní synteticky čistý diethylamid kyseliny lysergové (LSD); jeho výroba s výzkumným a terapeutickým využitím trvala až do roku 1974. Období legální výroby LSD bylo „zlatou érou“ psychedelického výzkumu. Podle dostupných studií v 60. letech se psychedelika ukázala jako účinná při poruchách neurotického spektra, depresích, úzkostech, fóbiích, či u psychóz a poruchy osobnosti. Ještě zajímavější než různé terapeutické indikace jsou poznatky z hlediska léčebného protokolu. Psychedelika byla podávána doslova kde komu a v různých kontextech, jako jsou skupinové terapie nebo „víkendové psycholytické kliniky“ a mnoho dalších. Ještě důležitější ale je, že tato diskuse přináší na světlo palčivé téma etických otázek a zodpovědnosti výzkumníků psychedelik. Na základě historických a současných dat a zkušeností se podíváme na skutečná rizika psychedelik. Dále bude diskutována otázka role výzkumu ve vztahu společnosti a psychoaktivních látek. Klíčový význam studia historie bude předložen, protože mnoho již bylo uděláno. Dnes nezačínáme na zelené louce a máme tak možnost se poučit ze získaných poznatků a neopakovat ty stejné chyby.

BIO

Mgr. Rita Kočárová je výzkumným pracovníkem v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve výzkumném programu Sociální psychiatrie, PhD student klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, frekventant výcviků Gestalt a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, výkonná ředitelka Beyond Psychedelics – multidisciplinárního globální konference o psychedelikách.

18:15 – 19:00 | Drogový aktivismus v praxi – Eva Césarová

Během procesu vytváření základů, které podpírají naši společnost, jsme učinili mnoho přešlapů. Jedním z nich je i vznik neregulovaného černého trhu s psychotropními látkami. Jak ukazují četné vědecké studie, Ilegalita těchto látek nevede ke snížení jejich užívání, nýbrž k podpoře kriminalizaci lidí, kteří se rozhodli se sebou nakládat jinak, než jim předepisuje stát a ke zvýšení zdravotních rizik pro ně samé i pro společnost jako celek. Nesmyslná prohibiční politika způsobuje mnohá úskalí a paradoxně komplikuje práci také výzkumníkům zkoumajícím léčebný potenciál těchto látek. Propast mezi vládními zástupci a občany, mezi těmi jež rozhodují a těmi, jež mají zkušenost z praxe nebo třeba ze života v nízkých sociálních podmínkách, nám neumožňuje efektivně implementovat progresivnější přístupy (např. testování čistoty substancí). Ale kdo jiný by měl o změnu usilovat, než ti, kteří v ní vidí smysl? Aktivismus neznamená za každou cenu bojovat „proti státu“ ale hledat cesty, jak najít prostor pro diskuzi o změně. Pakliže se prostoru nedostává, je třeba aby se občané věřící dané věci spojili a konverzaci probudili. Jak se může jeden zapojit do změny v oblasti tématiky, která se ho nejvíce dotýká? Právě o tom bude květnová přednáška.

BIO
Eva Césarová se od roku 2015 se aktivně zapojuje v nejrůznějších aktivitách dotýkajících se změněných stavů vědomí, psychedelických látek a vědy, harm reduction a drogové politiky. V Národním ústavu duševního zdraví je mediálním zástupcem psychedelického týmu a PSYRES nadace. V současné době studuje magisterský program oboru Adiktologie na 1LF UK.

19:15 – 20:15 | Vše, co jste chtěli vědět o psychedelikách, ale báli jste se zeptat – CZEPS

Otevřená debata s odborníky z řad Česká psychedelická společnost. Jaké jsou přínosy a rizika psychedelických látek jako LSD, lysohlávky nebo MDMA? Jak se vyvarovat bad tripu a jak takovou zkušenost integrovat? Jaké jsou nejnovější poznatky v oblasti odborného psychedelického výzkumu? Přijďte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá!

BIO

Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Jejím cílem je zprostředkovávat přístup k novým poznatkům a podporovat výzkum v této oblasti. Svou aktivitou by členové CZEPS rádi navázali na odkaz ČR jako jednoho z center psychedelického výzkumu z 60. let minulého století.

………………………………………..
Kdy&kde: 5. května 2018, Ostrov štvanice
Přednáškový okodom v rámci happeningu
Million Marihuana March 2018 | 5. 5., Prague
Vstup zdarma.

Kompletní progam přednášek na MMM 2018
14:30 – 15:15
Konopí v naturoterapii | Gabriela Tuatti, MMM 2018
15:30 – 17:00
Diskuze s politiky o legalizaci konopí | MMM 2018
17:00 – 17:30
Pacienti vs. stát: Případ Martina Kafková | Zdeněk Majzlík, MMM 2018
17:30 – 18:15
Výzkum LSD v ČSSR | Rita Kočárová, MMM 2018
18:15 – 19:00
Drogový aktivismus v praxi | Eva Césarová, MMM 2018
19:15 – 20:15
Vše, co jste chtěli vědět o psychedelikách | MMM 2018
20:30 – 22:00
Od neuronů k nirváně | Kino MMM 2018
Promítání dokumentárního filmu, který prozkoumává terapeutický potenciál látek rozšiřujících vědomí.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!