Aktuální článek
Mezinárodní výzkum potvrdil účinnost CBD při léčbě Lennox-Gastautova syndromu

Mezinárodní výzkum potvrdil účinnost CBD při léčbě Lennox-Gastautova syndromu

  • V lékařském žurnálu Lancet byly počátkem roku zveřejněny výsledky randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, která probíhala na 24 zdravotnických pracovištích ve Spojených státech, Nizozemsku a Polsku.

Lékaři a výzkumníci se v ní zabývali účinky Epidiolexu, což je přípravek britské farmaceutické společnosti GW Pharmaceuticals obsahující 98procentní CBD extrakt rostlinného původu, u pacientů se závažnou formou epilepsie, rezistentní vůči konvenčním terapiím.

Celkem 171 pacientů ve věku 2 až 55 let bylo rozděleno do dvou skupin, z nichž jedna (86 subjektů) užívala orálně po dobu čtrnácti týdnů 20 mg kanabidiolu na 1 kg tělesné váhy denně a druhá skupina dostávala po stejnou dobu placebo. V abstraktu studie se dočteme, že „v placebo skupině došlo v průměru k takřka 22procentnímu poklesu četnosti epileptických záchvatů a ve skupině užívající CBD se jednalo o téměř 44procentní snížení jejich frekvence.“

Na druhou stranu vypozorovali autoři studie poměrně velký výskyt vedlejších účinků, z nichž byla ale většina vyhodnocena jako mírné. V kanabidiolové skupině se „nějaké nežádoucí účinky“ objevily u 74 pacientů (86 procent), zatímco v placebo skupině u 59 (69 procent), přičemž dvanáct nemocných z první skupiny (14 procent) kvůli těmto vedlejším účinkům z výzkumu odstoupilo.

Vzhledem k synergickému účinku kanabinoidů a dalších látek obsažených v rostlině lze předpokládát, že v případě aplikace širokospektrálního rostlinného extraktu – který by neobsahoval v podstatě pouze CBD jako Epidiolex – by vedlejší účinky byly méně časté a méně nepříjemné, nicméně o tom nám více napoví až další bádání. V závěru autoři konstatují, že „kanabidiol představuje účinný způsob léčby atonických záchvatů u pacientů s Lennox-Gastautovým syndromem, neboť je obecně dobře tolerován.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!