Aktuální článek
OSN: Více drog, úmrtí i způsobených škod navzdory prohibici a sílícím represím

OSN: Více drog, úmrtí i způsobených škod navzdory prohibici a sílícím represím

  • V roce 2012 kolumbijský prezident Juan Manuel Santos prohlásil, že současné kroky týkající se boje proti drogám připomínají jízdu na rotopedu. „Šlapete do pedálů, šlapete a šlapete, vyvíjíte obrovské úsilí… a přitom pořád stojíte na místě.“ Dnes, kdy Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zveřejnil nejnovější údaje o trhu s drogami, Santosova slova získávají na aktuálnosti. Zpráva o drogové situaci ve světě pro rok 2018 (World Drug Report 2018) totiž ukazuje, že některé země bezvýsledně šlapou do pedálů – jen stále rychleji.

Drogy v kurzu

Mezi lety 2012 a 2016 znatelně vzrostlo množství drog zabavených orgány činnými v trestném řízení, a to přibližně o 60 % v případě kokainu, opioidů a stimulujících látek na bázi amfetaminu (ATS) a o ohromujících 150 %, pokud jde o „nové psychoaktivní látky“ (NPS). Konopí představuje výjimku, jelikož vykazuje mírný propad o zhruba 10 %. Takzvaná válka proti drogám je plná nezdarů, ale ne kvůli nedostatku odhodlání ani zdrojů, které do ní proudí. Odhaduje se, že kontrola drog stojí v globálním měřítku přes 100 miliard dolarů ročně. Jen před týdnem zveřejnil americký zvláštní generální inspektor pro obnovu Afghánistánu zprávu, jejímž závěrem je, že mnohamiliardová protidrogová strategie namířená na vymýcení obchodu s opiem v Afghánistánu je v podstatě jeden velký propadák. Ještě horší však je, že tyto intervence vedly k devastaci, která neúměrně postihuje osoby užívající drogy, malé pěstitele a další lidi vystavené ohrožení.

Pokud jde o množství drog zabavených orgány činnými v trestném řízení, konopí představuje výjimku, jelikož vykazuje mírný propad o zhruba 10 %. 

Tento nezdar není výjimka, ale norma. Strategie v oblasti boje proti drogám, jejichž hlavním cílem je likvidace trhů s drogami, jsou ze své podstaty odsouzeny k porážce. Dokonce ani země, které pro dosažení tohoto chimérického cíle neváhaly porušovat zákony, se nedostaly ani na dohled „světa bez drog“. A Zpráva o drogové situaci ve světě pro rok 2018 to dává jasně najevo. Jestliže zpráva z předchozího roku připouští, že trhy s drogami „prosperují“, aktuální vydání konstatuje, že jsou ve vynikající kondici a rozvětvují se. Spotřeba drog nikdy nebyla vyšší, užívá je odhadem 275 milionů osob. Produkce kokainu a opia dosáhla nových výšin a překonala 1.200, respektive 10.000 tun. Bující trh se smrtícími mimořádně silnými opioidy, jako je fentanyl a analogy, dále expandoval. V roce 2016 na trh vstoupilo 72 nových psychoaktivních látek (NPS). A nedovolené drogy zaujímají na drogovém kryptotrhu 48 % kotací, a to navzdory pravidelným, leč relativně bezzubým zásahům.

Zdraví na pendrek

Ještě důležitější je, že zpráva ukazuje, jak globální režim kontroly drog selhává v mnoha dalších ohledech, které daleko více souvisejí se „zdravím a blahobytem lidstva“ (což je deklarovaný cíl úmluv OSN o omamných látkách). Stoupá počet úmrtí souvisejících s drogami – během pouhých 15 let dramaticky vzrostl o 60 %. V Severní Americe tato krize devastuje celé komunity. Podle odhadů jen ve Spojených státech zemřelo na předávkování drogami více než 63 600 osob. Údaje týkající se Kanady jsou také srdcervoucí, ale na rozdíl od jižního souseda přijímají státní orgány a občanská společnost naléhavá nápravná opatření, například rozšiřují služby týkající se prevence předávkování.

Celkem 35 % celosvětově vězněných žen vykonává trest za trestné činy související s drogami.

Přestože kanadská vláda a další aktéři prokázali odhodlání minimalizovat rizika, ve většině světa toto ani zdaleka neplatí. Zpráva uvádí, že pouhých 79 zemí (tedy jen 40 % členských zemí OSN) má zavedený program na výměnu jehel a injekčních stříkaček (NSP) a substituční léčbu závislosti na opioidech (OST). Mezi osobami, které drogy užívají nitrožilně, nedostatek čistých jehel přiživuje epidemii HIV. V některých oblastech světa může výskyt viru HIV mezi nitrožilními uživateli přesáhnout 50 %. Zatýkání, trestní stíhání a věznění za drobné trestné činy související s drogami je stále běžnou praxí, která nepřiměřeně postihuje osoby, které se nacházejí ve zranitelném postavení. Údaje ve zprávě například ukazují, že věznění za činy spojené s drogami daleko hůře postihuje ženy. Celkem 35 % celosvětově vězněných žen vykonává trest za trestné činy související s drogami. A je známo, že tyto ženy se ve vězení často ocitnou za to, že na nelegálním trhu jen plní podřadné, přesto vysoce rizikové úkoly, často navíc z donucení.Tyto děsivé informace nasvědčují tomu, že pověstný rotoped vlastně na místě nestojí. Ve skutečnosti nás již dlouhá desetiletí veze špatným směrem. A přesto vlády dál šlapou do pedálů… 

Ne trestat, ale podporovat!

Hlasy vystupující proti této zhoubné liknavosti jsou však čím dál hlasitější. Každý rok probíhá 26. června kampaň „Support. Don’t Punish“, která mobilizuje tisíce lidí ve stovkách měst, aby si „znovu přivlastnili“ poselství tohoto mezinárodního dne. Během tohoto šestého Světového dne proti drogám se konaly nejrůznější akce v rekordních 210 městech 98 zemí, takže se jedná o největší mezinárodní demonstraci za reformu protidrogové politiky. Údaje uvedené ve zprávě svědčí o tom, že přehlížení těchto ohlušujících signálů má na svědomí spoustu lidských životů. V roce 2019 se mezinárodní společenství znovu sejde, aby diskutovalo o budoucnosti celosvětové kontroly drog, a od zúčastněných zemí bylo by velmi neprozřetelné, kdyby smysluplně nereflektovaly tyto dopady a nezměnily kurz. Škody způsobené protidrogovou politikou nemusejí být fatální. Mnoho zemí nabralo nový směr a výsledky jsou jen pozitivní, jak vysvětlil generální tajemník OSN. 

Strategie v oblasti boje proti drogám, jejichž hlavním cílem je likvidace trhů s drogami, jsou ze své podstaty odsouzeny k porážce.

Nová protidrogová politika bude vyžadovat nové ukazatele, a ty nesmí být pouze formálního charakteru. Musíme se dozvědět, kolik zemí vylepšilo úměrnost trestů za zločiny související s drogami. Které země do svých protidrogových strategií a postupů integrují klauzule zaměřené na jednotlivá pohlaví? Kolik poprav bez procesu se uskutečňuje ve jménu boje proti drogám? Jak země do svých protidrogových strategií integrují paliativní péči? Jaké fakticky podložené přístupy vlády uplatňují proti předávkování? Stručně řečeno, je nezbytný individualizovaný přístup s individualizovanými ukazateli. Teprve se uvidí, které země budou mít odvahu sesednout z onoho rotopedu a začít ve své komunitě s pozvolnými pokroky.

Zdroj: idpc.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!