Aktuální článek
Srovnání paracetamolu, promethazinu a THC při léčbě bolesti

Srovnání paracetamolu, promethazinu a THC při léčbě bolesti

  • Pracovníci Centra pro výzkum lidských léčiv (CHDR) z nizozemského Leidenu zkoumali analgetické působení několika standardních léčiv a THC v rámci randomizované a placebem kontrolované klinické studie na 24 zdravých dobrovolnících. K provedení využili vlastní sestavu uměle vyvolávaných bolestivých vjemů nazvanou PainCart, jež způsobuje bolest na základě elektrických, tlakových, teplotních (chlad a horko) a zánětlivých podnětů. Kromě toho autoři studie sledovali i ovlivnění kognitivních funkcí a psychotropní účinky.

Respondentům byly v průběhu pozorování orální cestou podávány následující přípravky: paracetamol (v množství 1 000 mg), promethazin (50 mg), THC (10 mg) anebo placebo, přičemž testy byly prováděny opakovaně po dobu deseti hodin od podání dávky. Výsledky ukázaly, že „paracetamol nevykazoval statisticky významné zmírnění bolesti ani ovlivnění kognitivních funkcí ve srovnání s placebem, zatímco u promethazinu byly vypozorováno signifikantní potlačení bolesti vyvolané chladem a tlakem. Kromě toho bylo zjištěno subjektivní zhoršení bdělosti. V případě THC bylo zjištěno statisticky významné zmírnění bolesti vyvolané elektrickými podněty a tlakem. Co se týče subjektivních účinků, THC měl vliv na bdělost, pocit klidu a měl psychotomimetické účinky.“ Závěry výzkumu byly zveřejněny v dubnovém vydání lékařského časopisu European Journal of Pain a potvrzují, že THC představuje efektivní prostředek k léčbě bolesti, který je srovnatelný nebo účinnější než běžně užívaná léčiva.  

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!